Yenişehir Wiki
Advertisement

[[Dosya:Algonquian Bible 1663 Genesis 1.jpg|thumb|1663'te basılmış [[Algonkince]] bir Kutsal Kitap'ta [[Tekvin|Yaratılış]]'ın ilk sayfası]]

'''Kitâb-ı Mukaddes''' veya '''Kutsal Kitap'''<ref group="Not">2001 yılında yayımlanan Türkçe çeviride (Yeni Çeviri) metnin dili güncelleştirildi, başlık da aynı uygulamaya tabi tutuldu.</ref>, [[Eski Ahit|Eski Antlaşma]] ve [[Yeni Ahit|Yeni Antlaşma]]'yı kapsayan, [[Hristiyanlık|Hristiyan]] inanışının temelini oluşturan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır.


Kitab-ı Mukaddes yaygın olarak tüm zamanların en çok satan kitabı olarak kabul edilir, 100 milyon kopya yıllık satış tahmini olup özellikle ilk kitlesel basılı kitap oluşu Batı'da, edebiyat ve tarih üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.guinnessworldrecords.com/records-1/best-selling-book-of-non-fiction/ | başlık = Best selling book of non-fiction | arşivurl = http://web.archive.org/web/20141025072920/http://www.guinnessworldrecords.com/records-1/best-selling-book-of-non-fiction/ | arşivtarihi = 25 Ekim 2014}}</ref><ref>{{Web kaynağı | başlık = The battle of the books | url = http://www.economist.com/node/10311317?story_id=10311317&CFID=3289446&CFTOKEN=a87381115ea0752-5130AD65-B27C-BB00-012B3B9A581DD567 | arşivurl = http://web.archive.org/web/20151231202324/http://www.economist.com/node/10311317?story_id=10311317&CFID=3289446&CFTOKEN=a87381115ea0752-5130AD65-B27C-BB00-012B3B9A581DD567 | arşivtarihi = 31 Aralık 2015}}</ref><ref name=RussellAsh>{{cite book|author=Ash, Russell|title=Top 10 of Everything 2002|year=2001|publisher=Dorling Kindersley|isbn=0-7894-8043-3}}</ref>


=== Eski Ahit ===

{{Ana madde|Eski Ahit}}

Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmı Eski Ahit ya da [[Eski Antlaşma]] olarak adlandırılır. 39 bölümden oluşur. [[Tevrat]] ve [[Zebur]]'u içerisinde barındırır.


[[Yahudiler|Yahudi]]lerin kutsal kitaplarından [[Tanah]] ile bölüm adları ve sınıflandırmalar hariç hemen hemen aynıdır. Eski Ahit, İsa'nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde Yahudi peygamberleri, din adamları ve alimleri tarafından yazılmıştır. Bu bölümde [[İsa]] veya [[Meryem]]'den bahsedilmez.


Yahudi kutsal metinlerinden oluşmuş [[Tanah]]'ın Hristiyanlıkta Eski Ahit olarak adlandırılmasının nedeni, Tanrı'nın [[İsa]] ile yaptığına inanılan antlaşmadan (ahit) asırlar önce [[Musa]] ile [[Sina Dağı]]'nda yaptığına inanılan antlaşmadır. Yahudiler Tanah'ın Eski Antlaşma olarak anılmasını uygun bulmazlar.


==== İçerdiği Kitaplar (39 Kitap)<ref name=":0">https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/</ref> ====


===== Yasa Kitapları (Tora) =====

* [[Tekvin|Yaratılış]]

* [[Çıkış (Tevrat)|Mısır'dan Çıkış]]

* [[Levililer (Tevrat)|Levililer]]

* [[Sayılar (Tevrat)|Çölde Sayım]]

* [[Tesniye|Yasa'nın Tekrarı]]


===== Tarihsel Kitaplar =====

* [[Yeşu kitabı|Yeşu]]

* [[Hakimler kitabı|Hakimler]]

* [[Rut kitabı|Rut]]

* [[1. Samuel]]

* [[2. Samuel]]

* [[1. Krallar]]

* [[2. Krallar]]

* [[1. Tarihler]]

* [[2. Tarihler]]

* [[Ezra kitabı|Ezra]]

* [[Nehemya kitabı|Nehemya]]

* [[Ester kitabı|Ester]]


===== Özdeyiş ve Şiir Kitapları =====

* [[Eyüp kitabı|Eyüp]]

* [[Mezmurlar (zebur)|Mezmurlar (Zebur)]]

* [[Süleyman'ın Özdeyişleri]]

* [[Vaiz (Zebur)|Vaiz]]

* [[Ezgiler Ezgisi]]


===== Peygamberlik Kitapları =====

* [[Yeşaya kitabı|Yeşaya]]

* [[Yeremya kitabı|Yeremya]]

* [[Ağıtlar Kitabı|Ağıtlar]]

* [[Hezekiel kitabı|Hezekiel]]

* [[Daniel kitabı|Daniel]]

* [[Hoşea kitabı|Hoşea]]

* [[Yoel kitabı|Yoel]]

* [[Amos kitabı|Amos]]

* [[Ovadya kitabı|Ovadya]]

* [[Yunus kitabı|Yunus]]

* [[Mika kitabı|Mika]]

* [[Nahum kitabı|Nahum]]

* [[Habakkuk kitabı|Habakkuk]]

* [[Sefanya kitabı|Sefanya]]

* [[Hagay kitabı|Hagay]]

* [[Zekeriya kitabı|Zekeriya]]

* [[Malaki kitabı|Malaki]]


=== Yeni Ahit ===

{{Ana madde|Yeni Ahit}}

Kitab-ı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan [[Yeni Ahit]] ise, İsa'nın sağlığında ve/veya ölümünden sonra [[Havari]]ler, Hristiyan din adamları ve alimleri tarafından yazılmıştır. 27 bölümden oluşur. Hristiyan alimlerince [[kanonik]] kabul edilen [[Matta]], [[Markos]], [[Luka]] ve [[Yuhanna]] [[İncil]]leri Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturur.


Hristiyanlar Tanrı'nın Musa ile yaptığı antlaşmadan yüzlerce yıl sonra, İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inanırlar. Bu nedenle Kitab-ı Mukaddes'in İsa'dan bahseden ikinci bölümünü [[Yeni Ahit]] olarak adlandırırlar. Bununla birlikte Yahudiler ikinci bir antlaşmayı kabul etmez, Tanah'ın Eski Ahit olarak adlandırılmasını uygun bulmaz ve bu ismi kullanmazlar.


==== İçerdiği Kitaplar (27 Kitap)<ref name=":0" /> ====


===== İnciller =====

* [[Matta İncili|Matta]]

* [[Markos İncili|Markos]]

* [[Luka İncili|Luka]]

* [[Yuhanna İncili|Yuhanna]]


===== Elçilerin İşleri =====

* [[Elçilerin İşleri]]


===== Pavlus'un Mektupları =====

* [[Pavlus'un Romalılara mektubu|Romalılar]]

* [[1. Korintliler]]

* [[Pavlus’un Korintlilere ikinci mektubu|2. Korintliler]]

* [[Pavlus’un Galatyalılara mektubu|Galatyalılar]]

* [[Efesliler]]

* [[Filipililer]]

* [[Koloseleliler]]

* [[1. Selanikliler]]

* [[2. Selanikliler]]

* [[1. Timoteos]]

* [[2. Timoteos]]

* Titus

* [[Filimona mektup|Filimon]]


===== Diğer Mektuplar =====

* İbraniler

* Yakup

* [[1. Petrus]]

* [[2. Petrus]]

* [[1. Yuhanna]]

* [[2. Yuhanna]]

* [[3. Yuhanna]]

* Yahuda


===== Vahiy =====

* [[Vahiy Kitabı|Vahiy]]


=== Çeviriler ===

Kitab-ı Mukaddes'in en önemli çevirilerinden, «[[kilise ataları|kilise atası]]» [[Jerom]]'un yaptığı ve [[Katolik Kilisesi]] içinde yüzyıllarca kanonik olarak kullanılmış olan [[Vulgata]] adı verilen [[Latince]] sürümüdür. [[Martin Luther]] ilk olarak bu metinden değil, [[İbranice]] ve [[Yunanca]] orijinal metninden halkın anlayabileceği [[Almanca]] bir çeviri yapmıştır. En ünlü [[İngilizce]] çevirisinin adı [[1611]] tarihli [[Kral James Onaylı Kitab-ı Mukaddes|Kral James Sürümü]]'dür. Bu çeviri, bazı Hristiyan inanırlarca hâlâ 'hatasız' olarak kabul edilmekte olup referans olarak kullanılmaktadır.


== Notlar ==

{{Kaynakça|group=Not}}


== Kaynakça ==

{{Kaynakça}}


== Dış bağlantılar ==

{{Commons|Bible}}

{{Vikisöz|Kutsal Kitap}}

* [http://www.kitabimukaddes.com Kitab-ı Mukaddes Şirketi'nin İnternet sitesi]

  • [http://www.wordproject.org/bibles/audio/15_turkish/index.htm Sesli Kitab-ı Mukaddes] {{tr}}

* [http://www.bibleserver.com/index.php Birçok dilde Kitab-ı Mukaddes]

* [https://halkdilinde.com/incili-oku Halk Dilinde İncil]

Advertisement