FANDOM


CENK ŞARKISI

Yurdunu Allah'a bırak çık yola;

"Cenge!" deyip çek ki vatan kurtula.

Böyle müyesser mi gaza her kula?

Haydi levend asker, uğurlar ola.


Ey sürüden arkada kalmış yiğit!

Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.

Bak, ne diyor ceddi şehidin işit;

Durma, git evladım uğurlar ola.


Durma, git evladım açıktır yolun...

Cenge sıvansın o bükülmez kolun;

Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun.

Uğurun açık olsun, uğurlar ola.


Yükselerek kuş gibi Balkanlar'a,

Öyle Satır at ki kuduz Bulgar'a;

Bir daha Osmanlı'ya saldıra!

Git de gel evladım... Uğurlar ola.


Düşmana çiğnetme bu toprakları,

Haydi kılıçtan geçir alçakları!

Leş gibi yatsın kara bayrakları;

Kahraman evladım, uğurlar ola.


*****

Balkan'ı bildin mi nedir, hemşeri ?

Sevgili ecdadının en son yeri.

Bir sıla isterdin a çoktan beri

Şimdi tamam vakti...Uğurlar ola.


Balkan'ın üstünde sızan her pınar

Bir yaradır ,durmadan içten kanar!

Hangi taşın kalbini deşsen;mezar !

Gör ne mübarek yer ,uğurlar ola..


Eş hele bir dağları örten karı ;

Ot değil onlar , dedenin saçları !

Dinle; şehit sesleridir , rüzgarı !

" Durma levend asker , uğurlar ola."


Ey vatanın şanlı gaza mevkibi ;

Saldırınız düşmana aslan gibi.

İşte Huda yaveriniz, hem Nebi.

Haydi gidin haydi uğurlar ola.


Mehmet Akif Ersoy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.