FANDOM


Kibriya

Kibriya Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.

Azamet Büyüklük. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü. Kibirlilik. (Beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalâtına bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs'atinde değildir. Ancak cemî masnuatından ve mecmu asarından ve bütün ef'âlinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre, mir'ât olur, fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebârüz ettiği vechile Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunâtına mikyas yapılması en büyük cehâlet ve hamakattır. İ.İ.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1]Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü

Nuvola apps bookcase Köken Nuvola apps bookcase Köken

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.