Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.572
pages

D Kriminoloji
criminology
Kriminologiya güzel
علم الإجرام


Kriminoloji, kriminalistik yani suç delillerini toplama bilimi ile karıştırılır.

Suçlu tipleri (Types of Criminals)

* Kriminal - * Division of Criminal Justice (Ceza Adaleti Bölümü - شعبة العدالة الجنائية - Mücrim Adaleti Bölümü)
Criminal noun * مجرم: criminal, offender, felon, perpetrator, gangster, malefactor
adjective *جنائي : criminal, felonious, malicious *إجرامي: criminal, felonious, guilty *جاني : criminal
adjective *ceza, criminal, penal, punitive *canice criminal, felonious *cinayet criminal *suç oluşturan criminal
noun *suçlu :criminal, culprit, offender, delinquent, convict, felon *sabıkalı:criminal, recidivist, previously convicted, repeater, picaroon
*Kriminoloji nedir? *Kriminoloji dersleri *Akademik kriminoloji *Analitik kriminoloji *Uygulamalı kriminoloji *Bilimsel kriminoloji *Klinik kriminoloji *Adli kriminoloji *Kriminoloji ve kriminoloji arasındaki farklar *Kriminoloji okulları *Kriminoloji derecesi *Kriminoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular *Kriminoloji kelimesi ne anlama geliyor? *Kriminoloji kariyeri ne hakkında? *Kriminoloji ne içindir? *Kriminoloji kariyerinin hangi konuları var? *Kriminoloji kariyeri hangi alana aittir?
# SUÇLULARIN TASNİFİ (TİPOLOJİ): 1) Eğilimli (temayülî) suçlular, · 2) Ruhî zayıflığa sahip suçlular, · 3) İhtirasî suçlular, · 4) Şeref ve kanaatleri dolayısı ile suç işleyenler, · 5) Yokluk (ihtiyaç) suçluları.
Suç - Suçlar

D Tipoloji
Kıyafetname
Kıyafet'ül Firase


Suçlu tipolojisi
Kriminoloji
Criminoloji

Suç sosyolojisi diye de acıklanabilecek sosyolojinin alt dali. Eskiden ilm-i cerime yahut ilm-i icrami (علم الإجرام) derlerdi.

Turkiyede pek rabet gormeyen bu disiplin cogu zaman kriminalistlik ile karıştırılır.

Kriminalistlik olay yeri incelemesi, fotograflanmasi, otopsi, toksikoloji gibi konulari icerirken,

Kriminoloji suçun sosyal sebeblerini, tabiatını ve sonuclarini inceler.

Milletlere göre kriminoloji[]

Özbekistan da polis teşkilatı milletlere göre mücrimin kim olduğunu bulmak için suçun işleniş biçimine göre alan daraltilarak milletlere göre tasnif ederler.

Mesela; cinayet işlenmis ise;

 • Eğer ceset parçalanmış ise; ermeni şüpheliler üzerinde dururlarmis...

Wikipedi[]

Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimsel öğretidir.

İngiliz yazar Thomas More, sınırsız suçun daha az ahlaki ve hukuki ama "sosyolojik" açıklamasının arayışının yerindeliğinin farkına vararak kriminolojinin doğuşunu sağlamıştır. Ancak o devirlerde anlaşılamayan bu görüş geçerliliği görmesi için 18. hatta 19. yüzyılı bekleme zorunda kalacaktır.

Kriminoloji sözcüğünün mucidinin kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte isim babalığı çoğunlukla bir Fransız doktoru olan 1851-1911 yılları arasında yaşayan P. Topinard'ın bulduğu yönünde yakıştırmalar yapılmaktadır. Ancak İtalyan Hakim Garofalo 1855 yılında La Criminologie (Kriminoloji) adlı kitabını yayınlayarak büyük oranda bu bilimin tanınmasını sağlamıştır. 1855 tarihinden 1913'e kadar suç ve onun bastırılması amacıyla uluslararası düzeyde birçok kongre "Kriminal Antropoloji" adı altında düzenlenmiştir.

Augusto Comte'nin etkisinden kalan Les Horizons Du Droit Penal (Ceza Yasasının Yeni Ufukları) adlı eserini yayınlayan Dr. Cesare Lombroso'nun, 1876 yılında iki cilt halinde yayınlanan Homo Criminalis (Suçlu İnsan'ıyla) belli yakınlıkları olmakta ve kendisini suç karşısında savunmanın toplumun ödevi olduğu yönünde fikirlerini beyan etti. Öylece öncülüğü toplumun korunmasına veren ama artık bunun gerçekleştirmek için yollar öngörene toplumsal savunma kavramının ortaya çıkmasına neden oldu.

Kriminoloji çoğunlukla bir gözlem bilimi olarak kabul edilmesine rağmen uyumlu bir strateji belirlenmesi ile toplumun suç karşısındaki tepkisinin derinlemesine değişmesine öncelik ederek toplumu daha huzurlu bir zemine oturtmasında ana damar olma vasfını gösterebilir. Kriminoloji yalnızca ceza hukukunun yetersizliklerinden doğmakla kalmamış, onun yenilenmesinin koşullarını da belirlemede aktif rol almıştır.

Suç nedenleri bilimi olarak da tanımlanan Kriminoloji, o kadar geniş bir bilim alanıdır ki, sosyoloji, psikoloji, tıp, psikiyatri gibi daha birçok sosyal bilim dalları ile insan üzerinde etkili olan fen bilimlerinden de faydalanmaktadır. Bu bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak kriminoloji kendisini geliştirecek ve toplumun sağlığa kavuşmasında bir toplum doktorluğu görevini üstlenecektir.

Suça karşı açılmış savaşın yetersizliklerinden doğmuş olan kriminoloji günümüzde hala daha tam olarak yerine oturamamıştır. Bunda bilim dalının yeterince bilinemeyişi ve siyasetçiler tarafından gevşek politikaların uygulanmasına dayanmaktadır. Suçla mücadele edebilmek için suçu tanımanın önemli olduğunda yola çıkacak olursak özgürlükçü anlayışa dayalı bir bilim ile huzur topluma ulaşmak zor olmasa gerekir.

Kriminoloji biriminde araştırmalar yapan Roger Hood ve Richard Sparks'ın gözlemleri sonucunda kriminolojinin bir sosyal hizmet türünden ziyade toplumdaki suç olgusuna akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca bakınız[]

 • Kriminalistik
 • Suç
 • Mağdur bilimi

Şablon:Sosyal bilimler altbilgisi


Şablon:Otorite kontrolü


 • Kriminoloji nedir
 • Kriminoloji dersleri
 • Akademik kriminoloji
 • Analitik kriminoloji
 • Uygulamalı kriminoloji
 • Bilimsel kriminoloji
 • Klinik kriminoloji
 • Adli kriminoloji
 • Kriminoloji ve kriminoloji arasındaki farklar
 • Kriminoloji okulları
 • Kriminoloji derecesi
 • Kriminoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 • Kriminoloji kelimesi ne anlama geliyor?
 • Kriminoloji kariyeri ne hakkında?
 • Kriminoloji ne içindir?
 • Kriminoloji kariyerinin hangi konuları var?
 • Kriminoloji kariyeri hangi alana aittir?

Suçları , olayların işlendiği yeri ve suçlunun kendisini, sapkın davranışları, toplumdaki kontrolü ve bu tür bir eylemle ilişkilerini incelemeyi amaçlayan bir bilimdir . Her biri kullandıkları araştırma yöntemiyle karakterize edilen ancak hepsi aynı amaca sahip farklı alt türlere ayrılmıştır. Adli kriminoloji, kendi adına, her türlü suç eylemini soruşturmaktan, suç eylemiyle bağlantılı konuyu belirlemek için teknikler kullanmaktan sorumlu bir daldır.


Kriminoloji nedir[]

İçindekiler

İtalyan hukukçu Raffaele Garofalo, kriminoloji tanımını ilk kez kullanmaktan sorumludur . Amacı, suçu ve failini incelemek, analiz etmek, müdahale etmek ve önlemektir. Bu nedenle, toplum tarafından normal kabul edilenden sapan antisosyal davranışı incelemeyi amaçlamaktadır.


Kriminoloji dersleri[]

Aşağıda belirtilen farklı türler vardır:


Akademik kriminoloji[]

Genel kriminoloji öğretimini basitleştirmek için kullanılan didaktik sistemleştirme tekniklerinden oluşur .


Analitik kriminoloji[]

Amacı, bu mesleğin ve ceza politikasının farklı sınıflarının işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemektir. Kriminolojik olarak belirtilenin geçerliliğini veya iptalini göstermeye çalışan bir dizi işlemi içerir .


Uygulamalı kriminoloji[]

Alanındaki ampirik ve bilimsel katkılardan oluşmaktadır. Suçun niteliği, nedenleri ve kapsamına odaklanır.


Bilimsel kriminoloji[]

Suça atıfta bulunan teoriler , kavramlar, yöntemler ve sonuçlardan oluşur, bu sınıf sosyal ve bireysel bir fenomen olarak kabul edilir.


Klinik kriminoloji[]

Bu yönüyle, bir kişinin prognozu, teşhisi ve tedavisine dayalı olarak fail hakkında yapılan çalışmalara dayalı olarak bir suçla ilgili açıklamalar yapılması amaçlanmaktadır .


Adli kriminoloji[]

En önemli dallarından biridir, amacı suç olaylarını incelemek ve araştırmak ve elde edilen sonuçlardan bireysel hak ve garantileri korumaktır.

Kriminolog, bir suçla ilgili kişileri belirlemek için, ilgili kanıtları aramaya ve doğrulamaya ek olarak, ancak her zaman bireysel haklara saygı duyarak teknikler ve yöntemler kullanır . Aynı şekilde adli alanında da bir suçla ilgili istatistiksel araştırmalar ve çalışmalar yürütür , farklı alanlarda veri tabanları düzenler ve suç haritaları oluşturur.

Kriminoloji ve kriminoloji arasındaki farklar[]

Kriminoloji ve kriminoloji arasında büyük farklılıklar vardır, çünkü bir yandan kriminoloji, belirli bir suç eyleminin nasıl gerçekleştiğini açıklamaktan , faillerin kim olduğunu ve suç eylemine katılım düzeylerini araştırmaktan sorumludur . balistik, parmak izleri , fotoğrafçılık, huellografi gibi unsurların kullanımıyla .


İkincisi ise, çalışmasını suç olgusuna dayandırıyor , nedenlerini ve biçimlerini anlamak için suç olaylarının nasıl ve neden olduğuna ve bunlara verilen sosyal tepkiye odaklanıyor. içinde kendini gösterir.

Kriminoloji okulları[]

Dünyada bu kariyeri sunan birçok üniversite var, öğrenciyi diğer profesyonellerle birlikte çalışabilmesi ve böylece bir suçun nedenlerini belirleyebilmesi için hazırlamakla görevli .


Bu kariyerin çalışması için kullanılan tesislerin yeterli olması, gerekli ekipman ve malzemelerle donatılmış laboratuvarlara sahip olması gerekmektedir.

Her ülkenin eğitim mevzuatına göre , bu kariyerin konuları farklı olabilir, ancak çoğu zaman çok fazla değişiklik göstermezler.

Bu mesleğin müfredatı oldukça kapsamlıdır , en azından şu konuları içermelidir: bilimsel yöntem, sosyo-kriminoloji, psiko-kriminoloji, ceza psikiyatrisi, insan hakları, ceza adaleti, organize suç, soruşturma teknikleri, özgürlükten mahrum bırakma, uyuşturucu ve diğerleri arasında uyuşturucu bağımlılığı.


Kriminoloji derecesi[]

Çalışması için edinilen yetenekleri ve sahip olacağı uygulamaları bilmek önemlidir. Bu kariyerdeki bir mezun, laboratuvarları veya tüm araştırma departmanlarını organize etme, yönetme ve planlama gibi farklı işlevleri yerine getirme ve ayrıca bir suçla ilgili kişilerin belirlenmesine ilişkin uzman raporları yürütme becerisine sahip olacaktır .

Kriminoloji Hakkında Sıkça Sorulan Sorular[]

Kriminoloji kelimesi ne anlama geliyor?

Terim, suç incelemesi anlamına gelir. Kriminoloji, suçlarla ve bunları işleyenlerle ilgili her şeyi incelemek, sosyal, ailevi, duygusal ve ekonomik çevrelerini değerlendirmekle görevlidir.


Kriminoloji kariyeri ne hakkında?[]

Suçlunun davranışını anlamak, neden bu şekilde davrandığını, hangi yasaları ihlal ettiğini ve kaç suç işlediğini bilmek için tüm temellerin çalışıldığı bir kariyerdir.

Kriminoloji ne içindir?[]

Failin suçu işlediği sırada içinde bulunduğu zihinsel durumu, eylem kalıpları veya kim olduğunu gösteren herhangi bir delil veya ipucu bırakıp bırakmadığını belirlemek.


Kriminoloji kariyerinin hangi konuları var?[]

Tüm kariyer boyunca psikiyatri, psikoloji, ceza hukuku, uluslararası hukuk, genel tıp vb.

Kriminoloji kariyeri hangi alana aittir?[]

Ceza mahalline, cezalandırılabilir eylemlerin soruşturulmasıyla ilgili olduğu gibi.

Diş linkler[]

Advertisement