FANDOM


Bu tekkede on gece kendimizden geçmiş, dehşet içinde rahat uykuya daldık.Kışın şiddetinden çektiğimiz elemler ve şiddetler ve korkulardan vücudumuzu muhtelif hastalıklar sardı.Bir kış gönlü kırık olarak yastığa yaslanarak on hatmişerif okudum.Çocukluğumdan bugüne kadar binaltmış kere kur’anı Kerimi tamamladım.Bu büyük tekkede bütün Bektaşî Fukarâları ile sekiz ay sıhhatimiz düzelinceye kadar can sohbetleri ettik.Kâh müezzinlik, kâh imamlık ederek vücudumuzu düzelttik.Gûlâmlarımdan hiç birisi ile Ben fâlân adamın satın alınmış kölesiyim demeyüp güyâ benim candan gûlâmımmış gibi kaldılar.

Şablon:Sarı Saltuk{{}}{{}}{{}}{{}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.