FANDOM


 • KKF - Kur'an Konu Fihristi
 • KTF - Kur'an Terimleri Fihristi

 • GirişEdit

  Kuran’ı anlamak ve Kuran’a göre yaşamak, iman eden bir insanın yaşamındaki en büyük amaçtır. İnsan ki Allah’a kul olmak için yaratıldığına ve bu kulluk görevini de ancak O’ nun yolladığı Kitab’a uyarak yerine getirebileceğine göre, dünya üzerindeki hiçbir şey, Kitab’ı anlayıp uygulamaktan daha önemli olamaz.

  Kitab’ı anlamak için O’na eğildiğimizde ise ilginç bir durumla karşlaşırız.

  Çünkü Kuran’ın dizilişi, tüm”insan yazımı” kitaplardan son derece farklıdır. Bu kitapların hemen hepsinde, konular arasında bir tasnif yapılır, giriş-gelişme-sonuç şeklinde bir düzen kullanılır, konular birbiri ardına dizilir.

  Kuran’ı hiç okumamış olan bir insan da, “insan yazımı” kitaplardan edindiği alışkanlık sonucunda, büyük olasılıkla, konularına göre tasnif edilmiş bir Kitap’la karşılaşacağını bekleyecektir. Kuran’ın “imani konular”, “ahiret” “ahlak”, “hukuk” gibi bölümlere ayrılmış olduğunu zannedecektir.

  Oysa Allah’ın Kitabı, bu türden bir dizilişe sahip değildir. Aksine, sureler ve ayetlerde çok farklı konulardan birbiri ardına ve anlayışa en uygun tarzda ilahi bir düzen içinde söz edilir. Kuran’ın ele aldığı farklı konuların hemen hepsi, Kitab’ın farklı bölümlerine dağılmış durumdadırlar.

  Kuşkusuz bunun son derece büyük hikmetleri vardır.

  Bu hikmetlerin biri, Kuran’ın dizilişinin, “andolsun, biz öğüt alıp-düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca dizip-indirdik”(Kasas Suresi, 51) ayetinde belirtildiği gibi, insanı düşünmeye ve araştırma yapmaya zorlamasıdır. Aynı konudaki ayetlerin farklı yerlere yerleştirilmiş olması, bunlar arasındaki bağlantıyı çözmek için zihinsel bir çaba gerektirir. Dahası, bu zihinsel çaba “kalp gözü” ile yürütüldüğünde, Kuran’ın bazı sırları da ortaya çıkar. Farklı surelerdeki ayetlerin birbirlerini tamamladıkları ya da açıkladıkları farkedilmeye başlanır.

  İşte bu nedenledir ki, Kuran’ı; hem ona akıcılık ve hikmet veren normal diziliş düzeni içinde okumak, hem de farklı yerlerindeki tamamlayıcı ya da açıklayıcı ayetleri bir araya getirerek araştırmak gerekmektedir.

  Bu fihrist, söz konusu “bir araya getirerek araştırma” amacına yardımcı olabilmek için hazırlanmıştır. Ve sonuçta, Kitab’ı daha iyi anlayabilmek için yapılmış bir “fiili dua” dır. Çünkü unutulmamalıdır ki, “anlayıp” ancak Allah’ın vermesiyle olur. (Enfal Suresi, 29)

  Alfabetik fihristEdit

  A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

  Dış linklerEdit

  Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.