FANDOM


Alice in Wonderland Ch.3
Bakınız

D. Kedi. Kedi yargısı

Bakınız

D. Yargı. Yasama-Yürütme-Yargı. Güçler ayrılığı ilkesi. Principle of the Separation of Powers Kuvvetler ayrılığı. Güçler dengesi Kuvvetler muvazenesi Check and Balance Reformlar Yargı reformu. Yargı reformu/2019. 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 1. Yargı Reformu Paketi Tam Metin/2019 Tercümeleri Jurispredence. Kaza. Kadı. Kedi yargısı. Farenin kuyruğu

Alice harikalar diyarındaEdit

Mouse offers to tell Alice his history.

"Mine is a long and a sad tale!" he begins, making Alice think that it means its tail, so that she pictures its recitation in the form of a twisted, tail-like shape.

“ It is a long tail, certainly, ...but why do you call it sad?"

And she kept on puzzling about it while the Mouse was speaking, so that her idea of the tale was something like this:

” In the tale, the Mouse (speaking of itself in the third person) explains how a cur called Fury proposes the pastime of condemning it to death, himself serving as both judge and jury. "

The Mouse's Tale" thus anticipates the nonsense trial at the end of the novel:

"Fury said to a mouse, that he met in the house,

'Let us both go to law:

I will prosecute you -

Come, I'll take no denial;

We must have a trial:

For really this morning I've nothing to do.' Said the mouse to the cur,

'Such a trial, dear Sir, with no jury or judge, would be wasting our breath.'

'I'll be judge,

I'll be jury,'

Said cunning old Fury:

'I'll try the whole cause, and condemn you to death.

TercümesiEdit

Fare, Alice'e geçmişini anlatmayı teklif eder. "Benimki uzun ve üzücü bir hikaye!" Alice'e kendi kuyruğunu ne anlamına geldiğini söyleyerek başlar, böylece makamllı okunmasını bükülmüş, kuyruk benzeri bir şekilde resmeder.

“Kesinlikle uzun bir kuyruk, ... ama neden buna üzülüyorsun?”

Ve Fare konuşurken bu konuda kafa karıştırmaya devam etti, bu surette masal fikri şöyle bir şeydi:

”Masalda Fare (üçüncü kişide kendi kendine konuşarak), Fury (öfkeli) adı verilen bir kedinin onu hem []hakim]] hem de jüri görevi görerek ölüme mahkum etmeyi nasıl önermiş olduğunu açıklar. "Fare Masalı" şöyle. Masal:

"Fury(Kedi) bir fareyle evde karşılaştı ve şöyle dedi; 'İkimiz kanuna gidelim:

Ben senin tahkikatını yapacağım

- Gel bakalım, inkar etme;

Yargılanmalıyız:

Gerçekten bu sabah yapacağım başka bir şey yok.'

Farenin kıvrımına,

'Böyle bir duruşma, sevgili Efendim, jüri veya yargıç olmadan, nefesimizi boşa tüketiyor olacağız' dedi.

Fury (Öfkeli Kedi) dedi;

'Ben davanın hem hakimi olacağım, hem de jürisi olacağım.'

Fury (Öfkeli kedi) kurnazca dedi: 'Bütün bütün davayı göreceğim ve seni de ölüme mahkum edeceğim.'

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.