KEMAL ÖZ ADLI CUMHURREİSİMİZE VERİLEN SOY ADI HAKKINDA KANUN


Kanun no : 2587

Kabul Tarihi:24.11.1934

Yayımlandığı R.Gazete:Tarih:27.11.1934, Sayı:2865

Yayımlandığı Düstur:Tertip:3, Cilt:16, Sayfa:4


Madde:1-Kemal Öz adlı Cümhur Reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir.

Madde:2-Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde:3-Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.