1. satır: 1. satır:
 
{{Navbox
 
{{Navbox
 
|name = Kitabi sıraya göre Kur'an
 
|name = Kitabi sıraya göre Kur'an
|title = [[Portal:Kur'an]] <br> [[Hak Dini Kur'an Dili]]<br>
+
|title = [[Portal:Kur'an]] <br>
 
|image =
 
|image =
  +
|above= [[Hak Dini Kur'an Dili]]<br>
|above=
 
Bu proje [[2010 Kur'an Yılı]] içerisinde Mersin Yenişehir Kaymakamlığının [[Yenişehir müftülüğü]] aracılığıyle ve Mersin Yenişehir'de görevli '''din dersi öğretmenlerinin ortaklaşa yürüttüğü''' bir projedir. <br>* Süper bir Kur'an sitesi : http://tanzil.info/ <br>Biri İngilizce olmak üzere 25 imamdan ayet ayet takipli Kur'an- Kerim okunuşu,9 adet Türkçe meâl , 97 farklı dilde çeviri yapılmış, istediğiniz sureyi seçip sonra dili seçin, ardından mousu üzerine tutun tıklamadan tercümesini göreceksiniz.
 
 
 
|group1=[[Kitabi sıraya göre Kur'an|KİTABİ sıraya göre <br> Kur'an]]
 
|group1=[[Kitabi sıraya göre Kur'an|KİTABİ sıraya göre <br> Kur'an]]
 
|list1= 1-[[Fatiha Suresi|Fatiha]] ● 2-[[Bakara Suresi|Bakara]] ● 3-[[Al-i İmran Suresi|Al-i İmran]] ● 4-[[Nisa Suresi|Nisa]] ● 5-[[Maide Suresi|Maide ]] ● 6-[[Enam Suresi|Enam]] ● 7-[[Araf Suresi|A'raf]] ● 8-[[Enfal Suresi|Enfal]] ● 9-[[Tevbe Suresi|Tevbe ]] ● 10-[[Yunus Suresi|Yunus]] ● 11-[[Hud Suresi|Hud]] ● 12-[[Yusuf Suresi|Yusuf]] ● 13-[[Rad Suresi|Rad]] ● 14-[[İbrahim Suresi|İbrahim]] ● 15-[[Hicr Suresi|Hicr]] ● 16-[[Nahl Suresi|Nahl]] ● 17-[[İsra Suresi|İsra]] ● 18-[[Kehf Suresi|Kehf]] ● 19-[[Meryem Suresi|Meryem]] ● 20-[[Ta Ha Suresi|Ta Ha]] ● 21-[[Enbiya Suresi|Enbiya]] ● 22-[[Hac Suresi|Hac]] ● 23-[[Müminun Suresi|Müminun]] ● 24-[[Nur Suresi|Nur]] ● 25-[[Furkan Suresi|Furkan]] ● 26-[[Şuara Suresi|Şuara]] ● 27-[[Neml Suresi|Neml]] ● 28-[[Kasas Suresi|Kasas]] ● 29-[[Ankebut Suresi|Ankebut]] ● 30-[[Rum Suresi|Rum]] ● 31-[[Lokman Suresi|Lokman]] ● 32-[[Secde Suresi|Secde]] ● 33-[[Ahzab Suresi|Ahzab]] ● 34-[[Sebe Suresi|Sebe]] ● 35-[[Fatır Suresi|Fatır]] ● 36-[[Yasin Suresi|Yasin]] ● 37-[[Saffat Suresi|Saffat]] ● 38-[[Sad Suresi|Sad]] ● 39-[[Zümer Suresi|Zümer]] ● 40-[[Mümin Suresi|Mümin]] ● 41-[[Fussilet Suresi|Fussilet]] ● 42-[[Şura Suresi|Şura]] ● 43-[[Zuhruf Suresi|Zuhruf]] ● 44-[[Duhan Suresi|Duhan]] ● 45-[[Casiye Suresi|Casiye]] ● 46-[[Ahkaf Suresi|Ahkaf]] ● 47-[[Muhammed Suresi|Muhammed]] ● 48-[[Fetih Suresi|Fetih]] ● 49-[[Hucurat Suresi|Hucurat]] ● 50-[[Kaf Suresi|Kaf]] ● 51-[[Zariyat Suresi|Zariyat Suresi]] ● 52-[[Tur Suresi|Tur]] ● 53-[[Necm Suresi|Necm]] ● 54-[[Kamer Suresi|Kamer]] ● 55-[[Rahman Suresi|Rahman]] ● 56-[[Vakıa Suresi|Vakıa ]] ● 57-[[Hadıd Suresi|Hadıd]] ● 58-[[Mücadele Suresi|Mücadele]] ● 59-[[Haşr Suresi|Haşr]] ● 60-[[Mümtehine Suresi|Mümtehine]] ● 61-[[Saf Suresi|Saf]] ● 62-[[Cuma Suresi|Cuma]] ● 63-[[Münafikun Suresi|Münafikun]] ● 64-[[Tegabun Suresi|Tegabun]] ● 65-[[Talak Suresi|Talak]] ● 66-[[Tahrim Suresi|Tahrim]] ● 67-[[Mülk Suresi|Mülk]] ● 68-[[Kalem Suresi|Kalem]] ● 69-[[Hakka Suresi|Hakka]] ● 70-[[Mearic Suresi|Mearic]] ● 71-[[Nuh Suresi|Nuh]] ● 72-[[Cin Suresi|Cin]] ● 73-[[Müzzemmil Suresi|Müzzemmil]] ● 74-[[Müddessir Suresi|Müddessir]] ● 75-[[Kıyame Suresi|Kıyamet]] ● 76-[[İnsan Suresi|İnsan]] ● 77-[[Mürselat Suresi|Mürselat]] ● 78-[[Nebe Suresi|Nebe]] ● 79-[[Naziat Suresi|Naziat]] ● 80-[[Abese Suresi|Abese]] ● 81-[[Tekvir Suresi|Tekvir]] ● 82-[[İnfitar Suresi|İnfitar]] ● 83-[[Mutaffifın Suresi|Mutaffifın]] ● 84-[[İnşikak Suresi|İnşikak ]] ● 85-[[Büruc Suresi|Büruc]] ● 86- [[Tarık Suresi|Tarık]] ● 87-[[Ala Suresi|Ala]] ● 88-[[Gaşiye Suresi|Gaşiye]] ● 89-[[Fecr Suresi|Fecr]] ● 90-[[Beled Suresi|Beled]] ● 91-[[Şems Suresi|Şems]] ● 92-[[Leyl Suresi|Leyl]] ● 93-[[Duha Suresi|Duha]] ● 94-[[İnşirah Suresi|İnşirah]] ● 95-[[Tin Suresi|Tin]] ● 96-[[Alak Suresi|Alak]] ● 97-[[Kadir Suresi|Kadir]] ● 98-[[Beyyine Suresi|Beyyine]] ● 99-[[Zilzal Suresi|Zilzal]] ● 100-[[Adiyat Suresi|Adiyat]] ● 101-[[Karia Suresi|Karia]] ● 102-[[Tekasür Suresi|Tekasür]] ● 103-[[Asr Suresi|Asr]] ● 104-[[Hümeze Suresi|Hümeze]] ● 105-[[Fil Suresi|Fil]] ● 106-[[Kureyş Suresi|Kureyş]] ● 107-[[Maun Suresi|Maun]] ● 108-[[Kevser Suresi|Kevser]] ● 109-[[Kafirun Suresi|Kafirun]] ● 110-[[Nasr Suresi|Nasr]] ● 111-[[Tebbet Suresi|Tebbet]] ● 112-[[İhlas Suresi|İhlas]] ● 113-[[Felak Suresi|Felak ]] ● 114-[[Nas Suresi|Nas]]
 
|list1= 1-[[Fatiha Suresi|Fatiha]] ● 2-[[Bakara Suresi|Bakara]] ● 3-[[Al-i İmran Suresi|Al-i İmran]] ● 4-[[Nisa Suresi|Nisa]] ● 5-[[Maide Suresi|Maide ]] ● 6-[[Enam Suresi|Enam]] ● 7-[[Araf Suresi|A'raf]] ● 8-[[Enfal Suresi|Enfal]] ● 9-[[Tevbe Suresi|Tevbe ]] ● 10-[[Yunus Suresi|Yunus]] ● 11-[[Hud Suresi|Hud]] ● 12-[[Yusuf Suresi|Yusuf]] ● 13-[[Rad Suresi|Rad]] ● 14-[[İbrahim Suresi|İbrahim]] ● 15-[[Hicr Suresi|Hicr]] ● 16-[[Nahl Suresi|Nahl]] ● 17-[[İsra Suresi|İsra]] ● 18-[[Kehf Suresi|Kehf]] ● 19-[[Meryem Suresi|Meryem]] ● 20-[[Ta Ha Suresi|Ta Ha]] ● 21-[[Enbiya Suresi|Enbiya]] ● 22-[[Hac Suresi|Hac]] ● 23-[[Müminun Suresi|Müminun]] ● 24-[[Nur Suresi|Nur]] ● 25-[[Furkan Suresi|Furkan]] ● 26-[[Şuara Suresi|Şuara]] ● 27-[[Neml Suresi|Neml]] ● 28-[[Kasas Suresi|Kasas]] ● 29-[[Ankebut Suresi|Ankebut]] ● 30-[[Rum Suresi|Rum]] ● 31-[[Lokman Suresi|Lokman]] ● 32-[[Secde Suresi|Secde]] ● 33-[[Ahzab Suresi|Ahzab]] ● 34-[[Sebe Suresi|Sebe]] ● 35-[[Fatır Suresi|Fatır]] ● 36-[[Yasin Suresi|Yasin]] ● 37-[[Saffat Suresi|Saffat]] ● 38-[[Sad Suresi|Sad]] ● 39-[[Zümer Suresi|Zümer]] ● 40-[[Mümin Suresi|Mümin]] ● 41-[[Fussilet Suresi|Fussilet]] ● 42-[[Şura Suresi|Şura]] ● 43-[[Zuhruf Suresi|Zuhruf]] ● 44-[[Duhan Suresi|Duhan]] ● 45-[[Casiye Suresi|Casiye]] ● 46-[[Ahkaf Suresi|Ahkaf]] ● 47-[[Muhammed Suresi|Muhammed]] ● 48-[[Fetih Suresi|Fetih]] ● 49-[[Hucurat Suresi|Hucurat]] ● 50-[[Kaf Suresi|Kaf]] ● 51-[[Zariyat Suresi|Zariyat Suresi]] ● 52-[[Tur Suresi|Tur]] ● 53-[[Necm Suresi|Necm]] ● 54-[[Kamer Suresi|Kamer]] ● 55-[[Rahman Suresi|Rahman]] ● 56-[[Vakıa Suresi|Vakıa ]] ● 57-[[Hadıd Suresi|Hadıd]] ● 58-[[Mücadele Suresi|Mücadele]] ● 59-[[Haşr Suresi|Haşr]] ● 60-[[Mümtehine Suresi|Mümtehine]] ● 61-[[Saf Suresi|Saf]] ● 62-[[Cuma Suresi|Cuma]] ● 63-[[Münafikun Suresi|Münafikun]] ● 64-[[Tegabun Suresi|Tegabun]] ● 65-[[Talak Suresi|Talak]] ● 66-[[Tahrim Suresi|Tahrim]] ● 67-[[Mülk Suresi|Mülk]] ● 68-[[Kalem Suresi|Kalem]] ● 69-[[Hakka Suresi|Hakka]] ● 70-[[Mearic Suresi|Mearic]] ● 71-[[Nuh Suresi|Nuh]] ● 72-[[Cin Suresi|Cin]] ● 73-[[Müzzemmil Suresi|Müzzemmil]] ● 74-[[Müddessir Suresi|Müddessir]] ● 75-[[Kıyame Suresi|Kıyamet]] ● 76-[[İnsan Suresi|İnsan]] ● 77-[[Mürselat Suresi|Mürselat]] ● 78-[[Nebe Suresi|Nebe]] ● 79-[[Naziat Suresi|Naziat]] ● 80-[[Abese Suresi|Abese]] ● 81-[[Tekvir Suresi|Tekvir]] ● 82-[[İnfitar Suresi|İnfitar]] ● 83-[[Mutaffifın Suresi|Mutaffifın]] ● 84-[[İnşikak Suresi|İnşikak ]] ● 85-[[Büruc Suresi|Büruc]] ● 86- [[Tarık Suresi|Tarık]] ● 87-[[Ala Suresi|Ala]] ● 88-[[Gaşiye Suresi|Gaşiye]] ● 89-[[Fecr Suresi|Fecr]] ● 90-[[Beled Suresi|Beled]] ● 91-[[Şems Suresi|Şems]] ● 92-[[Leyl Suresi|Leyl]] ● 93-[[Duha Suresi|Duha]] ● 94-[[İnşirah Suresi|İnşirah]] ● 95-[[Tin Suresi|Tin]] ● 96-[[Alak Suresi|Alak]] ● 97-[[Kadir Suresi|Kadir]] ● 98-[[Beyyine Suresi|Beyyine]] ● 99-[[Zilzal Suresi|Zilzal]] ● 100-[[Adiyat Suresi|Adiyat]] ● 101-[[Karia Suresi|Karia]] ● 102-[[Tekasür Suresi|Tekasür]] ● 103-[[Asr Suresi|Asr]] ● 104-[[Hümeze Suresi|Hümeze]] ● 105-[[Fil Suresi|Fil]] ● 106-[[Kureyş Suresi|Kureyş]] ● 107-[[Maun Suresi|Maun]] ● 108-[[Kevser Suresi|Kevser]] ● 109-[[Kafirun Suresi|Kafirun]] ● 110-[[Nasr Suresi|Nasr]] ● 111-[[Tebbet Suresi|Tebbet]] ● 112-[[İhlas Suresi|İhlas]] ● 113-[[Felak Suresi|Felak ]] ● 114-[[Nas Suresi|Nas]]
 
|below= Bu proje [[2010 Kur'an Yılı]] içerisinde Mersin Yenişehir Kaymakamlığının [[Yenişehir müftülüğü]] aracılığıyle ve Mersin Yenişehir'de görevli '''din dersi öğretmenlerinin ortaklaşa yürüttüğü''' bir projedir. <br>* Süper bir Kur'an sitesi : http://tanzil.info/ <br>Biri İngilizce olmak üzere 25 imamdan ayet ayet takipli Kur'an- Kerim okunuşu,9 adet Türkçe meâl , 97 farklı dilde çeviri yapılmış, istediğiniz sureyi seçip sonra dili seçin, ardından mousu üzerine tutun tıklamadan tercümesini göreceksiniz.
 
}}
 
}}

09.48, 13 Ekim 2010 tarihindeki hâli

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.