FANDOM


Grup dergah İbo Show Kerbela-0

Grup dergah İbo Show Kerbela-0

İLAHİ SÖZLERİ-VARSAM AĞLAYU AĞLAYU Mevlam nasip etse Gani Mevlam nasib etse Varsam ağlayı ağlayı Medine'deki Muhammedi Görsem ağlayı ağlayı Delil yapışsa elime Lebbeyk öğretse dilime İhram bezini belime Sarsam ağlayı ağlayı Akıtırlar hayvan kanı Esirgemez kimse canı Şol meydanda koç kurbanı Kessem ağlayı ağlayı Hüccac döner yana yana Ciğerim döndü büryana Şol zemzemden kana kana içsem ağlayı ağlayı Derviş Yunus der can ile Kul olmuşum iman ile Dilim Zikr-i Kur'an ile Varsam ağlayı ağlayı. YUNUS EMRE Bir sinek bir kartalı Kaldırdı vurdu yere Yalan değil gerçektir Bende gördüm tozunu ------ Balık kavağa çıkmış Zift turşusun yemeğe Leylek goduk doğurmuş Baka şunun sözüne Bir serçenin kanadın Kırk kağnıya yüklediler Kırk çift dahi çekemedi Şöyle kaldı koşulu. Öküz taşın üstünde Taşı balık götürür Balığı götüren su Bünyadın yelden kodu Yunus bir söz söyledi Hiçbir söze benzemez Cahiller kazamazlar Hiç ilmin kuyusunu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.