Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

Şablon:DSbakınız d


Denetimli Serbestlik Hukuk Ceza hukuku 5237 sayılı TCK 765 sayılı TCK Mülga CMK CTEGM CGTİK İnfaz Kanunu İnfaz ​انفاذ​ Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Adli kontrol tedbiri (Yurt dışı yasağı TCK 109- Ev hapsi) Şartlı tahliye Madde 107-
İnfaz şekilleri-Ev hapsi Evde infaz veya Koruma tedbiri uygulaması ya da Adli kontrol tedbiri
Kavramlar Denetimli Serbestlik Adli kontrol Adli kontrol tedbiri Ev hapsi Konutta infaz Elektronik kelepçe Şartlı tahliye Koruma tedbiri 442.000 kişi denetimli serbestlikte Cezaevleri kapasitesi
Kurumlar=DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI [1] Mersin Denetim Serbestlik Müdürlüğü
Mevzuat[2] :Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun/Denetimli Serbestlik 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tür ve Şekilleri :Denetimli serbestlik şekilleri: Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik seçenek yaptırımlar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmün açıklanmasını geri bırakılması erteleme süresinde denetimli serbestlik etkin pişmanlık çocukların denetim altına alınması konutta infaz koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik Ev hapsi Elektronik kelepçe Elektronik kelepçe yasası
Evreleri:Soruşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma Evresinde Denetimli Serbestlik Kovuşturma sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Salıverme sonrası Evrede Denetimli Serbestlik Adli kontrol ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Denetimli Serbestlik - Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile denetim süresi içindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi evrelerinde Denetimli Serbestlik görev ve sorumlulukları vardır. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı İş Arama İzni- Cezanın Konutta İnfazı ile İlgili İşlemler
Mütealalar DS/Eşi sözlük

IMG 20180702 164431 (2).jpg

Elektronik izleme ünitesi

Menzil testi probleminde tutulması gereken tutanağa örnek. Zira menzil aşımından başınız sıkıntıya girebilir.Eyüp Sabri Kartal da DSM personeline ısrarla bu tutanağı tutturmuştur. Tecrübeli bir kamu yöneticisi olarak, böyle bir problemin olabileceğini öngörebilmiştir. Aşağıdaki DSM nin Ankara'dan tacizlerine ilişkin arama screenshot çıktılarından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

Ankara Denetimli Serbestlik Merkezinin ihlal diye aradıkları saatler, hep uyku saati: Çoğu kibar olsa da bazıları sert bir tonda azarlar edayla "SEN neredeydin?" gibi yargısal, yargıçsal edalardan sorular sorabiliyor. Mesela: *1.10.2018 gece 01.38 de yatak odanızda istirahatta iken sizi 03122237650 numaralı telefondan arıyorlar. Tabii siz de uyku sersemi sık sık rahatsız edilmekten mütevvellit rahatsızlığınızı belirtiyorsunuz. 1.10.2018 de *29.9.2018 günü gece 11.15 de uykunuzda taciz ediyorlar. 27.9.2018 de sabah 08.17 de *23.9.2018 de 23.09 da *

.

Tacizler: *14.8.2018 saat 06.38 de *14.8.2018 saat 06.25 ve *07.07.2018 de sabah saat 07.49 da

*15.08.2018 de saat 00.22 de *14.08.2018 saat 06.38 de taciz

Screenshot 2018-10-06-07-19-44.png


29.9.2018 de saat 23.09 da *26.08.2018 de saat 00.18 de *26.08.2018 de saat 00.22 de

* 1.10.2018 de 01.38 de aranıyorum, cevapsız çağrı var. 01.48 de cevabi aramada neredeydin? diye DSM merkezi, tarihinin en kaba uslubuyla azarlanmaya kalkıyor. Karşılık verince de ihlal diye Ankara DSMerkezi Mersin DSMüdürlüğüne bir gün öncesini de katarak ihlal diye talimat yazıyor. hukuk güvenliği ve adil yargılama uygulanan bir yerde bu olamaz.


Mersin infaz hakimliğine itiraz 1. Sayfa olaylar ve şikayetler tarzında yapılmıştır .esk itirazı.

ESK Mersin infaz hakimliğine dan kararına itirazı 2. Sayfa

Mersin denetimli serbestlik müdürlüğünün infaz hakimliğine yazısı


Mersin infaz hakimliğinin açılan davada karar almayarak karar almaktan kaçınması ve dava dosyasini sanki savcılığa sunulan bir dilekçe gibi Adana 11.ACM ye dilekçe adı altinda davaya bakmaktan imtina ederek sanki mahkeme değilmiş gibi , havale memuru imiş gibi, sanki ön büro memuru imiş gibi göndermesi. Gönderme tarihi: 9.11.2018

mersin denetimli serbestlik müdürlüğü'nün infaz işlemleri değerlendirme kurulu'nun güvenliğine ve hürriyetine ve denetim hizmetlerinin kötüye kullanılmasına ve koruma tedbirlerinin Adil yargılama ilkelerine aykırı olarak kötüye kullanılması yönünde 25 12 1018 tarihinde mersin infaz hakimi düğünde açılan davanın akibetini ve uyarma cezasının kaldırılması yönündeki dilekçenin sonucu talep edilmiştir Buna göre ağır ceza mahkemesinde itirazın dava açilacaktır

Kovuşturma evresinde denetimli serbestlik []

Bir suç ithamı ya da şuç iddiasıyla hakkınızda şüpheli sıfatıyla adli soruşturma açıldığında  adli kolluk veya savcı tarafından iddia ve sorgusu yapılır ve savcılık  ya serbestlik kararı ile bırakır ya da hakimlikten tutuklama kararı ve  ev hapsi  ve benzeri bir adli kontrol tedbiri kararı isteyebilir.  (NOT: Tabii hakim bunu biliyorsa , tabii  hakimin umurunda ise, ama gereksiz yere zulmen kasten taammüden sizi cezalandırmak amaçlı ya da kendisi akıbetinden korkararak  size tutuklama kararı verebilir. Normalde delilleri karartma şüphesi var mı? kaçma şüphesi var mı? Bunları ayrıntıları ile  gerekçeli kararında gerekçelendirmesi gerekir. Ama başka işleri çok olduğundan, yargı işlerine ayıracak vakit bulamayacaktır. Gerekçelerini ayrıntılı yazmak yerine, hakime kanun maddesini copy&paste yapmak daha kolay gelecektir.Genelde de Türkiye hükkamı (hakimleri) aynen bunu yapar. Yani kopyala kanun madddesini ve  yapıştır. Siz itiraz etseniz de nafile .Ne SCH ne de  AYM bile bozmaz. Sadece avrupa yargıçları yani AİHM , bu olmaz, "dur" der. Tabii zamanında müracaat ederseniz. Yani, SCH kararına karşı, 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz, AYM ye de 1 ay içerisimde. AYM red kararından 6 ay sonra AİHM de müracaat edebilirsiniz.

Şayet tutuklanmış iseniz ve savcılık tarafından hakkınnızda kovuşturmaya yer olmadığına kararı  veya yer yönünden yetkisizlik kararı verilmemişse, savcılık hakkınızda bir  iddianame hazırladığında, iddianameyi mahkemeye sunar. İddianame mahkeme tarafından15 gün içerinde ya red kararı verilir ya da  kabul kararı verilir. Kabul kararı verilirse, dava açılır ve suçun tahkikakat yani kovuşturma aşaması başlar.

Bu aşamada  sizin hakkınızda mahkemece, yeterli suç unsuru bulunduğu kanaati anlamına gelir. En azından mahkeme ya dosyayı incelememiş  ya da hakikaten incelemiş vetensip zabtı veya tensip zabtı kararı alır. Bu şu demektir. Ben iddianameyi fevkalade münasip buldum. Tenasüplü buldum. Bu iddianamede, tenasüp var, bundan süp çıkar, yani sana boru gibi karar çıkar, demektir. Bu aşamada; mahkeme, sizin hakkınızda tensip zaptıyla beraber tahliye kararı da verebilir. Ya da adli kontrol tedbiri kararı verebilir. Mahkeme adli kontrol tedbiri kararını ya spesiifik olarak belir ev hapsi, il dışı yasağı, alkol kontrolü vb ya da  ucu açık bırakabilir. Bunun şekline  Denetimli Serbestlik Müdürlüğü karar verir.

Amaç[]

Kovuşturma evresinde denetimli serbestlik müessesesinin amacı, Sanığın kaçmasını engellemektir. Zaten adı üzerinde adli kontrol tedbiri kararıdır. Aslında hiç ihtiyaç olmasa da uygulama böyledir. Tedbir yani . Bazen sanık, 17 saat uzaklıktaki cezaevinden evine gelir. Ama kaçacak diye tedbiren tutulur.

Şekil[]

Yöntem[]

Uygulama[]

  • Önce Mahkekeme, kararını verir ve siz adli kontrol tedbiri kararıyla tahliye olursunuz
  • Mahkeme, kararını denetimli serbestlik müdürlüğüne uygulanması yani onların diliyle (İnfazı) yani sana nüfuzu için gönderir.
  • Bu karar veren mahkeme ve sizin ikametiniz aynı ilde ise, bir kaç saat içinde Denetimli Serbestlik Memurları size ulaşabilir.
  • O takdirde evinizde sizi bulurlarsa elektronik kelepçe takarlar ve dışarı çıkamazsınız
  • Evden tıkırtı gelir ve açmazlarsa o takdirde tutanak tutarlar. Çok bir sorun olmaz, ama aleyhinize bir tutatanak olabilir. Bu idarenin(denetimli serbestlik müdürlüğünün elemanlarının keyfine kalmıştır. Özellikle de müdürün takdirindedir. İsterse dosyanızı kapatıp mahkemeye gönderebilir.
  • Ancak; denetimli serbestilik uygulamasının başlayabilmesi için;idare (Yani tutuklama kararını veren mahkemenin bulunduğu yerdeki DSM) , size tebligatta bulunmak zorundadır.
  • Farklı yerde iseniz bu tebliğat 5 gün sürebilir.
  • Tebliğatta tarih kısmının altında İnfaz işi denmekte olup aslında mahkumiyet kesinleşmeden infaz yapılamaz CGTK4. md ama öyle yazarlar. Aslında buna İnfaz hakimliğinde dava açabilirsiniz. Hatta AİHM kadar yargısız infaz yapıldı diyebilirsiniz. Bu belge size kanıt olacaktır. Tebliğat belgesinde size mükellef olduğunuz ve yapmanız gereken mükellefiyetleriniz anlatılır. Hakkınızda TCK109 un 3 fıkrası a bendi gereği Yurt dışına çıkmamak şeklinde bir adli kontrol tedbiri kararı verildiği bildirilir
  • Tebliğatta şöyle yazar:"Adli kontrol kararının verildiği veya her halukarda bu tebliğatın size ulaştığı tarihten itibarenülke sınırları dışına çıkmamanız ve ekteki"Ekteki Adli Kontrol Yükümlü Bilgilendirme Formunda yer alan kurallara uymanız, belirtilen kurallara uymadığınız takdirde dosyanızın Müdürlüğümüzce ilgili Mahkemesine gönderileceği ve hakkınızda mahkemece tutuklama kararı verilebileceği hususları tebliğ olunur. xx Denetimli Serbestlik Müdürü

Mevzuat[]

  • TCK nın 109. maddesinin üçüncü fıkrasının a bendine gereği yurt dışına çıkamamak" adli kontrol tedbiri kararı verilir.

Yazışmalar[]

=Denetimli serbestlik altındaki bir yükümlüye yazılan yazı[]

(ilk bu evrak gelir, ama bazen personel daha önce gelip elektronik kelepçe takabilir.)

TC

Adalet Bakanlığı

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Yükümlü Eyüp Sabri Kartal

TC kimlik numarası

Dosya numarası 2018/5808 AK

Adli kontrol yükümlü bilgilendirme formu[]

Sayın Eyüp Sabri Kartal,

Adana 11 Ağır ceza mahkemesinin 27 6 2018 tarihli ve 2018 Taksim 112 sayılı kararıyla ve denetimli serbestlik müdürlüğünce size tebliğ edilen adli kontrol yükümlülüğü ile denetimli serbestlik altına alındınız. Mahkeme kararı neticesi ve ilgili mevzuat uyarınca bu kararın infazı için adli kontrol tedbiri ne ek olarak bu form içerir içeriğinde “kurallar” başlığı altında yer alan kurallara uymak ve katlanmak zorundasınız.

Tebligata rağmen mazeretiniz olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirmezseniz, tedbirin infazına başlayıp da tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmezseniz veya tedbirlerinin infazı için belirlenen kurallara aykırı davranır iseniz; Hakkınızda mahkemece tutuklama veya başkaca bir tedbire karar verilebilir.

Bu form, 3 7 2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile 5.3.2013 tarihli ve 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu formun size tebliği ile denetimli serbestlik altında olduğunuz sürece uymanız gereken yükümlülükleri, kuralları hak ve sorumluluklarınızı okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

Yükümlülükleriniz:[]

Adli kontrol kararının verildiği veya her halükarda Bu tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren ülke sınırları dışına çıkmamak,

Kurallar, hak ve sorumluluklarınız[]

Hakkınızda verilen adli kontrol kararı ile denetimli serbestlik altına alındınız. Denetimli serbestlik altında olduğuz sürece; Yapılan çağrılara, adli kontrol tedbirlerinin gereklerine, kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara, denetimli serbestlik personeline uyarı ve önerilerine, uymak ve katlanmak zorundasınız.

Yükümlülüğünüzün, elektronik cihazlar kullanmak suretiyle yerine getirilmesine karar verilmesi durumunda, elektronik cihazlar ve ilgili üniteyi usulüne uygun olarak kullanmak ve korumak zorundasınız.

Denetimli serbestlik personel ile hakkınızdaki adli kontrol kararının yerine getirilmesinde görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranmak, Müdürlüğün ve diğer kurumların işleyişinin bozulmaması ve güvenliğini tehlikeye düşünmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundasınız. Müdürlüğe ya da hakkınızdaki adli kontrol kararının yerine getirilmesi ile ilgili olan kurumlara alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, delici aletler ve göreviniz gereği taşımanız gerekmiyor ise ateşli silahlarla gidemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katılamazsınız. Yerleşim yeri adresinizi değiştirirseniz yeni adresinizi denetimli serbestlik müdürlüğüne bildirmekle yükümlüsünüz . Yeni adresinizi müdürle bildirmeniz ve adres sisteminden de tespit edilememesi halinde eski adresinize yapılan tebligat geçerli sayılacaktır

Hakkınızda verilen yükümlülüğü elinizde olmayan ve mazerete dayalı nedenlerle ihlal etmeniz halinde, mazeretinizin ortadan kalktığı ilk gün veya her halükarda yükümlülük ihlal tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde mazeretinize ilişkin belgeleriniz ile birlikte Adana denetimli serbestlik Müdürlüğü'ne başvurmanız, Aksi takdirde gereği için dosyanızın Mahkemesine/Cumhuriyet savcılığına iade edileceği,

Hakkınızda yapılan idari nitelikteki eylem ve işlemlere karşı denetimli serbestlik müdürlüğüne itiraz edebilir yada infaz hakimliğine şikayette bulunabilirsiniz.

DİKKAT: yukarıda yer alan kurallar adli kontrol tedbirlerinin infazı için konulmuştur Bu kurallara uymak ve katlanmak zorundasınız. Kurallara uymamanız, yükümlülüğünün ihlali sayılır.