valiler kararnamesi 2014 eylül 16

  • Kerem Al 1956 Muş ilinde dünyaya gelmiştir.
  • 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. *Sırasıyla, Ardeşen Kaymakam vekilliği, Gürün, Baykan, Ahmetli kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye Başmüfettişliği, Teftiş Kurulu Başkan Vekilliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
  • Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2007 tarih ve 2007/12859 sayılı kararnamesi ile Bayburt valiliği görevine atanmıştır. 17 Ağustos 2011 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla Aydın Valiliği'ne getirilmiştir.
  • 4 Ağustos 2013 tarihli Sayı : 28728 atama karıyla Merkez Valisi olarak görevlendirilmiştir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.