FANDOM


Ben bende buldum çün Hakk’ı şekk ü guman nemdir binimdir

Ol dost yüzün görmez isem bu gözlerim nemdir


Gelsin münâcât eyleyen doksan bin hâcet söyleyen

Daşra ibâdet eyleyen görsün (ki)dost nemdir benim


Musi vardır Tur’a çıkar anda varır nura bakar

Dosttan gayrı zerre kadar bu gözlerim görmez benim


Uş ben beni cem’eyledim ol dosta imân eyledim

Birliğine kıldım kamet riyâ tâat nemdir benim


Ol dost bana ümmi hem âdımı ümmi komuş

Dilim şeker gövdem kamış bu söyleyen nemdir benim


Ümmi benim Yunus benim dokkuz atam dörttür anam

Aşk oduna düşüp yanam suk u bazar nemdir benim

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.