FANDOM


Kimse Dilim Bilmez Benim


Ger razımı söyler isem, kimse dilim bilmez benim,

Eğer sabır eyler isem, gönlüm karar kılmaz benim.


Ey dustlar, ey uslular, siz ayıdın, ben nideyim?

O dost yüzün göreliden, aklım başa gelmez benim.


Bunun gibi tertip ile, benim işim varmaz başa,

Elimden iş kalır ise canımdan iş kalmaz benim.


Ne deliyim, ne usluyum, benzer neye benim işim

Aşk denizine gark olup, gönlüm canım doymaz benim.


Muhabbetin odu benim yüreğime düştü yanar.

Yandığımca artar odum devrim geçip solmaz benim.


Cümle Hakk'ı yol vardılar, sabr ile Hakk'a erdiler,

Aşkın aslı oddandurur, sabrım ile olmaz benim.


Nice dedim bu gönlüme var sabır eyle, dek otur,

Şol dem daha bedter olur, öğüdümü almaz benim.


Bu Yunus'un çün sureti, ölüp toprak olur ise,

Batınımdan aşk sevgisi bilin ki hiç gitmez benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.