FANDOMA. Jale ÖZTOPRAK (Şef) Edit

1-Personel (İzin, atama, görevlendirme, kadro, takdirname) Yazışmaları

2-Teftiş denetim raporlarının hazırlanması.

3-İnsan Hakları sekreterya yazışmaları

4-Arşiv Düzenleme Çalışmaları

5-Brifing Yazışmaları ve brifing dosyasının hazırlanması.

6-Taşınmaz mal zilyedliği ile ilgili mevzuat uygulamaları müracaatlarının alınması, kararların yazılması, deftere kaydı

7-İdari Para Cezaları kararların yazılması ve yazışmaları

8-Eğitim İşleri yazışmaları

9-Bilgi Edinme yazışmaları ve bimer koordinatör işlemleri

10-Taşınır Kayıt ve kontrol İş, İşlemleri ve yazışmaları

11-Araştırma Planlama ve Koordinasyon İşleri yazışmaları.

12-Seçimlerle ilgili iş ve işlemler

13-Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak

14-Personelin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak.B. Figen DORUK (Geçici Memur) Edit

1-Köylere Hizmet Götürme Birliği Yazışmaları

2-Evrak havale ve dağıtım, evrak kabul ve posta işlemleri

3-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma işlemleri

4-Disiplin Kurulu Kararları yazılması ve yazışmaları

5-Askerlik (1111 Sayılı Kanun) kararları yazılması ve deftere kaydı ve yazışmaları

6-Muhtaçlık (2022 Sayılı Kanun) kararları yazılması ve deftere kaydı ve yazışmaları

7-Muhtaçlık (3816 Sayılı Kanun) kararları yazılması ve deftere kaydı ve yazışmaları

8-Muhtaçlık (5434 Sayılı Kanun) kararları yazılması ve deftere kaydı ve yazışmaları

9-Muhtaçlık (4341 Sayılı Kanun) kararları yazılması ve deftere kaydı ve yazışmaları

10-Bilirkişi Listelerinin Onaylanması yazışmaları

11-İdare Kurulu Bürosu Yazışmaları

12-Dernekler Bürosu Yazışmaları

13-Belediye ve birlik meclis kararları kayıt ve yazışmaları.

14-Asayiş raporlarının dosyalanması.

15-Mahalli İdareler Bürosunun yazışmaları

16-Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak


C-Mehmet Şirin ACAR (V.H.K.İ.) Edit

1-İl Envanteri Tablolarının hazırlanması ve yazışmaları.

2-Yıllık İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları yazışmaları.

3-Bilgi İşlem Çalışmaları Yazışmaları.

4-Kitaplık ve Dokümantasyon Çalışmaları.

5-Evrak havale ve dağıtım, evrak kabul ve posta işlemleri

6-Tüketici Hakem Heyetleri Kararları deftere kaydı ve postalama işlemleri

7-4483 Sayılı Kanun Kararları yazılması, deftere kaydı ve yazışmaları

8-Yazı İşleri Bürosunun yazışmaları.

9-Özel Kalem Bürosu Yazışmaları

10-Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Yazışmaları

11-Mutemetlik iş ve işlemleri

12-Bilgi Edinme iş ve işlemleri

13-Sivil Savunma Hizmetleri İşleri

14-Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak


D-FATMA EYLEM GÜNER Edit

1-Telefon iş ve işlemleri

2-Basın İş ve işlemleri

3-Özel Kalem İş ve İşlemleri

4-Randevu talepleri hazırlanması

5-Protokol İşleri hazırlanması

6-Törenlerin hazırlanması.

7-Günlük programların hazırlanması

8-Mesajların gönderilmesi

9-Geziler ve Ziyaretlerin hazırlanması

10-Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak


E-AYŞE GÜL AKMAN Edit

1-Telefon iş ve işlemleri

2-Basın İş ve işlemleri

3-Özel Kalem İş ve İşlemleri

4-Randevu talepleri hazırlanması

5-Protokol İşleri hazırlanması

6-Törenlerin hazırlanması.

7-Günlük programların hazırlanması

8-Mesajların gönderilmesi

9-Geziler ve Ziyaretlerin hazırlanması

10-Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak


F-YUNUS CENGİZ (Geçici Memur) Edit

1-Tüketici Hakem Heyetine yapılan vatandaşların müracaatlarının alınması ve yazışmaları

2-Tüketici Hakem Heyeti toplantılarına rapor hazırlamak

3-Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.