Bünyesinde birden fazla kamu hastaneleri birliği olan illerde hizmetlerin koordinasyonu ile görevlendirilen kamu hastaneleri birliği genel sekreterini,ifade eder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.