FANDOM


Bakınız

Şablon:Kelimebakınız D
كَلَّمَ (2) كَلَّمَهُ (2) كَلَّمَهُمُ (1) أُكَلِّمَ (1) تُكَلِّمَ (3) تُكَلِّمُنَا (1) تُكَلِّمُهُمْ (1) تُكَلِّمُونِ (1) نُكَلِّمُ (1) يُكَلِّمُ (1) يُكَلِّمُنَا (1) يُكَلِّمَهُ (1) يُكَلِّمُهُمُ (3) كُلِّمَ (1) تَكَلَّمُ (1) نَتَكَلَّمَ (1) يَتَكَلَّمُ (1) يَتَكَلَّمُونَ (1) كَلامَ (3) بِكَلامِي (1) كَلِمَةً (26) كَلِمَتُنَا (1) كَلِمَتُهُ (1) كَلِمَاتٍ (8) كَلِمَاتِهِ (6) الْكَلِمَ (4) تَكْلِيمًا (1) Kelime Söz Sözcük Word Kelimat Sözler Words
Kelime-i tevhid Kelime-i Şehadet Kelimatı kur'an KELİME-İ TAYYİBE Kelimullah Kelim Kelimât Kelime-i tayyibe
kelime cambazı kelime hazinesi kelimei şehadet kelime kadrosu kelime karışıklığı kelime oyunu kelime sıklığı kelime türü kelime vurgusukelimesi kelimesine anahtar kelime basit kelime birleşik kelime kesik kelime kısaltmalı kelime pekiştirmeli kelime taklidî kelime türemiş kelime yalın kelime olumsuzluk kelimesi
Kur'an da kelime ve uygulaması "Kelimetu'llah", Kelamullah Allah'ın sözü (Tevbe, 9/40) "Kelimetün tayyibetün", güzel söz (İbrâhim, 14/24) "el-Kelimü't-tayyib", güzel sözler (Fâtır, 35/10) "Kelimetün bâkiyetûn", kalıcı söz (Zuhruf, 43/28) "Kelimetü't-takva", takva sözü (Fetih, 48/26), "Kelimet sevâ", eşit / doğru söz (Âl-i İmrân, 3/64), kelime-i tevhid (Allah-ı birleme sözü = lâilahe illallâh); "Kelimetün habîsetün", kötü / çirkin söz (İbrâhim, 14/26), "Kelimetü'llezine keferû", kâfirlerin sözü (Tevbe, 9/40), şirk ve küfür ilkesi; "Kelimetü'l-fasl", hüküm sözü (Şûrâ, 42/21, "Kelimetün sebekat min Rabbike", Rabbin'den geçen söz (Hûd, 11/110) ilâhî ve ezelî prensipleri Allah'ın insanlar hakkındaki hüküm ve cezasını âhirete bırakma kararı; "Kelimetü Rabbike", Rabb'ının sözü (Hûd, 11/119) Allah'ın hükmü, bilgisi; "Kelimetü'l-azâb", azap kelimesi (Zümer, 39/71), "Kelimetü Rabbike", Rabbinin sözü (Mü'min, 40/6) Allah'ın kâfirleri cezalandırma kararı; "Kelimâtullah", Allah'ın sözleri (En'âm, 6/34; Yûnus, 10/62-10/64) Allah'ın Peygamber ve mü'minlere dünya ve âhirette yardım va'di; "Kelimetü Rabbike", Rabb'ının sözü, (Yûnus, 10/33) "Kelimâtihi", sözler (En'âm, 6/115, Kehf, 18/27) Kur'ân ve ahkamı, emir ve yasakları, Allah'ın mükadderatı; "Kelimât", sözler (Bakara, 2/37) Adem (a.s.)'ın Allah'tan alıp nasıl tevbe edeceğini öğrendiği sözler; "Kelimetü'l-küfr", Küfür sözü (Tevbe, 9/74), Münafıkların Hz. Muhammed (a.s.) hakkında söyledikleri ve kendilerini küfre götüren sözler; "Kelimetün minallah", Allah'ın sözü, İsâ (a.s.); "Kelimetüllah" Allah sözü Allah'ın geniş ilmi (Lokmân, 31/27); "Kelimât", sözler, Allah'ın emirleri (Bakara, 2/124) ve ilâhî kitaplar (A'râf, 7/158) anlamında kullanılmıştır. (İ.K.)
İncilde John 1:1 is the first verse in the opening chapter of the Gospel of John. In the Douay–Rheims, King James, New International, and other versions of the Bible, the verse reads: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God <br

Kelimelerin gücü

Kelimelerin gücü

Kelimelerin gücü - Words power


*«En âlim kulun kim?» demiş, buyurulmuş ki «Belki bir kelime yi rast gelirim de bir hidayet e delâlet eder veya bir felâketten kurtarır diye nasın ılmini tetebbu' ile kendi ılmine zammeden». Binaenaleyh Musâ aleyhisselâm demiş ki; *«Yarabbi kullarından benden a'lemi varsa bana göster», «var» buyurulmuş «o halde onu nerede arayayım» demiş «Mecmeulbahreynde sahrenin yanında balığı gaib edeceğin (kaybedeceğin) yerde» diye ilh... ta'rif buyurulmuş.

Bir Çin atasözü der ki, “bir toplumu yıkmak istersen, onun kelimelerini, kavramlarını birbiriyle yer değiştir, anlaşamaz hale gelsinler”.


Kelimenin Gücü - 1

Kelimenin Gücü - 1.mpg

Kelimenin Gücü - 1.mpg

Word Power E (Part 1), English Lessons for Beginners

Word Power E (Part 1), English Lessons for Beginners

Word Power: E (Part 1), English Lessons for Beginners

KELİME-İ TEVHİD

KELİME Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.

KELİME


Yaralamak anlamındaki "kelm" kökünden türeyen "kelime" sözlükte; bir ma'nâ ifade eden tek bir lafız ve söz anlamına gelir. Kelime; isim, fiil ve harf olabilir. Dil bilimcilerine göre kelime, müfret bir ma'nâ için konulmuş bir lafızdır. Çoğulu kelim ve kelimâttır.

Bu lafız Kur'ân'da, tekil, çoğul, yalın ve terkip olarak 46 defa geçmiş ve farklı anlamlarda kullanılmıştır:

"Kelimetu'llah", Kelamullah Allah'ın sözü (Tevbe, 9/40),

"Kelimetün tayyibetün", güzel söz (İbrâhim, 14/24),

"el-Kelimü't-tayyib", güzel sözler (Fâtır, 35/10),

"Kelimetün bâkiyetûn", kalıcı söz (Zuhruf, 43/28),

"Kelimetü't-takva", takva sözü (Fetih, 48/26),

"Kelimet sevâ", eşit / doğru söz (Âl-i İmrân, 3/64), kelime-i tevhid (Allah-ı birleme sözü = lâilahe illallâh);

"Kelimetün habîsetün", kötü / çirkin söz (İbrâhim, 14/26),

"Kelimetü'llezine keferû", kâfirlerin sözü (Tevbe, 9/40), şirk ve küfür ilkesi;

"Kelimetü'l-fasl", hüküm sözü (Şûrâ, 42/21,

"Kelimetün sebekat min Rabbike", Rabbin'den geçen söz (Hûd, 11/110) ilâhî ve ezelî prensipleri Allah'ın insanlar hakkındaki hüküm ve cezasını âhirete bırakma kararı;

"Kelimetü Rabbike", Rabb'ın sözü (Hûd, 11/119) Allah'ın hükmü, bilgisi;

"Kelimetü'l-azâb", azap kelimesi (Zümer, 39/71),

"Kelimetü Rabbike", Rabbinin sözü (Mü'min, 40/6) Allah'ın kâfirleri cezalandırma kararı;

"Kelimâtullah", Allah'ın sözleri (En'âm, 6/34; Yûnus, 10/62-64) Allah'ın Peygamber ve mü'minlere dünya ve âhirette yardım va'di;

"Kelimetü Rabbike", Allah'ın sözü, (Yûnus, 10/33)

"Kelimâtihi", sözler (En'âm, 6/115, Kehf, 18/27) Kur'ân ve ahkamı, emir ve yasakları, Allah'ın mükadderatı;

"Kelimât", sözler (Bakara, 2/37) Adem (a.s.)'ın Allah'tan alıp nasıl tevbe edeceğini öğrendiği sözler;

"Kelimetü'l-küfr", Küfür sözü (Tevbe, 9/74), Münafıkların Hz. Muhammed (a.s.) hakkında söyledikleri ve kendilerini küfre götüren sözler;

"Kelimetün minallah", Allah'ın sözü, İsâ (a.s.);

"Kelimetüllah" Allah sözü Allah'ın geniş ilmi (Lokmân, 31/27);

"Kelimât", sözler, Allah'ın emirleri (Bakara, 2/124) ve ilâhî kitaplar (A'râf, 7/158) anlamında kullanılmıştır. (İ.K.)

Edit

Edit

Durum Tekil Çoğul
Yalın kelime kelimeler
Belirtme (-i) kelimeyi kelimeleri
Yönelme (-e) kelimeye kelimelere
Bulunma (-de) kelimede kelimelerde
Çıkma (-den) kelimeden kelimelerden
Tamlayan kelimenin kelimelerin

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#Şablon:Dil bilgisi|{{{2}}}]] Anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğu

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken کلمه (ar) (kelime)

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] söz, sözcük.
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili gerçek kaynaklardan alınmış örnekler">Nuvola apps bookcase2 Örnekler
[1] "Kullarıma söyle ki "'en güzel kelimeyi söylesinler!""' - Kur'an-ı Kerim ;İsra Suresi 53. ayet
[2] ""Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır.""- O. V. Kanık.
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili deyimleşmiş sözler">Crystal Clear app Login Manager Deyimler
[1] kelimeleri tartarak konuşmak, kelimenin tam anlamıyla
<p style="margin-bottom: -0.5em;" title="Önemli sözcük birliktelikleri">Blue &amp; gray people Sözcük Birliktelikleri
kelime cambazı, kelime hazinesi, kelimei şehadet, kelime kadrosu, kelime karışıklığı, kelime oyunu, kelime sıklığı, kelime türü, kelime vurgusu, kelimesi kelimesine, anahtar kelime, basit kelime, birleşik kelime, kesik kelime, kısaltmalı kelime, pekiştirmeli kelime, taklidî kelime, türemiş kelime, yalın kelime, olumsuzluk kelimesi
Şablon:Anagramlar
ekilme, melike, emekli
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

: [1] szó (hu)

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] kelime, söz

Şablon:Ayrıca

de:kelime el:kelime en:kelime fi:kelime hu:kelime io:kelime ka:kelime ko:kelime ky:kelime lo:kelime lt:kelime nl:kelime pt:kelime ru:kelime

uk:kelime

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.