Yenişehir Wiki
Advertisement
  • Kifât eklemek, katmak ve toplamak manasına gelen "küfet"ten türetilmiştir.
  • Bir birine yapışıp, sıkışarak toplanılacak yer, toplanma yeri anlamındadır.
  • Şâir şöyle der: Bu gün sen, yer üzerinde bir canlısın. Oysa yarın bu yer seni,

toplanma yerine katar.197 Kurtubî, 19/159

  • Ebû Ubeyde 'nin okuyuşuna göre, "kap" demektir.
  • Biz bu kelimeyi "tokat" anlamında tercüme ettik.
  • Ancak bu tokat sille anlamında bir tokat değildir.
  • Sürüden sapıp, ekinlere bağlara dalan firari hayvanların bekçiler tarfından tutulup *hapsolundukları yere Anadolu Türkçesinde tokat denir.
  • Tokat şehrinin ismi de bu anlamdadır.
  • Rumeli'de böyle yerlere kapı da denmiştir.
  • Hapishane anlamında "kapıaltı" tabiri Anadolu'da bilinen bir kelimedir.
Advertisement