FANDOM


Birilerinden #nefret etmeyen bir hareket gösterin, hemen katılayım. Robert Anton Wilson Düşündüm ben kimseden nefret etmiyorum. Ama kitle?

Erkek kitlesiEdit

Dişil özellikler gösterir.

Kadın kitlesiEdit

Erkeksi özellikler gösterir.

Yusuf suresinde kadın topluluğu için erkek formu kullanılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.