Korkudan Kurtuldum


Nitekim ben beni bildim ,yakın bil ki, Hakk'ı buldum,

Korkum onu buluncaydı, şimdi korkudan kurtuldum.


Ben kimseden korkumazam,ya bir zerre kayırmazam,

Ben imdi kimden korkayım ? Korktuğum ile bir oldum.


Azrail gelmez yanıma,sorucu gelmez sinime.

Bunlar benden ne sorarlar?onu sorduran ben oldum.


Ya ben onca kaçan oldum,onun buyruğun buyuram.

O geldi gönlüme doldu,ben ona bir dükkân oldum.


Dükkân ıssı dükkânından,hali değildir evinden.

O bu araya gelelden,halka bir ulu kân oldum.


Canlılar bizden el alır,cansızlar eri ne bilir?

Hem verirler, hem alırlar,ben bir ulu divan oldum.


Yunus'a Hak açtı kapı,Yunus Hakk'a kılır tapı.

Benim işim devlet bâki,ben kul iken sultan oldum.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.