İLKELER

1. Tüm personel yukarıda belirtilen işlemleri yasal mevzuat hükümlerine ve Müdürlüğün emir ve direktiflerine uygun olarak yürütmek ile sorumludur.

2. Tüm personel 25.10.1992 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/5 sayılı kılık, kıyafet yönetmeliğine uyacaktır.

3. Mesaiye gidiş ve geliş saatlerine aksatılmadan uyulacaktır.

4. Mesai imza cetveli, mesai saatinden önce imzaya açılacak, mesai başlangıcından 10 dakika sonra Müdüre teslim edilecektir.

5. Personel mesai içerisinde zaruri olmadıkça görev yerini terk etmeyecektir.

6. Her memur miyadlı evrak dosyası tutacak, özellikle miyadlı evrakların gününden önce cevaplandırılmasına özen gösterilecektir.

7. Her memurun görev mahalli, başta masaları olmak üzere, tertipli olacak gizli evrak açıkta bulundurulmayacaktır.

8. Personel arasında iş bölümü olmakla birlikte daima dayanışma ve yardımlaşma suretiyle birbirlerinin görevini üstleneceklerdir.

9. Tüm personel kendilerine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve düzgün kullanmak konularında sıralı olarak üstlerine karşı sorumludurlar.

10. Dosyalama sistemine özen gösterilerek dosyaların Müdürün denetimine açık olacak şekilde tertipli ve düzenli halde tutulmasına özen gösterilecektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.