FANDOM


Kudret Dili 1


Ol kâdir-i Kün-feyekûn lûtfedici Rahman benim

Kesmeden rızkını veren cümlelere sultan benim


Nutfeden Âdem yaratan yumurtadan kuş üreten

Kudret dilini söyleyen zikreyleyen Sübhan benim


Kimini zâhid eyleyen kimini fâsık eyleyen

Ayıplarını örtücü ol delîl ü burhan benim


Bir kuluna atlar verip avret ü mâl çiftler verip

Hem birinin bir pulu yok ol Rahîm ü Rahman benim


Benim ebed benim bekâ ol kâdir-i Hay mutlaka

Hızır ola yarın saka onu kılan gufran benim


Dört türlü nesneden hâsıl bilin benim işte delil

Od ile su , toprak ile yel bünyâd kılan yezdan benim


Ete deri sünük çatan ten perdelerinini tutan

Kudret işim çoktur benim hem zâhir i ayan benim


Hem bâtınım hem zâhirim hem evvelim hem âhirim

Hem ben oyum hem ol benim hem ol kerîm u han benim


Yoktur arada terceman ondaki iş bana ayan

Odur bana veren lisan ol denize umman benim


Bu yeri göğü yaratan bu arş ü kürsü durduran

Binbir adı vardır Yûnus ol sâhib-i Kur’ân benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.