FANDOM


Disambig Bakınız: Kelâm, Allah, Fık , Ist

Kelâm Söz. Bir mânayı ifâde eden, bir maksadı anlatan ifâde.

Allah'a mahsus bir sıfat.

Fık: Allah (C.C.) Kelâm sıfatını da hâizdir. Onun kelâmı harften ve savttan (sesden) münezzehtir, ezelidir, ebedidir.

Ist: Hikmet ve mantık esaslarıyla Allah'ın (C.C.) varlığı, birliği, İslâmiyetin doğruluğu ve hakkaniyetinden bahseden ilim. (Bak: İlm-i kelâm ve Kelâmullâh)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.