konferans: alanında uzman birinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı hazırlıklı konuşmaya konferans denir. konferansçı istediği konuyu anlatabilir. konferanslar daha çok bilimsel konularda verilmekle birlikte güncel konularda da verilebilir. konferanstan amaç dinleyenleri coşturmak veya onlara bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmektir.

konferansta anlaşılması güç cümleler kurulmamalı, teknik kelimelere çok yer verilmemeli, kitabî bir üslûpla konuşulmamalı; tekdüzelikten sakınılmalıdır. bolca verilen örnekler dinleyenlerin hayatından alınmalı, ses çok iyi kontrol edilerek yerine göre vurgu ve tonlamalar yapılmalı, mümkün olduğu kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır.

konferans şöyle bir planla sunulabilir:

1. seslenme

2. konferansın amacı

3. konunun kısaca özeti

4. sorulabilecek soruların cevapları

5. sonuca götüren açıklamalar

6. sonuç

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.