Kudret Dili 2


Bu cihâna gelmeden ma’şuk ile bir idim

“Kul huvallah” sıfatlı bir bî nişan nûr idim


Ol dem ki birlik idi nitesi dirlik idi

Ol pâyansız kudrette ne Mûsâ ne Tûr idim


Bile idim hazrette ol bî kıyas kudrette

Ne şerîkim var idi ne kimseyle yâr idim


Yer gök yaratılmadan Kâlû belâ denmeden

Levh kalem çalınmadan Mi’racta kâdir idim


Nice kez geldim gittim delim sûret yarattım

Bu şimdiki sûrette Yûnus olup dûr idim.

Şablon:Yuns Emre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.