FANDOM


Kudret Dili


Evvel kadîm önden sona zevâli yok sultan benim

Yedi iklîme hükmedip diri tutan Sübhan benim


Ben bu yeri yaratınca yer üstüne gök durunca

Ulu deniz mevc urunca Nûh’a tufân veren benim


Dur dedim göklere durdu gökler dahî karar kıldı

Yüzbin türlü âdem geldi getirip gideren benim


Yûsuf ile çâha inen terâziye altın uran

Kafesini basaduran Mısır’ın ıssı sultan benim


Sufî ile sufî olan sâfî ile sâfî benim

Bel bağlayıp itâat eden ol Kerim ü Rahmân benim


Kaf’tan Kaf’a hükmeyleyen devleri hükmüne koyan

Yele binip seyran kılan bu mülke Süleyman benim


Yûnus değil bunu diyen kudret dilidir söyleyen

Kâfir ola inanmayan evvel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.