FANDOM


Sözlükte "iyi, cömert, iyilik, cömertlik, af, bağış" anlamlarına gelen kerem, dinî bir kavram olarak ihsan, lütuf, kolay ve rahat bir şekilde mali yardımda bulunma, karşılıksız yardım demektir. Cömert ve mert kişiye kerîm denir. (M.C.)

Kerem Nefaset, izzet, şeref. Al-i-cenâbâne ihsan, inâyet.

Kıymetli şeyleri kemal-i rıza-i nefisle verme.

Mecd ve şeref.

Cenab-ı Hakk'a atfolunursa eltaf ve ihsan-ı İlâhî kasdedilmiş olur.

İnsan hakkında vasıf sureti ile zikrolunursa; mehasin-i ahlâk ve ef'âl kasdolunur.

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] âsalet, asillik, soyluluk,
[2] cömertlik, elaçıklığı, lûtuf,

ihsan ,bağış, bahşiş

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Kökenen:Kerem
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.