Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Kaynaştırma uygulaması ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:Özel eğitim - d
Şablon:Özel Eğitim - Şablon:ÜYÇ - Özel eğitim/Bursa - Şablon:Otizm - Şablon:Asperger


Özel eğitim Özel eğitim/Bursa Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TANITIM EL KİTABI
Özel öğretim privite education Special education Special needs education
Son konular < Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı/Bursa Özel eğitim/Ana sınıfı/Bursa TBMM Üstün Yetenekli Çocuklar Raporu PCDI princeton modeli Çocuk Gelişimi Enstitüsü bizde yok. Fakülte içerisinde bölüm olarak bakılıyor. Bursa da kurulmalı.
Organizasyon ORGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eskiden Özel Eğitim Daire Başkanlığı idi. http://orgm.meb.gov.tr/ Özel Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Türkiye'de özel eğitim kurumları Bursa'da özel eğitim kurumları Mersin'de özel eğitim kurumları ARGEM Lisesi RAM/Bursa RAM/Nilüfer RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu) Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Nilüfer İşitme Engelliler Meslek Lisesi Bursa OÇEM BSM Bursa Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Eğitsel Değerlendirme Tanılaması
Üstün zekalıların eğitimi
Rehberliğin temel taşları
Kaynaştırma uygulaması
Eğitim Etkinlik çizelgesi zaman kullanımı bunlarda şart Özel eğitim sınıfı
Kaynaştırma eğitimi Kaynaştırma sınıfı Kaynaştırma öğrencisi mainstram
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
MEB'da BEP - Bireysel Eğitim Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor.

Eğitim destek odası
Bursa'da özel eğitim Bursa'da PDR
Özel yetenek Özel yetenekli öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi Üstün Potansiyelli Çocuklar Üstün Yetenekli Çocuklar AÖL MAÖL SAT
Özel eğitim filimleri Her çocuk özeldir The Black Tre İdeot My name is khan
Özel eğitim/Mevzuatı Mevzuat/Özel eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 - 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G. : 27305) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Taslak) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Şablon:ÖZEL EĞİTİM

Kaynaştırma Uygulamaları

VALİLİK MAKAMINA

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. b) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 02/09/2008 tarih ve 2008/60 nolu genelgesi. c)Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 04/11/2008 tarih ve 4425 sayılı yazısı. ç) Kaynaştırma Klavuzu (3NK) d) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017

e) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Özel(Üstün) Yetenekli Öğrenciler İçin Zenginleştirilmiş Etkinlik Örnekleri

İlimizdeki okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel(üstün) yetenekli öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları ilgi(a) yönetmelik ilgi (b) genelge ilgi (c) yazı ve ilgi (ç) kılavuz, ilgi (d) uygulama planı, ilgi (e) etkinlik örneklerindeki açıklamalar dorultusunda uygulanmaktadır. Okullarımızdaki özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel(üstün) yetenekli öğrencilere yönelik yapılan kaynaştırma eğitimlerinde konuyla ilgili mevzuatın yanında uygulayıcılara destek olmak ve başarıyı artırmak için aşağıda adı soyadı yazılı personel tarafından bir bülten hazırlanması, çalışmaların 3-4 Haziran 2014 tarihinde Osmangazi-BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapılması, çalışmaya katılanların görevli sayılmaları Müdürlümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

                                                               Mustafa BİLİCİ 
                                                                   Milli Eğitim Müdür V.

O L U R

…/05/2014


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.