FANDOM


Birilerinden #nefret etmeyen bir hareket gösterin, hemen katılayım.

  1. Robert Anton Wilson Düşündüm ben kimseden nefret etmiyorum. Ama kitle?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.