Kimse Bana Nesne Demez


Eğer dilim bende ise kimse bana nesne demez

Gönlüm ger revanda ise alemde karar eylemez


Eğer gözüm bakar ise baktığına akar ise

Gördüğün benim der ise oda düşer ar eylemez


Eğer aklı başta ise gönlü de ol tuşta ise

İkisi bir işte ise düşman bana kar eylemez


Düşman benim nefsimdürür var tama'la hırsımdurur

Tama' ilehırsa uyan gönüllerde yer eylemez


Gönüllerde yer eylemek Muhammed'e gelmişdürür

Mustafa'ya ümmet olan tamuda karar eylemez


Oldur bu işleri düzen cümle nakışları yazan

Can gövdeden gideceğiz ye niçin diller söylemez


Öldüren ol dirgören ol Yunus imdi Hakk ile ol

Hak'tan artık hiç kimesne yok nesneyi var edemez


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.