FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Kuş ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Tayr - d {{Tayr}}


Tayr Kuş Tayren Tayran Tayyar Tayyare Tuyur Uçak
Tair Taire
Tâir-i kudsî Talih kuşu Şom kuşu Şum kuşu Baykuş Yasin Suresi Tairahu unukuhi
Tevil-i ehadis Musibetlerin dili http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Elmal%C4%B1_Tefsiri/A%27raf
Tair Shah raja of Buroshall Nagar, took Gilgit and killed Azad Khan
Mantıku't-Tayr VP [tr.wikipedia.org/wiki/Mantıku't-Tayr] (Farsça: منطق‌الطیر Kuşların Diliyle veya Kuş Dili) İranlı sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr tarafından kaleme alınmış bir manzum eserdir. Eserde ...
Ali Şîr Nevaî VP [tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Şîr_Nevaî] Lisânü't-Tayr Lisan-üt-Tayr (لسان الطیر Lisan-ol-tayr)
Feridüddin Attar (Farsça:فرید الدین عطار,‎ [Farīdo] ... The Conference of the Birds - Wikipedia, the free encyclopedia en.wikipedia.org/wiki/The_Conference_of_the... - Bu sayfanın çevirisini yap From Wikipedia, the free encyclopedia ... ISBN 1-57863-246-3; Farid Ud-Din- Attar, The Conference of The Birds - Mantiq Ut-Tair, English Translation by Charles
Jabal al-Tair Island WP [en.wikipedia.org/wiki/Jabal_al-Tair_Island] Jebel Teir, Jabal al-Tayr, Tair Island, Al-Tair Island, Jazirat at -Tair; Arabic: جزيرة جبل الطير‎ Jazīrat Jabal aṭ-Ṭayr literally "Bird Mountain
Japonya/WP In 1185, following the defeat of the rival Taira clan
Muhammad Iqbal in his "Mantaq-ul-Tair". He proves by various means that the whole universe obeys the will of the "Self." Iqbal condemns self-destruction.
Ey tair-i naz-i sidre-pervaz
Kalbimde olaydın âşiyan-sâz;
Hasbihal/4 - Mehmet Akif Ersoy اى طائر ناز سدره پرواز، قلبمده اوله يدك آشيانساز؛
Ebabil Filo Grup Hava Grup Komutanlığı Hava filosu
105/3
Muhammed Hamdi Yazır der ki:
Saldı da üzerlerine birçok kuşlar ebabil -alay alay, fırka fırka, bölük bölük birbiri ardınca katar katar muhtelif cihetlerden.
TAYR, ma'lûm ki uçan kuş demek olan tâirin cem'idir. Tayren diye nekire olarak getirilmesi de bunların tanınmadık garib bir takım kuşlar olduğunu iş'ar eder. Filvakı' bu kuşların o zamana kadar oralarda görülmemiş irili ufaklı, siyah, yeşil, beyaz, mavi takım takım garib kuşlar olduğu da rivayet edilmiştir. Ceddi nebevî Hazreti Abdülmuttalib ne necdî ne de tihamî demiş.
Evet.. O Yüce Yaratıcı, o fîl sâhiplerini cezalandırmak için (Onların üzerlerine) sürü sürü (bölük bölük kuşlar gönderdi.) o kuşları bir kudret hârikası olarak yok etme ve cezalandırma kuvveti mahiyetinde bulundurdu.

Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde der ki: "Tayr" havada uçan büyük veya küçük şeyler demektir. "Ebâbil" de cemaatler demektir. Kendi lâfzından tekili yoktur. Yani Filo gibi çoğuldur.
Ebabil kuşları Tayran ebabil
Kartal
Guguk kuşu
Twitter - Twitter, tayran ebabil mi?
Smart birds
Smart flayers
Ashab-ı fil
Fil partisi - Republican party
Vâdi-üt tayr derler.
CEBELİ TAYR
 :Bir tâir-i kudsî yi uçurdun yuvasından. :Bir lâne-i sevdatebah eyledin ey mevt . :Bir tûde türab a çevirip cism-i latifin. :Bir haclegeh i hâk-i siyah eyledin ey mevt. ::"Tair , uçurdun, lâne , tûde , türab , hâk " lâfızları arasında tenasüb vardır."Bir tûde türab " ile "Cism-i latif " "haclegeh " ile "hâk-i siyah " arasında tezad vardır. Buna, sözün "cem'iyyetli " olması denilir.

</font>

Hata: resim geçersiz ya da mevcut değil

Kuşlar
Çöl çıt kuşları (Malurus cyaneus)
Çöl çıt kuşları (Malurus cyaneus)
Bilimsel sınıflandırma
Alem: Animalia (Hayvanlar)</small></small>
Şube: Chordata (Kordalılar)
Alt şube: Vertebrata
Sınıf: Aves (Kuşlar)
Linnaeus, 1758
Takımlar

Metne bakınız.

Dış bağlantılar
20px Wikimedia Commons'da Kuş ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
22px Wikispecies'de Kuş ile ilgili taksonomi bilgileri bulunur.
Dosya:Troglodytes aedon.ogg

Kuşlar (Aves), iki ayaklı, sıcak kanlı, omurgalı ve yumurta ile üreyen hayvanlar sınıfı.

Yaklaşık 10.000 civarında yaşayan türüyle en kalabalık tetrapod omurgalıları oluştururlar. Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde yaşarlar. Boyutları arı sinek kuşunda 5 cm ile deve kuşunda 2,7 m'ye kadar değişir. Bulunan fosillere göre kuşlar, yaklaşık 150-200 milyon yıl önce, Jura Devri'nde dinozorlardan gelmektedir. Bilinen ilk kuş Jura Devri'nin sonlarında yaklaşık 155-150 milyon yıl önce yaşamış olan Archaeopteryx 'tir.

Kuşlar, diğer canlı alemlerinden farklı olarak bazı özelliklere sahiptir. İlk sabit sıcaklıklı canlılar olma özelliğini taşırlar. Belirgin özellik olarak, üyelerinin tümü, diğer hiçbir hayvan grubunda görülmeyen tüylerle kaplıdır. Ön üyeleri kanatlara dönüşmüştür ve arka üyelerdeki kemikler intertarsal eklem oluşturacak şekilde dizilmiştir. Trake ve bronşlarının bulunduğu yerde çok gelişmiş bir ses kutuları vardır. Sert kabuklu yumurta bırakırlar ve kuluçkaya yatarlar. Embriyo, yumurta kabuğu ve amniyon zarı ile çevrilidir. Kuşların tam işlev gören, karmaşık ve gelişmiş, büyük ve küçük dolaşım sistemleri vardır.

Kökenleri Edit

Kuşlar, sürüngenler ile yakın akrabadırlar. Bu nedenle sürüngenlerle birlikte Sauropsida, üst sınıfında toplanırlar. Diapsid Archosauria'dan, özellikle Triyas'ta büyük ölçüde farklılaşmış Thecondonti'dan türemişlerdir. Bu sonuncu grubun içinde bulunan Pseudosuchia, bununla ilgili olarak Dinosauria kuşlara en yakın gruplar olarak varsayılır. En eski kuş fosili, Solenhofen'ın (Batı Almanya) Üst Jura (140 milyon yıl) katmanlarında bulunan Archaeopteryx'dir. 1860 yılında ilk defa tek bir telek, 1861 yılında ise, baş hariç tüm iskelet sistemi tamam olan bir fosil bulunmuştur. Bulunan bu fosil, bilim dünyasında bir sansasyon yaratmıştır. Çünkü bu fosil, sürüngen ve kuş özelliklerinin her ikisini de aynı ölçüde taşımaktadır. Fosil, H.V. Meyer tarafından Archaeopteryx lithographica olarak tanımlanmış ve Londra'daki British Museum'a konulmuştur.

Anatomileri Edit

Gerçek dişlerin olmayışı, derilerinde salgı bezlerinin olmaması, tüysüz kısımlarında pul bulundurmaları, kafatasının omurgaya bağlanması ve göğüs kemiğinin iyi gelişmiş olması diğer canlılarda az olarak görülebilen özelliklerindendir. Bununla beraber, alyuvarları çekirdekli ve oval, akciğerleri havayı daha verimli kullanabilir tiptedir. Böbrekler metanefroz tiptedir ve boşaltım kanalları kloaka açılır. Devekuşları hariç idrar keseleri yoktur. Atık ürün katı ürik asittir. Bir çift testis bulundururlar ve bunlar kloaka açılır. Ayrı eşeyli canlılardır. Çiftleşme organı (penis) bazı türler (kaz, ördek) haricinde yoktur. Yumurtaları telolesital tiptedir ve meroblastik gelişme gösterir. Her zaman iç döllenme görülür. Beyinden 12 çift sinir çıkar. Görme organları diğer duyu organlarına göre çok daha iyi gelişmiştir. Koku alma duyusu kısmen körelmiştir. Kuşlar, metabolizma hızları en yüksek olan canlı grubudur.

Davranışları Edit

Dosya:Phalaenoptilus nuttalliiDF28N04B.jpg

Kuşlarda, beyinin gelişmiş olmasına bağlı olarak, davranış şekilleri karmaşıklaşmıştır. Özellikle sesle iletişim kurulması gelişmiştir. İnsan dışında başka bir canlının sesini taklit etme özelliği sadece kuşlarda bulunur. Ses analizleri tür ayrımlarında bir kriter olarak kullanılır. Beslenme- kur yapma, saldırma ve korunma ile ilgili davranışlar türden türe farklılık gösterir.

Kış uykusu Edit

Kuşlar kural olarak, Çobanaldatanlar (Caprimulgiformes) haricinde kış uykusuna yatmazlar. Kış uykusu sırasında Phalaenoptilus nuttallii türü vücut sıcaklığını 70C'ye kadar düşürmez.

Göç Edit

Ana madde: Kuşlarda göç
Dosya:Grus grus flocks.jpg

Kuşlarda göç, yılın belli bir dönemini, kuluçkaya yattığı yerden uzak olarak geçirmek anlamına gelir. Gezici kuşlar, kuluçka yerinden değişik yönlere doğru kısmen ayrılan kuşlardır. Yerli kuşlar ise, sürekli kuluçka bölgesinde kalan kuşlardır. Her üç grubunda arasında geçiş formu gruplar bulunmaktadır. Göç davranışı, kuluçka bölgesinde geçici olarak besinin azalması ile ortaya çıkabilir. Kuzeydeki kuşların soğuk mevsimle ve bitkilerin yapraklarını dökmesiyle göç ettikleri bilinir. Örneğin su kuşlarının yaşadıkları yerde suların buz tutmasıyla ya da güneyde yaşayanlarda kuraklık nedeniyle yazın kuzeye de göç davranışı başlar. Çoğu kuşta, kışlama ve kuluçkaya yatma bölgeleri kalıtsal olarak saptanmıştır. İlkbaharda ya da yazın iç, kısmen dış etkilerle göç başlatılır.

Yayılışları Edit

Kuşların uçma yeteneğinin gelişmiş olması ve sıcakkanlılık, bütün dünyaya yayılmalarını sağlamıştır. Bazı kuşlar bu yüzden dünyanın bütün heryerinde görülebilir olmuştur. Bazıları ise sadece belli bir bölgeye özgüdür. Tür sayısının en fazla olduğu yer tropik ormanlardır. Güney Amerika, özellikle Amazon tür bakımından en zengin bölgeledir. Türce en fakir yerler ise, kutuplar ve kutuplara yakın soğuk tundralardır.

Sınıflandırma Edit

Dosya:Archaeopteryx-model.jpg
Dosya:Vogel Zoo Berlin.JPG
Dosya:Colombine longup.jpg
Dosya:Trogon-viridis-001.jpg
 • Alt sınıf Archaeornites (Sürüngen benzeri kuşlar, fosil kuşlar)
 • Alt sınıf Neornithes (Günümüz kuşları, gerçek kuşlar)

Paleognathae (Koşucu kuşlar)

Neognathae (Uçucu kuşlar)

 • Anseriformes (Kazsılar), dünya çapında bulunur; 150 tür
 • Galliformes (Tavuksular), dünya çapında, kuzey Avrasya harıç; 256 tür
 • Sphenisciformes (Penguenler), güney kutbu ve güney suları ait; 16 tür
 • Gaviiformes (Dalgıç kuşları), Kuzey Amerika, Avrasya; 5 tür
 • Podicipediformes (Yumurta piçleri, Batağanlar), dünya çapında bulunur; 20 tür
 • Procellariiformes (Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları), bütün denizlerde bulunur; 93 tür
 • Pelecaniformes (Kürek ayaklılar, Pelikanlar), dünya çapında bulunur; 57 tür
 • Ciconiiformes (Leyleksiler), bütün kıtalarda bulunur; 115 tür
 • Falconiformes (Gündüz yırtıcıları), dünya çapında bulunur.
 • Turniciformes (Üçparmaklı bıldırcınlar), Eski Dünya, 15 tür
 • Gruiformes (Turnamsılar), dünya çapında bulunur; 196 tür
 • Charadriiformes (Yağmur kuşları, Kıyı kuşları), dünya çapında bulunur; 305 tür
 • Pteroclidiformes (Bağırtlaklar), Afrika, Avrupa, Asya; 16 tür
 • Columbiformes (Güvercinler), dünya çapında bulunur; 300 tür
 • Psittaciformes (Papağansılar), bütün tropikal bölgeler, güney ılıman bölgeler; 330 tür
 • Cuculiformes (Guguksular), dünya çapında bulunur; 151 tür
 • Strigiformes (Gece yırtıcıları), dünya çapında bulunur; 134 tür
 • Caprimulgiformes (Çoban Aldatanlar), dünya çapında bulunur; 96 tür
 • Apodiformes (Ebabiller, Sağanlar), dünya çapında bulunur; 403 tür
 • Trochiliformes (Kolibriler), orta ve kuzey Amerika, 331 tür
 • Coliiformes (Fare kuşları), Sahra aşağıda Afrika; 6 tür
 • Trogoniformes (Kemirgen gagalılar), Sahra aşağıda Afrika, Amerika, Asya; 35 tür
 • Coraciiformes (Gökkuzgunları), dünya çapında bulunur; 192 tür
 • Piciformes (Ağaçkakansılar), dünya çapında bulunur, Asya kıtasının güneydoğusundaki büyüklü küçüklü adalar harıç; 376 tür
 • Passeriformes (Ötücü kuşlar), dünya çapında bulunur; yaklaşık 5200 tür

Ayrıca bakınız Edit


Dış bağlantılar Edit


</span> </span> </span> </span> </span> </span> </span> </span>

ace:Cicém af:Voël am:ወፍ an:Aves ang:Fugol ar:طائر arc:ܛܝܪܐ arz:طير ast:Páxaru ay:Jamach'i az:Quşlar bar:Fegl bat-smg:Paukštē be:Птушкі be-x-old:Птушкі bg:Птици bn:পাখি bo:བྱ། br:Evn bs:Ptice ca:Ocell ce:Олхазарш ceb:Langgam chr:ᏥᏍᏆ chy:Ve'kese cr:ᐱᔦᓰᐢ cs:Ptáci cv:Кайăксем cy:Aderyn da:Fugl de:Vögel dsb:Ptaški el:Πτηνά en:Bird eo:Birdoj es:Aves et:Linnud eu:Hegazti fa:پرنده fi:Linnut fiu-vro:Tsirk fj:Manumanu vuka fo:Fuglur fr:Oiseau frp:Usél frr:Fögler fy:Fûgels ga:Éan gd:Eun gl:Aves gn:Guyra gu:પક્ષી gv:Ushag ha:Tsuntsu he:עופות hi:पक्षी hr:Ptice hsb:Ptaki ht:Zwazo hu:Madarak ia:Ave id:Burung io:Ucelo is:Fugl it:Aves ja:鳥類 jbo:cipni jv:Manuk ka:ფრინველები kn:ಪಕ್ಷಿ ko:새 ku:Çûk kw:Edhen la:Aves lb:Vullen lbe:Лелуххи li:Veugel lij:Aves ln:Ndɛkɛ lt:Paukščiai lv:Putni mg:Vorona mk:Птици ml:പക്ഷി mn:Шувуу mr:पक्षी ms:Burung my:ငှက် nah:Tōtōtl nap:Auciello nds:Vagels nds-nl:Voegel ne:चरा nl:Vogels nn:Fuglar no:Fugler nrm:Ouaîsé nv:Tsídii oc:Ausèl pcd:Oizo pdc:Voggel pl:Ptaki pnb:پنچھی ps:مرغه pt:Aves qu:Pisqu rm:Utschè ro:Pasăre roa-rup:Aves ru:Птицы sah:Көтөрдөр sc:Aves scn:Aceddu sh:Ptica simple:Bird sk:Vtáky sl:Ptiči so:Shimbir sr:Птице ss:Tinyoni stq:Fuugele su:Manuk sv:Fåglar sw:Ndege (mnyama) szl:Ptoki ta:பறவை te:పక్షి tg:Парранда th:นก tl:Ibon tt:Кошлар uk:Птахи ur:پرندہ vec:Oxei vi:Chim wa:Oujhea war:Tamsi xal:Шовуд yi:פויגל yo:Ẹyẹ zea:Veugels zh:鸟 zh-min-nan:Chiáu zh-yue:雀

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.