FANDOM


Müddessir Suresi/32-52-Müddessir Suresi/Elmalı/32-52 Kiyamet Suresi/1-30 Kyamet Suresi/31-40-Kiyamet Suresi/Elmalı /31-40
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe.
Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe.
Nay, I swear by the Day of Resurrection;
Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.
Nay, I swear by the accusing soul (that this Scripture is true).
İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?
Thinketh man that We shall not assemble his bones?
İnsan sanırmı ki derleyemeyiz kemiklerini?
Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.
Yea, verily. Yea, We are able to restore his very fingers!
Evet derleriz kadir olarak tesviyeye bile parmaklarını
Fakat insan günahı devam ettirmek ister.
But man would fain deny what is before him.
Fakat insan ister önünde fücur etmesini
O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.
He asketh: When will be this Day of Resurrection?
Sorar: ne zaman diye o Kıyamet günü
Ne zaman ki o göz şimşek çakar,
But when sight is confounded
Ne vakıt ki o göz şimşek çakar
Ay tutulur,
And the moon is eclipsed
Ve Ay tutulur
Güneş ve ay toplanır,
And sun and moon are united,
Ve Güneş ve Ay toplanır
İşte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der.
On that day man will cry: Whither to flee!
Der o insan o gün: nereye kaçmalı? (eynel'mefer)
Hayır, hayır, yok bir siper.
Alas! No refuge!
Hayır hayır, yok bir siper
O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur.
Unto thy Lord is the recourse that day.
O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.
On that day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind.
Ayıtılır insan o gün, yaptıklarile mukaddem, müahhar
Doğrusu insan kendi nefsini görür,
Oh, but man is a telling witness against himself,
Doğrusu insan kendine karşı bir basîrettir
Bir takım özürler ortaya atsa da.
Although he tender his excuses.
Dökse de ortaya ma'ziretlerini
Onu hemen okumak için dilini depretme.
Stir not thy tongue herewith to hasten it.
Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.
Lo! upon Us (resteth) the putting together thereof and the reading thereof.
Çünkü bize aiddir onun cem'i ve Kur'anı
O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.
And when We read it, follow thou the reading;
Biz okudukmu o vakıt ta'kıyb et o Kur'anı
Sonra onu açıklamak da bize aittir.
Then lo! upon Us (resteth) the explanation thereof.
Sonra bize aiddir yine onun beyanı
Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da
Nay, but ye do love the fleeting Now
Hayır hayır siz pişîni seviyorsunuz
Ahireti bırakıyorsunuz.
And neglect the Hereafter.
Ve Âhıreti bırakıyorsunuz
Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar.
That day will faces be resplendent,
Nice yüzler o gün ışılar parlar
Rabbine bakar.
Looking toward their Lord;
Rabbına nâzır
Yüzler de var ki o gün asıktır.
And that day will other faces be despondent,
Nice yüzler de o gün ekşir pusarır
Anlar ki kendisine belkıran (bel kemiklerini kıran belalı bir iş) yapılır.
Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.
Anlar ki kendilerine bel kıran yapılır
Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır,
Nay, but when the life cometh up to the throat
Hayır hayır ne zaman ki o can köprücüklere dayanır
"Tedavi edebilecek kimdir?" denilir.
And men say: Where is the wizard (who can save him now)?
Ve denilir: kim var bir okuyacak?
Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar.
And he knoweth that it is the parting;
Ve sezer o dem temamelfirak
Bacak bacağa dolaşır..
And agony is heaped on agony;
Ve dolaşır el ayak: bacağa bacak
İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir.
Unto thy Lord that day will be the driving.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.