Şablon:Kararnamebakınız d
{{Kararnamebakınız}}


Kararname Kararnameler
MİA karanamesi MİA Kararnameleri Mia/Kararname Mia/Tayin Mia/Atama
Kaymakamlar ve VY'ları Kararnameleri Kaymakam kararnameleri Vali Yardımcıları kararnamaleri Kaymakamlar Kararnamesi 2011 Ağustos 29 Liste MIA Atamalar 3/4/2011 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi - 30.07.2010
Valiler kararnamesi Merkez valileri
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[1]
Diğer kurum kararnameleri Yargı atamaları
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi Kaymakamlar/Telefon E-İçişleri : https://www.e-icisleri.gov.tr/Yetki/Login.aspx - Personel arama :https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/PersonelArama.aspx


Şablonlar Şablon:MİAbakınız Şablon:MİA

Wikipedia-logo-tr.png
'den Kaymakamlar Kararnamesi 2011 Ağustos 29 ile ilgili bir şeyler var

Şablon:MİAbakınız - d {{MİAbakınız}}


Genel
MİA/Kararname Mia MİA Mülki İdare Amiri
MİA/Dönemleri MİA/Ahlakı MİA/İlkeler MİA/Proje Taşrada MİAnın sahip çıkmadığı hiç bir proje yürümez
Milk kavramı Mülk Mülki Melek Malik
İdare kavramı İdare Yönetim Managment
Amir kavramı Amir Emreden Amir Timur Timurlenk
Mia/Haber Mia/Video
MİA atama Mia/Atama MİA son kararname Mia/Personel
MİA mali MİA/Mali haklarının evrimi tezi MİA maaşı
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi
Mia boş ve dolu kadrolar ve ilçe sınıfları Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[2]
Mia haber Mia/Basın haberleri Mia/1.Sınıfa yükselenler[3]
MİA/Performans MİA Milletvekilleri
MİA değerlendirme formu
Tayin - Terfi -Kararname Şablon:MİAkararname
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mevzuat MİA mevzuat
Kurumdışı MİA MİA/Kurumdışı Mia/Sağlık Mia/Sosyal Güvenlik Mia/SYDGM Mia/Üniversite Mia/dış kurum Mia/Güvenlik sektörü
Taşradaki MİA Mia/Vali Mia/VY Mia/Kaymakam Mia/KA Mia/HİM Mia/İller
Merkez MİA Mia/Merkez - Mia/Mahalli idareler Mia/İller idaresi Mia/İdari Mali işler Mia/KİHBİ Mia/Nüfus Mia/SS Mia/GS Mia/ÖK Mia/Müsteşar Mia/Genel Müdürler Mia/Hukuk müşavirliği Mia/Eğitim Dairesi Mia/Merkez valisi Mia/Eğitim Mia/Basın
Mia eğitim Mia/MGK Mia/Bakan Takdiri
Mia projeleri Mia/SYDV projeleri ,Mia/Eğitim projeleri Mia/Tüketici projeleri
MİA/Özlük
MİA akademik MİA/Tezler MİA Akademisi MİA/Makaleler 666 sayılı KHK ve MİA Mahmut Esen TİD yazısı MİA/Köşe yazıları
Şablon:MİA
Şablon:Mülki Amirlerin Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar Şablon:MİAkararname

Bakınız: [10] İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/629 1 – 1. derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğüne Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞYAPAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 29/8/2011 —— • ——


İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2011/644 1 –

1. Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Konya Vali Yardımcısı Mustafa KARABACAK’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 29/8/2011


İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2011/645


1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu I. Hukuk Müşavirliğine, Hukuk Müşaviri Ahmet Hamdi NAYİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 29/8/2011


İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı : 2011/646 İçişleri Bakanlığından:

            Karar Sayısı : 2011/646
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.