FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Kişi ile ilgili bir şeyler var.


türk medenî kanunu Edit

MADDE 49.- Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar.

turk_kanunu_medenisi Edit

Madde 43- Ölümlere ilişkin bildirimler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır. II. Cesedi bulunamayan kişi. Madde 44- Bir ...


Türkiye'de medeni hukuk alanına ilişkin kuralları içeren başlıca kanundur. Başlangıç hükümleri dışında, kişiler hukuku,

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 24 -

Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı ...


KAVRAM: Edit

Hak sahibine hukuk dilinde kişi denir. Kişiler hukuk kuralının tanıdığı yetkilerden yararlanan,yüklediği ...

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu - DERNEKLER DAİRESİ ... www.dernekler.gov.tr › Mevzuat › kanun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (Dernekler ve Vakıflarla İlgili Hükümler). TÜRK MEDENİ KANUNU. Kanun Numarası : ...

EVLENMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Bunların yanında Medeni Kanun kişinin ayırt etme gücünü de bir şart olarak ortaya koymuştur. [[ Üçüncü kişiler]] ile. Madde 325.- Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile ...


Kaynak İsviçre Medeni Kanunu, yürürlüğe girdiği 1912 de ve Türk. Kanunu Medenisi, kabul edildiği ..... TMK. md.26/II hükmüne göre,

“Adı haksız kullanılan kişi, buna son verilmesini isteyebilir”.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.