FANDOM


Kazasker ya da Kadıasker Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkilerini söyle sıralayabiliriz : Kadı atamaları, müderris atamaları, din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma-değiştirme-yeni kararlar oluşturma. Yani kadı kararlarına itiraz kazaskerliğe yapılırdı. Yetkilerinin çoğunu 16. yüzyıl'dan itibaren Şeyhülislama devretmiştir

Kazasker Osmanlı Devleti yapısında idari bir görev olup, kelime anlamı Kadı ve Asker kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Kazaskerlerin kıyafeti ilmiye kıyafeti olup, bu mesleğin en yüksek mertebelerinden biridir. Kazaskerler Divan-ı Hümayun'un tabiî azasıydı. Şeyhülislamlar divanda bulununcaya kadar divandaki şeri meseleler, kazaskerler tarafından hallolunurdu. Divan toplantılarinda veziriazamın sağında vezirler solunda da kadıaskerler yer almaktaydı.

Kazasker 1480 tarihine kadar bir tane iken, bu tarihten sonra Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri ismiyle ikiye ayrılmıştır. Rumeli kazaskerliği rütbe olarak daha yüksektir.

Dosya:Kaptan pasa2.jpg

Kazaskerler, 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar müderris ve kadıların tayininde vezir-i azamlara arz ve delalette bulunurken, sonraları bu görev şeyhülislamlara verilmiştir. Muayyen maaşlı müderris ile kaza kadılarının tayinleri ise kazaskere bırakılmıştır.

Rumeli Kazaskeri

Baş Muhzir Sadaret Dairesi Muhafızı
Mekke Kadısı Mekke Baş Hakimi
Rumeli Kazaskeri Rumelideki Kadıların Amiri
Nakib-ül-eşraf Peygamber Soyundan Olanların Başı
İstanbul Kadısı İstanbul Baş Hakimi

Kazaskerlerin tayinleri, 17. yüzyıla kadar veziriazamların padişahlara arzı ile yapılırdı. Şeyhülislamlar bu tarihten itibaren vezir-i azamların onayıyla, kazaskerlerin tayinlerini padişaha arz etmeye başlamıştır. Kazaskerlerin görev süreleri iki yıl iken, 17. yüzyıldan sonra bir yıl olmuştur. Buna ek olarak, kazasker olan biri aynı makama tekrar tayin edilebilirdi. Kazaskerlik Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Ayrıca kazaskerlere bağlı kadılar olağanüstü durumlarda avarız adı verilen vegileri toplamakla da yükümlüdür.

kazaskerlik 1480 yılına kadar sadece anadolu da bulunurdurdu bu tarihten itibaren rumeli ve anadolu olmak üzere 2 ayrı yerde kazaskerlik kurulmuştur . görevi divanda şer-i meselere bakarldı örfi meselelere ise nişancı ve vezirler bakarlardı. Yavuz Sultan Selim doğu seferinden sonra ise merkezi diyabakır olan 3. bir kazaskerlik oluşturulmuş ve doğu vilayetlerinin kontolü saglanmak istenmiştir ama daha sonra tekrar lav edılmış ve kazaskerlik 2 ye düşürlmüştür.

Şablon:Osmanlı-taslak Şablon:Hukuk-taslakde:Kazasker el:Καζασκέρης en:Qadi 'asker ms:Cadilesker pl:Kadiasker ru:Кадиаскер

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.