Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Kelimebakınız D
كَلَّمَ (2) كَلَّمَهُ (2) كَلَّمَهُمُ (1) أُكَلِّمَ (1) تُكَلِّمَ (3) تُكَلِّمُنَا (1) تُكَلِّمُهُمْ (1) تُكَلِّمُونِ (1) نُكَلِّمُ (1) يُكَلِّمُ (1) يُكَلِّمُنَا (1) يُكَلِّمَهُ (1) يُكَلِّمُهُمُ (3) كُلِّمَ (1) تَكَلَّمُ (1) نَتَكَلَّمَ (1) يَتَكَلَّمُ (1) يَتَكَلَّمُونَ (1) كَلامَ (3) بِكَلامِي (1) كَلِمَةً (26) كَلِمَتُنَا (1) كَلِمَتُهُ (1) كَلِمَاتٍ (8) كَلِمَاتِهِ (6) الْكَلِمَ (4) تَكْلِيمًا (1) Kelime Söz Sözcük Word Kelimat Sözler Words
Kelime-i tevhid Kelime-i Şehadet Kelimatı kur'an KELİME-İ TAYYİBE Kelimullah Kelim Kelimât Kelime-i tayyibe
kelime cambazı kelime hazinesi kelimei şehadet kelime kadrosu kelime karışıklığı kelime oyunu kelime sıklığı kelime türü kelime vurgusukelimesi kelimesine anahtar kelime basit kelime birleşik kelime kesik kelime kısaltmalı kelime pekiştirmeli kelime taklidî kelime türemiş kelime yalın kelime olumsuzluk kelimesi
Kur'an da kelime ve uygulaması "Kelimetu'llah", Kelamullah Allah'ın sözü (Tevbe, 9/40) "Kelimetün tayyibetün", güzel söz (İbrâhim, 14/24) "el-Kelimü't-tayyib", güzel sözler (Fâtır, 35/10) "Kelimetün bâkiyetûn", kalıcı söz (Zuhruf, 43/28) "Kelimetü't-takva", takva sözü (Fetih, 48/26), "Kelimet sevâ", eşit / doğru söz (Âl-i İmrân, 3/64), kelime-i tevhid (Allah-ı birleme sözü = lâilahe illallâh); "Kelimetün habîsetün", kötü / çirkin söz (İbrâhim, 14/26), "Kelimetü'llezine keferû", kâfirlerin sözü (Tevbe, 9/40), şirk ve küfür ilkesi; "Kelimetü'l-fasl", hüküm sözü (Şûrâ, 42/21, "Kelimetün sebekat min Rabbike", Rabbin'den geçen söz (Hûd, 11/110) ilâhî ve ezelî prensipleri Allah'ın insanlar hakkındaki hüküm ve cezasını âhirete bırakma kararı; "Kelimetü Rabbike", Rabb'ının sözü (Hûd, 11/119) Allah'ın hükmü, bilgisi; "Kelimetü'l-azâb", azap kelimesi (Zümer, 39/71), "Kelimetü Rabbike", Rabbinin sözü (Mü'min, 40/6) Allah'ın kâfirleri cezalandırma kararı; "Kelimâtullah", Allah'ın sözleri (En'âm, 6/34; Yûnus, 10/62-10/64) Allah'ın Peygamber ve mü'minlere dünya ve âhirette yardım va'di; "Kelimetü Rabbike", Rabb'ının sözü, (Yûnus, 10/33) "Kelimâtihi", sözler (En'âm, 6/115, Kehf, 18/27) Kur'ân ve ahkamı, emir ve yasakları, Allah'ın mükadderatı; "Kelimât", sözler (Bakara, 2/37) Adem (a.s.)'ın Allah'tan alıp nasıl tevbe edeceğini öğrendiği sözler; "Kelimetü'l-küfr", Küfür sözü (Tevbe, 9/74), Münafıkların Hz. Muhammed (a.s.) hakkında söyledikleri ve kendilerini küfre götüren sözler; "Kelimetün minallah", Allah'ın sözü, İsâ (a.s.); "Kelimetüllah" Allah sözü Allah'ın geniş ilmi (Lokmân, 31/27); "Kelimât", sözler, Allah'ın emirleri (Bakara, 2/124) ve ilâhî kitaplar (A'râf, 7/158) anlamında kullanılmıştır. (İ.K.)
İncilde John 1:1 is the first verse in the opening chapter of the Gospel of John. In the Douay–Rheims, King James, New International, and other versions of the Bible, the verse reads: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God <br

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ؤ ى ي ئ ة


D

Mu'cem Fihrist Müfehres
Mu'cem çalışmaları
Mu'cem ül Müfehres Mucem-ül Müfehres Mu'cem ül Müfehres Kuran Fihristi el-Mu'cem el-Mufehres el-Mu'cem el-Mufehres li Elfaz el-Kur'an el-Kerîm
el-Mu'cemu'l-Kebîr el-Mu'cemu'1-Evsat el-Mu'cemu's-Sağir Süleyman b. Ahmet et-Taberânî
Portal:Mu'cem-ul Müfehres Kaynak site bu siteden mucem transfer edilebilir.

Yenişehir wikiyi KOPYALAYAN ve TAKLİD eden site http://www.kuranmeali.com/mucem.asp
معجم . كل قائمة تجمع كلمات في لغة معينة، على نسق منطقي معين، وتهدف إلى ربط كل كلمة منها بمعناها، وإيضاح علاقتها بمدلوله Lexicon
Şablon:MM
https://www.kuranmeali.com/Mucem.php

 • كلَّمَ

2/253 - 4/164

 • كلَّمَهُ

7/143 - 12/54

 • كلَّمَهُمُ

6/111

 • أُ َكلِّمَ

19/26

 • تُ َ كلِّمَ

3/41 - 5/110 - 19/10

 • تُ َ كلِّمُنَا

36/65

 • تُ َ كلِّمُهُمْ

27/82

 • تُ َ كلِّمُونِ

23/108

 • نُ َ كلِّمُ

19/29

 • يُ َ كلِّمُ

3/46

 • يُ َ كلِّمُنَا

2/118

 • يُ َ كلِّمَهُ

42/51

 • يُ َ كلِّمُهُمُ

2/174 - 3/77 - 7/148

 • كُلِّمَ

13/31

 • تَ َ كلَّمُ

11/105

 • نَتَ َ كلَّمَ

24/16

 • يَتَ َ كلَّمُ

30/35

 • يَتَ َ كلَّمُو َ ن

78/38

 • كَلامَ

2/75 - 9/6 - 48/15

 • بِ َ كلامِي

7/144

 • كلِمًَة

3/39 - 3/45 - 3/64 - 6/115 - 7/137 - 9/40 - 9/74 - 10/19 10/33 - 10/96 - 11/110 - 11/119 - 14/24 - 14/26 - 18/5 20/129 - 23/100 - 39/19 - 39/71 - 40/6 - 41/45 - 42/14 - 42/21 43/28 - 48/26

 • كلِمَتُنَا

37/171

 • كلِمَتُهُ

4/171

 • كَلِمَاتٍ

2/37 - 2/124 - 6/34 - 10/64 - 18/109 - 31/27 - 66/12

 • كَلِمَاتِهِ

6/115 - 7/158 - 8/7 - 10/82 - 18/27 - 42/24

 • الْ َ كلِمَ

4/46 - 5/13 - 5/41 - 35/10

 • تَكْلِيمًا

4/164

 1. 340 كَلاَلًة
 2. 341 كلا
 3. 342 كلَّمَ
 4. 343 كلَّمَهُ
 5. 344 كلَّمَهُمُ
 6. 345 أُ َ كلِّمَ
 7. 346 تُ َ كلِّمَ
 8. 347 تُ َ كلِّمُنَا
 9. 348 تُ َ كلِّمُهُمْ
 10. 349 تُ َ كلِّمُونِ
 11. 350 نُ َ كلِّمُ
 12. 351 يُ َ كلِّمُ
 13. 352 يُ َ كلِّمُنَا
 14. 353 يُ َ كلِّمَهُ
 15. 354 يُ َ كلِّمُهُمُ
 16. 355 كُلِّمَ
 17. 356 تَ َ كلَّمُ
 18. 357 نَتَ َ كلَّمَ
 19. 358 يَتَ َ كلَّمُ
 20. 359 يَتَ َ كلَّمُو َ ن
 21. 360 كَلامَ
 22. 361 بِ َ كلامِي
 23. 362 كلِمًَة
 24. 363 كلِمَتُنَا
 25. 364 كلِمَتُهُ
 26. 365 كَلِمَاتٍ
 27. 366 كَلِمَاتِهِ
 28. 367 الْ َ كلِمَ
 29. 368 تَكْلِيمًا
 30. 369 كِْلتَا
Advertisement