FANDOM


Aile reisinin bildirim sorumluluğuEdit

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğin 13'üncü maddesi "(Değişik:RG-31/03/2001-24359) Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerinin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5'deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve 18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak düzenleyecekleri bu belgeleri mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler."

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.