FANDOM


 
(Bir kullanıcı tarafından yapılan bir ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
 
{{Navbox
 
{{Navbox
 
|name = Kitabi sıraya göre Kur'an
 
|name = Kitabi sıraya göre Kur'an
|title = [[Portal:Kur'an]] <br> [[Hak Dini Kur'an Dili]]<br>
+
|title = [[Portal:Kur'an]] <br>
 
|image =
 
|image =
|above=
+
|above= [[Hak Dini Kur'an Dili]]<br>
Bu proje [[2010 Kur'an Yılı]] içerisinde Mersin Yenişehir Kaymakamlığının [[Yenişehir müftülüğü]] aracılığıyle ve Mersin Yenişehir'de görevli '''din dersi öğretmenlerinin ortaklaşa yürüttüğü''' bir projedir. <br>* Süper bir Kur'an sitesi : http://tanzil.info/ <br>Biri İngilizce olmak üzere 25 imamdan ayet ayet takipli Kur'an- Kerim okunuşu,9 adet Türkçe meâl , 97 farklı dilde çeviri yapılmış, istediğiniz sureyi seçip sonra dili seçin, ardından mousu üzerine tutun tıklamadan tercümesini göreceksiniz.
 
 
 
|group1=[[Kitabi sıraya göre Kur'an|KİTABİ sıraya göre <br> Kur'an]]
 
|group1=[[Kitabi sıraya göre Kur'an|KİTABİ sıraya göre <br> Kur'an]]
|list1= 1-[[Fatiha Suresi|Fatiha]] ● 2-[[Bakara Suresi|Bakara]] ● 3-[[Al-i İmran Suresi|Al-i İmran]] ● 4-[[Nisa Suresi|Nisa]] ● 5-[[Maide Suresi|Maide ]] ● 6-[[Enam Suresi|Enam]] ● 7-[[Araf Suresi|A'raf]] ● 8-[[Enfal Suresi|Enfal]] ● 9-[[Tevbe Suresi|Tevbe ]] ● 10-[[Yunus Suresi|Yunus]] ● 11-[[Hud Suresi|Hud]] ● 12-[[Yusuf Suresi|Yusuf]] ● 13-[[Rad Suresi|Rad]] ● 14-[[İbrahim Suresi|İbrahim]] ● 15-[[Hicr Suresi|Hicr]] ● 16-[[Nahl Suresi|Nahl]] ● 17-[[İsra Suresi|İsra]] ● 18-[[Kehf Suresi|Kehf]] ● 19-[[Meryem Suresi|Meryem]] ● 20-[[Ta Ha Suresi|Ta Ha]] ● 21-[[Enbiya Suresi|Enbiya]] ● 22-[[Hac Suresi|Hac]] ● 23-[[Müminun Suresi|Müminun]] ● 24-[[Nur Suresi|Nur]] ● 25-[[Furkan Suresi|Furkan]] ● 26-[[Şuara Suresi|Şuara]] ● 27-[[Neml Suresi|Neml]] ● 28-[[Kasas Suresi|Kasas]] ● 29-[[Ankebut Suresi|Ankebut]] ● 30-[[Rum Suresi|Rum]] ● 31-[[Lokman Suresi|Lokman]] ● 32-[[Secde Suresi|Secde]] ● 33-[[Ahzab Suresi|Ahzab]] ● 34-[[Sebe Suresi|Sebe]] ● 35-[[Fatır Suresi|Fatır]] ● 36-[[Yasin Suresi|Yasin]] ● 37-[[Saffat Suresi|Saffat]] ● 38-[[Sad Suresi|Sad]] ● 39-[[Zümer Suresi|Zümer]] ● 40-[[Mümin Suresi|Mümin]] ● 41-[[Fussilet Suresi|Fussilet]] ● 42-[[Şura Suresi|Şura]] ● 43-[[Zuhruf Suresi|Zuhruf]] ● 44-[[Duhan Suresi|Duhan]] ● 45-[[Casiye Suresi|Casiye]] ● 46-[[Ahkaf Suresi|Ahkaf]] ● 47-[[Muhammed Suresi|Muhammed]] ● 48-[[Fetih Suresi|Fetih]] ● 49-[[Hucurat Suresi|Hucurat]] ● 50-[[Kaf Suresi|Kaf]] ● 51-[[Zariyat Suresi|Zariyat Suresi]] ● 52-[[Tur Suresi|Tur]] ● 53-[[Necm Suresi|Necm]] ● 54-[[Kamer Suresi|Kamer]] ● 55-[[Rahman Suresi|Rahman]] ● 56-[[Vakıa Suresi|Vakıa ]] ● 57-[[Hadıd Suresi|Hadıd]] ● 58-[[Mücadele Suresi|Mücadele]] ● 59-[[Haşr Suresi|Haşr]] ● 60-[[Mümtehine Suresi|Mümtehine]] ● 61-[[Saf Suresi|Saf]] ● 62-[[Cuma Suresi|Cuma]] ● 63-[[Münafikun Suresi|Münafikun]] ● 64-[[Tegabun Suresi|Tegabun]] ● 65-[[Talak Suresi|Talak]] ● 66-[[Tahrim Suresi|Tahrim]] ● 67-[[Mülk Suresi|Mülk]] ● 68-[[Kalem Suresi|Kalem]] ● 69-[[Hakka Suresi|Hakka]] ● 70-[[Mearic Suresi|Mearic]] ● 71-[[Nuh Suresi|Nuh]] ● 72-[[Cin Suresi|Cin]] ● 73-[[Müzzemmil Suresi|Müzzemmil]] ● 74-[[Müddessir Suresi|Müddessir]] ● 75-[[Kıyame Suresi|Kıyamet]] ● 76-[[İnsan Suresi|İnsan]] ● 77-[[Mürselat Suresi|Mürselat]] ● 78-[[Nebe Suresi|Nebe]] ● 79-[[Naziat Suresi|Naziat]] ● 80-[[Abese Suresi|Abese]] ● 81-[[Tekvir Suresi|Tekvir]] ● 82-[[İnfitar Suresi|İnfitar]] ● 83-[[Mutaffifın Suresi|Mutaffifın]] ● 84-[[İnşikak Suresi|İnşikak ]] ● 85-[[Büruc Suresi|Büruc]] ● 86- [[Tarık Suresi|Tarık]] ● 87-[[Ala Suresi|Ala]] ● 88-[[Gaşiye Suresi|Gaşiye]] ● 89-[[Fecr Suresi|Fecr]] ● 90-[[Beled Suresi|Beled]] ● 91-[[Şems Suresi|Şems]] ● 92-[[Leyl Suresi|Leyl]] ● 93-[[Duha Suresi|Duha]] ● 94-[[İnşirah Suresi|İnşirah]] ● 95-[[Tin Suresi|Tin]] ● 96-[[Alak Suresi|Alak]] ● 97-[[Kadir Suresi|Kadir]] ● 98-[[Beyyine Suresi|Beyyine]] ● 99-[[Zilzal Suresi|Zilzal]] ● 100-[[Adiyat Suresi|Adiyat]] ● 101-[[Karia Suresi|Karia]] ● 102-[[Tekasür Suresi|Tekasür]] ● 103-[[Asr Suresi|Asr]] ● 104-[[Hümeze Suresi|Hümeze]] ● 105-[[Fil Suresi|Fil]] ● 106-[[Kureyş Suresi|Kureyş]] ● 107-[[Maun Suresi|Maun]] ● 108-[[Kevser Suresi|Kevser]] ● 109-[[Kafirun Suresi|Kafirun]] ● 110-[[Nasr Suresi|Nasr]] ● 111-[[Tebbet Suresi|Tebbet]] ● 112-[[İhlas Suresi|İhlas]] ● 113-[[Felak Suresi|Felak ]] ● 114-[[Nas Suresi|Nas]]
+
|list1=
  +
1-[[Fatiha Suresi-KSGK|Fatiha]] ● 2-[[Bakara Suresi-KSGK|Bakara]] ● 3-[[Al-i İmran Suresi-KSGK|Al-i İmran]] ● 4-[[Nisa Suresi-KSGK|Nisa]] ● 5-[[Maide Suresi-KSGK|Maide ]] ● 6-[[Enam Suresi-KSGK|Enam]] ● 7-[[Araf Suresi-KSGK|A'raf]] ● 8-[[Enfal Suresi-KSGK|Enfal]] ● 9-[[Tevbe Suresi-KSGK|Tevbe ]] ● 10-[[Yunus Suresi-KSGK|Yunus]] ● 11-[[Hud Suresi-KSGK|Hud]] ● 12-[[Yusuf Suresi-KSGK|Yusuf]] ● 13-[[Rad Suresi-KSGK|Rad]] ● 14-[[İbrahim Suresi-KSGK|İbrahim]] ● 15-[[Hicr Suresi-KSGK|Hicr]] ● 16-[[Nahl Suresi-KSGK|Nahl]] ● 17-[[İsra Suresi-KSGK|İsra]] ● 18-[[Kehf Suresi-KSGK|Kehf]] ● 19-[[Meryem Suresi-KSGK|Meryem]] ● 20-[[Ta Ha Suresi-KSGK|Ta Ha]] ● 21-[[Enbiya Suresi-KSGK|Enbiya]] ● 22-[[Hac Suresi-KSGK|Hac]] ● 23-[[Müminun Suresi-KSGK|Müminun]] ● 24-[[Nur Suresi-KSGK|Nur]] ● 25-[[Furkan Suresi-KSGK|Furkan]] ● 26-[[Şuara Suresi-KSGK|Şuara]] ● 27-[[Neml Suresi-KSGK|Neml]] ● 28-[[Kasas Suresi-KSGK|Kasas]] ● 29-[[Ankebut Suresi-KSGK|Ankebut]] ● 30-[[Rum Suresi-KSGK|Rum]] ● 31-[[Lokman Suresi-KSGK|Lokman]] ● 32-[[Secde Suresi-KSGK|Secde]] ● 33-[[Ahzab Suresi-KSGK|Ahzab]] ● 34-[[Sebe Suresi-KSGK|Sebe]] ● 35-[[Fatır Suresi-KSGK|Fatır]] ● 36-[[Yasin Suresi-KSGK|Yasin]] ● 37-[[Saffat Suresi-KSGK|Saffat]] ● 38-[[Sad Suresi-KSGK|Sad]] ● 39-[[Zümer Suresi-KSGK|Zümer]] ● 40-[[Mümin Suresi-KSGK|Mümin]] ● 41-[[Fussilet Suresi-KSGK|Fussilet]] ● 42-[[Şura Suresi-KSGK|Şura]] ● 43-[[Zuhruf Suresi-KSGK|Zuhruf]] ● 44-[[Duhan Suresi-KSGK|Duhan]] ● 45-[[Casiye Suresi-KSGK|Casiye]] ● 46-[[Ahkaf Suresi-KSGK|Ahkaf]] ● 47-[[Muhammed Suresi-KSGK|Muhammed]] ● 48-[[Fetih Suresi-KSGK|Fetih]] ● 49-[[Hucurat Suresi-KSGK|Hucurat]] ● 50-[[Kaf Suresi-KSGK|Kaf]] ● 51-[[Zariyat Suresi-KSGK|Zariyat Suresi]] ● 52-[[Tur Suresi-KSGK|Tur]] ● 53-[[Necm Suresi-KSGK|Necm]] ● 54-[[Kamer Suresi-KSGK|Kamer]] ● 55-[[Rahman Suresi-KSGK|Rahman]] ● 56-[[Vakıa Suresi-KSGK|Vakıa ]] ● 57-[[Hadıd Suresi-KSGK|Hadıd]] ● 58-[[Mücadele Suresi-KSGK|Mücadele]] ● 59-[[Haşr Suresi-KSGK|Haşr]] ● 60-[[Mümtehine Suresi-KSGK|Mümtehine]] ● 61-[[Saf Suresi-KSGK|Saf]] ● 62-[[Cuma Suresi-KSGK|Cuma]] ● 63-[[Münafikun Suresi-KSGK|Münafikun]] ● 64-[[Tegabun Suresi-KSGK|Tegabun]] ● 65-[[Talak Suresi-KSGK|Talak]] ● 66-[[Tahrim Suresi-KSGK|Tahrim]] ● 67-[[Mülk Suresi-KSGK|Mülk]] ● 68-[[Kalem Suresi-KSGK|Kalem]] ● 69-[[Hakka Suresi-KSGK|Hakka]] ● 70-[[Mearic Suresi-KSGK|Mearic]] ● 71-[[Nuh Suresi-KSGK|Nuh]] ● 72-[[Cin Suresi-KSGK|Cin]] ● 73-[[Müzzemmil Suresi-KSGK|Müzzemmil]] ● 74-[[Müddessir Suresi-KSGK|Müddessir]] ● 75-[[Kıyame Suresi-KSGK|Kıyamet]] ● 76-[[İnsan Suresi-KSGK|İnsan]] ● 77-[[Mürselat Suresi-KSGK|Mürselat]] ● 78-[[Nebe Suresi-KSGK|Nebe]] ● 79-[[Naziat Suresi-KSGK|Naziat]] ● 80-[[Abese Suresi-KSGK|Abese]] ● 81-[[Tekvir Suresi-KSGK|Tekvir]] ● 82-[[İnfitar Suresi-KSGK|İnfitar]] ● 83-[[Mutaffifın Suresi-KSGK|Mutaffifın]] ● 84-[[İnşikak Suresi-KSGK|İnşikak ]] ● 85-[[Büruc Suresi-KSGK|Büruc]] ● 86- [[Tarık Suresi-KSGK|Tarık]] ● 87-[[Ala Suresi-KSGK|Ala]] ● 88-[[Gaşiye Suresi-KSGK|Gaşiye]] ● 89-[[Fecr Suresi-KSGK|Fecr]] ● 90-[[Beled Suresi-KSGK|Beled]] ● 91-[[Şems Suresi-KSGK|Şems]] ● 92-[[Leyl Suresi-KSGK|Leyl]] ● 93-[[Duha Suresi-KSGK|Duha]] ● 94-[[İnşirah Suresi-KSGK|İnşirah]] ● 95-[[Tin Suresi-KSGK|Tin]] ● 96-[[Alak Suresi-KSGK|Alak]] ● 97-[[Kadir Suresi-KSGK|Kadir]] ● 98-[[Beyyine Suresi-KSGK|Beyyine]] ● 99-[[Zilzal Suresi-KSGK|Zilzal]] ● 100-[[Adiyat Suresi-KSGK|Adiyat]] ● 101-[[Karia Suresi-KSGK|Karia]] ● 102-[[Tekasür Suresi-KSGK|Tekasür]] ● 103-[[Asr Suresi-KSGK|Asr]] ● 104-[[Hümeze Suresi-KSGK|Hümeze]] ● 105-[[Fil Suresi-KSGK|Fil]] ● 106-[[Kureyş Suresi-KSGK|Kureyş]] ● 107-[[Maun Suresi-KSGK|Maun]] ● 108-[[Kevser Suresi-KSGK|Kevser]] ● 109-[[Kafirun Suresi-KSGK|Kafirun]] ● 110-[[Nasr Suresi-KSGK|Nasr]] ● 111-[[Tebbet Suresi-KSGK|Tebbet]] ● 112-[[İhlas Suresi-KSGK|İhlas]] ● 113-[[Felak Suresi-KSGK|Felak ]] ● 114-[[Nas Suresi-KSGK|Nas]]
  +
  +
  +
|below= Bu proje [[2010 Kur'an Yılı]] içerisinde Mersin Yenişehir Kaymakamlığının [[Yenişehir müftülüğü]] aracılığıyle ve Mersin Yenişehir'de görevli '''din dersi öğretmenlerinin ortaklaşa yürüttüğü''' bir projedir. <br>* Süper bir Kur'an sitesi : http://tanzil.info/ <br>Biri İngilizce olmak üzere 25 imamdan ayet ayet takipli Kur'an- Kerim okunuşu,9 adet Türkçe meâl , 97 farklı dilde çeviri yapılmış, istediğiniz sureyi seçip sonra dili seçin, ardından mousu üzerine tutun tıklamadan tercümesini göreceksiniz.
 
}}
 
}}

21:34, Ekim 18, 2010 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.