FANDOM


Kimse Bilmez Halimi


Ben bir aceb ile geldim kimse hâlim bilmez benim

Ben söylerim ben dinlerim kimse dilim bilmez benim


Benim dilim kuş dilidir benim ilim dost ilidir

Ben bülbülüm dost gülümdür bilin gülüm solmaz benim


O dost bana gelsin demiş sundum kadeh alsın demiş

Aldım kadeh içtim şarap artık gönlüm ölmez benim


Ne Tûr’um var ne durağım hiç yerde yoktur karârım

Hakk’a münâcât etmeye belli yerim olmaz benim


Sor durduğum yeri bana gelirsen gösterem sana

Bir zerrece Hak’tan ayrı gözüm nesne görmez benim


Tûr dağında bir tecellî gör Mûsâ’yı neler kıldı

Yûnus aydır Hak katında sözüm geri kalmaz benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.