FANDOM


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu nun 24. ve 25. maddeleri gereğince, idarede birliğin sağlanması ve teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla, Sayın Valimizin başkanlığında toplantı yapılacaktır.

 • Tarih:07 Eylül 2010
 • Saat:15:30
 • Yer:Valilik konferans salonu

Toplantı GündemiEdit

1. Sayın Valinin açılış konuşması,

2.12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak halk oylaması ile ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi,

3.Ramazan Bayramı ile işlgili alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi,

4.Ağustos ayı içerisinde çıkan, Mülki İdare Amirleri ni ilgilendiren ve Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik ve tebliğlerin görüşülmesi

09.11.2010 tarihli Mersin'de Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı=Edit

İlgi : Mersin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.11.2010 tarih ve 10874 sayılı yazısı.İlgi yazı ekinde alınan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24. ve 25. maddeleri gereğince Valimiz Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU’nun başkanlığında yapılan toplantıda görüşülen konuların özeti aşağıya çıkartılmıştır.


1- Kurban Bayramında alınacak tedbirlere ilişkin 04.11.2010 tarihli ve 10742 sayılı Valilik Genelgesi ile 02 Ekim 2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe riayet edilecek, hayvan hırsızlıklarına karşı menşei şahadetnamesi istenecek, kurban kesim yerleri dışında kesim yapılıp yapılmadığı ilçelerde oluşturulacak denetim ekiplerince denetlenecek ve idari para cezası uygulanmasında zabıta ekiplerinin yanı sıra denetim ekiplerinden de yararlanılacaktır.

2- Okul öncesi eğitim çalışmalarında %100 okullaşma hedefine ulaşım için gerekli çaba sarf edilecek, anaokulu bulunmayan ya da derslik ihtiyacı bulunan ilçelerimizde gerçek ve tüzel hayırsever kişiler okul öncesi derslik yapımı için teşvik edilecektir.

3- Özellikle anaokulu bulunmayan Çamlıyayla ve Aydıncık ilçelerinde anaokulu olarak kullanılabilecek uygun bina araştırılacaktır.

      4- Dershane bulunmayan ilçelerimizde üniversiteye hazırlanan ve dershaneye gitmek isteyen öğrencilerin ulaşımlarına Kaymakamlıklarca çözüm yolu sağlanacak, uygun görülen ilçelerde dershane açılması teşvik edilecektir.

5- İlçelerimizde her ayın en başarılı okulu, en başarılı idarecisi, ve öğretmeni belirlenecek, böylece başarı seviyesinin yükselmesi teşvik edilecek ve sonuçlar yerel basında paylaşılacaktır.

6-Okul öncesi eğitim ve Ana- Kız Okuldayız Kampanyasında ilçe Kaymakamları ile il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonlu bir şekilde çalışacaklar, gerekirse eğitim için vakıf imkanlarını kullanacaklardır.

7- Merkez ilçelerde İlçe Özel İdaresi kurulması için çalışmalar başlatılacaktır.

8- Yarım kalan kamu yatırımlarının öncelikle tamamlanması sağlanacak, yatırımların az miktarda bütçe ayırarak uzun vadede bitirilmesi yerine, ihtiyaç duyulan yatırımların acil olanlarının öne alınarak en kısa sürede yapılması sağlanacaktır.

      9- İlçelerde KÖYDES çalışmaları ile ilgili kitapçık hazırlanarak, yapılan çalışmaların tanıtımı sağlanacaktır.
      10- İlçe Kaymakamları milli emlakla ilgili talepleri bizzat takip edecekler ve konu ile ilgili koordinasyonu iyi yapacaklardır.
      11- Köylerde içme sularının klorlanması sağlanarak takibi yapılacaktır.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.