Şablon:Meal

İsmailaga grubunun değerlendirmeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

RAYİHA YAYINEVİ DEĞİL ADETA SKANDALEVİ

BU MEAL TOPLANMAYACAK MI?

VEYA HALKA BİR UYARI YAPILMAYACAK MI?

Rayiha Yayıncılığın çıkarmış olduğu Renkli Kuran Mealinin gözümüze çarpan bir yanlışını www.ismailaga.info adlı internet sitemizde bir hatanın düzeltilmesi adına sizlere aktarmıştık.

Sitemizi takip eden Cahit KARAALP adlı kardeşimiz, Renkli Mealde yanlışın aslında bir tane değil onlarca olduğunu, kendisinin bu konuda bir çalışma yaptığını ve bu yanlışları tespit ettiğini, Rayiha Yayınevi'ne bu yanlışları bildirdiği halde bu SKANDALIN umursanmadığını söylüyor.

Büyük emek sarf ederek yaptığı çalışmayı bizimle paylaşan Cahit kardeşimize de teşekkür ediyoruz.

İşte o SKANDAL nitleliğindeki yanlışlar ve hatalar:

ÇEVİRİNİN DOĞRUSU

RAYİHA'NIN                  

YANLIŞ ÇEVİRİSİ             

AYET

SÛRE

NO

                           BAKARA SÛRESİ

...Allah'ın, birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler…

... Allah’ın emir buyurduğunu keserler, irtibat kurulması gerekli olan şeyleride...

27

2

1

…Muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim.

…Muhakkak Ben arz üzerinde bir halife var edenim…

30

2

2

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın…

Ey İsrail oğulları! Nimetlerimi hatırlayın,  size nimet olarak verdiklerimi de.

40

2

3

…Ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.

…Ve rükû edin. Rükû edenlerle beraber olun.

43

2

4

…Bunda sizin için Rabbinizden büyük (Azim) bir imtihan vardı.

…Bunda sizin için, Azim olan Rabbinizden bir imtihan vardı.

49

2

5

Muhakkak iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler(den)  kim…

Muhakkak o kimseler iman etmiştir ve o kimseler Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabilerden olsun, kim…

62

2

6

Andolsun ki, onlar, onu satın almış olanın ahirette hiçbir nasibinin olmayacağını biliyorlardı. Keşke,  karşılığında nefislerini (kendilerini)  sattıkları şeyin ne kötü olduğunu bilebilselerdi.

Yemin olsun bunu satın alan kimse muhakkak bilmiştir, ahirette nasiplerinin kalmadığını, nefislerinin sattığı şeyin ne kötü olduğunu. Keşke bunu bilselerdi!

102

2

7

Nefsini (kendini) aşağılık kılandan başka, İbrahim’in dininden kim yüz çevirir?

İbrahim’in dininden uzak kalan kimse ancak nefisleri sefih olanlardır.

130

2

8

İbrahim de bunu oğullarına vasiyet etti, Yakup da:  …

İbrahim oğullarına ve Yakup’a vasiyet etti:

132

2

9

…Senin üzerinde bulunduğun ciheti kıble yapmamız ancak…

   • …Daha önce dönmekte olduğunuz ciheti sana kıble yapmamamız ancak…

143

2

10

Mallardan,  canlardan ve ürünlerden eksiltmekle…

Mallarından, mahsullerinden ve canlarından eksiltmekle…

155

2

11

İndirdiğimiz  açık  hükümleri  ve  hidayet  yolunu  insanlara  kitapta  beyan  etmemizden  sonra  gizleyenler  yok  mu

Bizim indirdiğimizi gizleyenler yok mu? Açık hükümleri ve hidayet yolunu insanlara kitapta beyan ettikten sonra. ...

159

2

12

Allah’ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir değer karşılığında satanlar var ya…

Kim Allah’ın indirdiği kitaptan bir şey gizlerse, Bunu az menfaat karşılığı satarsa,

174

2

13

…Size güçlük vermek istemez. Sayıyı tamamlamanızı, sizi doğru yolu ilettiğinden dolayı Allah’ı büyüklemenizi ister…

…Size güçlük vermek istemez.  Ve bu sayıyı tamamlayınız. Ve Allah’ı büyükleyerek tesbih ediniz, sizi hidayete erdirdiğinden dolayı,

185

2

14

Kullarım sana benden sorar(lar)sa, Ben  (onlara)  yakınım…

Kullarım sana benden sorarlar, Ben onlara yakınım…

186

2

15

Evlere kapılarından girin,

Evlerinize''' kapılarınızdan giriniz,

189

2

16

Rabbimiz! Bize dünyada ver…

Rabbimiz!  Bize dünyayı ver…

200

2

17

Size açık deliller geldikten sonra ayağınız kayarsa

Sizin bundan sonra ayağınızı kaydırırsa size açık deliller geldikten sonra…

209

2

18

İşte onların amelleri dünya ve ahirette boşa çıkmıştır…

İşte onların amelleri boşa gitmiştir dünya ve ahiret için yaptıkları ameller…

217

2

19

…ikinci koca da onu boşarsa…

…sonra ikinci kocada onu boşamadıkça

230

2

20

Eğer korku duyarsanız, yaya veya binek üzerinde giderek(namazınızı kılın).Emniyetli olduğunuz zaman Allah'ı anın

Eğer yaya halinde korku duyarsanız veya binekte giderken emniyetli olduğunuz zaman Allah'ı anın…

239

2

21

Yahut şu kimse gibisini ki…

Şöyle ki; o kimse bir memlekete uğramıştı…

259

2

22

Böyleleri kazandıklarından bir şey elde edemezler.

Böyleleri kazandıkları şeylerden, takdir edilene erişemezler.

264

2

23

Göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın.

Kendinizin dahi alamayacağı düşük adi şeylerden vermeyin…

267

2

24

Eğer (borçlu) sıkıntı içinde ise, bir kolaylığa erişinceye kadar mühlet verilmelidir

Eğer alacağınız kimse zor durumda ise, mühlet vermek kolaylıktır...

280

2

25

NOT: Bakara sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:23, 33, 42, 47, 48, 75, 81, 120, 123, 161, 164, 187, 188, 196, 197, 198, 211, 213, 214,

219, 231, 240, 247, 249, 255.

                                 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ  

Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şahittir. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de buna şahittir...

Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şahittir, melekler de, ilim sahibi olanlar da, hak ve adalet üzerinde duranlar da şahittirler...

18

3

26

…Uydurdukları şeyler, onları dinlerinde yanılttı.

…Onlar dinlerinde aldandı, uydura geldikleri yalanlarından dolayı.

24

3

27

…Ancak onlardan korunmanız müstesna.

…Ancak onlardan sakındığından dolayı korunma yapması müstesna.

28

3

28

Andolsun ki, bu (İsa ile ilgili) gerçek kıssadır.

Şüphesiz bu kıssa onlar için haktır.

62

3

29

Eğer yine yüz çevirirlerse,

   • Eğer yine yüz çevirirseniz,

63

3

30

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler…

Ehli kitaptan bir taife sizin sapıtmanızı istedi…

69

3

31

İman ettikten, Peygamberin hak olduğunu bildikten ve kendilerine açık deliller geldıkten sonra inkâr eden bir toplumu Allah nasıl hidayete erdirir.

Allah o kavmi nasıl hidayete erdirir? Peygamberin gelişine şahit olduktan ve iman ettikten sonra küfre sapmışlardı. Peygamber onlara hak ile ve açık delillerle gelmişken.

86

3

32

Sonra Allah denemek için sizi onlardan çevirdi.

…Sonra Allah sizi imtihan edip yardımı üzerinizden aldı.

152

3

33

Başınıza bir musibet gelince, siz, onun iki katını onların başlarına getirmiş olduğunuz halde yine "Bu nereden başımıza geldi?"dediniz…

Böyle iken size bir musibet isabet etse, size isabet edenlerin misli de onlara oldu."Bu nereden? Dediniz…

165

3

34

…Onlara:"Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun" denildi…

   • …Onlara "Gelin Allah yolunda savaşalım veyahut müdafaada bulunun."denilmişti…

167

3

35

…Peygamberleri haksız yere öldürmelerini de…

…Peygamberleri haksız yere öldürenleri de…

181

3

36

Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlan mıştı.

Şimdi seni yalanladılarsa da senden önce açık mucizelerle gelen peygamberleri de kesinlikle yalanladılar hikmetli sayfalar ve nurlu kitabı getiren.

184

3

37

…Sen kimi ateşe sokarsan,

…Sen kimimizi ateşe sokarsın. …

192

3

38

Rabbimiz! Bize, elçilerine va’dettiğini ver,

Ey rabbimiz! Peygamberinin bize vaat ettiği şeyi bize ver,

194

3

39

…Ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Allah katından bir karşılık olarak

… Ve mutlaka onları altlarından nehirler akan cennetlere koyacağım. Allah katından sevap verilecektir

195

3

40

NOT: Âl-i İmrân Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:  49, 58, 73, 89, 90, 101, 154, 164, 170, 178, 191.

                                     NİSÂ SÛRESİ

…Onlara verdiklerinizin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın…

…O kadınlara engel olmanız ve sıkıştırmanız, verdiğiniz mehirlerin birazını kurtarıp götürmeniz helal değildir…

19

4

41

Bazı yüzleri silip arkalarına döndürmeden…

Onların yüzlerini silmeden önce, onların yüzlerini arkalarına çevirmeden önce…

47

4

42

Sana ve senden önce indirilmiş olana inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun?

Zan ve şübheli iddiada bulunanlara bakmaz mısın? Onlar:"Gerçekten biz sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettik."diyorlar.

60

4

43

…Allah her kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol bulamazsın

…Allah her kimi saptırırsa o asla hiçbir yol bulamaz

88

4

44

Başka birtakım insanlar da bulacaksınız

Diğerlerini de şöyle bulacaksın

91

4

45

Ancak çare bulamayan ve yol bilmeyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar müstesna.

Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf ve çaresiz olanlar, hicret etmek için yola çıkma gücüne sahip olmayanlar müstesna.

98

4

46

…Ama siz, Allah’tan, onların ummayacakları şeyleri ummaktasınız

…Ama sizin Allah'tan ümit edeceğiniz şeyleri onlar ümit edemiyorlar

104

4

47

Kesinlikle Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz…

Şübhesiz Allah kendisine şirk koşan kişiyi bağışlamaz…

116

4

48

… Kendileri ile evlenmeyi istediğiniz yetim kadınlar…

…ve nikâhlamayı istemediğiniz yetim kızlar…

127

4

49

…Allah’a, elçisine, elçisine indirmiş olduğu kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin…

…Allah'a, O'nun Resulüne ve O'nun kitabına iman edin, O'nun peygamberine indirdiğine ve daha önce indirilen kitaplara da iman edin…

136

4

50

Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından…

Küfre gidiş sebepleri Meryem'e karşı çok büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

156

4

51

Daha önce sana anlattığımız elçilere de, anlatmadığımız elçilere de( vahyetmiştik)…

Senden önceki peygamberlerin kıssalarını sana anlattıklarımız da var, sana anlatmadığımız peygamberler de var.

164

4

52

Lakin Allah, sana indirmiş olduğuna şahitlik etmektedir…

Lakin Allah sana indirildiğine şahitlik ediyor,

166

4

53

İnanıp iyi işler yapanların mükâfatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da…

Amma o kimseler iman edip salih amel işlerlerse onlara ecirleri tamamen ödenecek. Ve fazlı kereminden onlara ziyadesi ile ihsan edecektir. Ama o kimseler ki kulluk etmekten çekinir de, büyüklenirlerse…

173

4

54

NOT: Nisâ Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:1, 9, 12, 36, 61, 65, 71, 83, 84, 95, 108, 171.

                                   MAİDE SÛRESİ 

Yahudiler arasında da yalana kulak veren, sana gelmemiş olan bir kavme kulak verenler vardır. Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırırlar:"Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının!"derler…

Yahudiler ki yalan söyleyeni dinlerler, sana inanıp gelmeyen başka bir kavmi de dinlerler. Kitaptaki hak kelimeleri sonradan tahrif ederek yerlerinden oynatırlar. Derler: Eğer hüküm sizin lehinizde verilirse onu tutun. Eğer lehinizde verilmezse sakının…

41

5

55

Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah’ın kitabını korumakla emrolunmaları ve üzerine şahid olmaları yönüyle (Yahudi) din adamları ve âlimleri de onunla hüküm verirlerdi…

Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla hüküm ederlerdi; Yahudilere ve ruhbanlara ve fakih âlimlere. Allah’ın kitabını korumaya memur olmaları ve kitabın üzerine şahit bulunmaları itibarı ile hüküm ederlerdi...

44

5

56

Onlar. Cahiliye dönemi hükmünü istiyorlar?

Onlar cehalet devrinin hükmünü istiyorlar…

50

5

57

NOT: Maide Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 2, 16, 17, 62, 67, 95.

                                  EN’ÂM SÛRESİ

Sonra onların "Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrikler değildik." Demelerinden başka sözleri(mazeretleri) olmayacaktır.

Sonra o putları fitne yapmadık, maksadımız rabbimiz Allah demekti. Biz müşriklerden değildik.(dediler)

23

6

58

…Rabbim, bilgice her şeyi kuşatmıştır…

…Rabbimin ilmi her şeyden geniştir…

80

6

59

Daha önceleri Nuh'a ve onun soyundan Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun'a da yol göstermiştik…

   • Ve Nuh'u da, daha önce gelen zürriyetini de hidayete erdirdik, Davud’u, Süleyman’ı,

Eyyüb’u, Yusuf’u, Musa'yı ve Harun'u da.

84

6

60

.Hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar…

Birbirine yakın, üzerinde tomurcukları olmuş hurma salkımları…

99

6

61

Ortak koştukları için olan Allah'a ulaşmazken, Allah için olan ise ortak koştuklarına ulaşıyor…

   • Ortak koştuklarımıza ayırdıklarımız Allah’a ulaşamaz. Allah için olansa o ortak koştuklarımıza putlara ulaşır dediler…

136

6

62

De ki:"Allah'ın bunu yasakladığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin."…

De ki: Haydi şahitlerinizi getirin,'Allah bunu haram etti'diye şahitlik ediyorlar

150

6

63

NOT: En’âm Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:39, 70, 87, 90, 99, 131, 140, 141.

                                      A’RÂF SÛRESİ 

Azabımız onlara geldiği vakit, davaları(feryatları):"Biz gerçekten zalimler idik"demekten başka bir şey olmadı.

Davaları devam etmedi onlara azabımız geldiği vakit ancak" Biz gerçekten zalimlerdik."demeleri oldu.

5

7

64

Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?

Bilmediğiniz şeyleri"Allah söyledi " mi diyorsunuz?

28

7

65

İsraf etmeyin

İsraf edenlerden olmayın…

31

7

66

De ki:"O,dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde yalnız onlara mahsustur."…

De ki: Bunlar iman eden kimseler içindir. Dünya hayatında ve kıyamet gününde onlara mahsustur…

32

7

67

…Haydi, bize va'dettiğini (azabı) getir…

…Haydi, bize vaat edileni getir,

70

7

68

…Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik, ancak onlar, ayetlerimize zulmettiler

  • …Sonra onların arkasından Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Firavun ve cemaati ona zulüm ettiler…

103

7

69

Ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil oldukları için onları denizde boğduk.

…Onların hepsini denizde boğduk. Kesinlikle onlar ayetlerimizi yalanladılar. Mucizelerden gafil oldular.

136

7

70

Biz ona(Musa'ya) levhalarda her türlü öğüdü yazmış ve…

O Tevrat'ı levhalar üzerine yazdık vaiz verilecek olan her şeyden…

145

7

71

…Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların…

O kimseler ki ayetlerimizi yalanlamışlar, kavuşacakları ahireti de…

147

7

72

…Kavmi kendisinden su isteyince

Bize zulmetmediler…

…Onun kavmi su istediği vakit:

Biz zulüm etmedik

160

7

73

Onların ardından, yerlerine geçip Kitaba varis olan bir takım insanlar geldi ki

Bundan sonra arkalarından gelenler kendilerine halef oldu. Kitaba varis oldular…

169

7

74

Yarattıklarımız içinde hak ile doğru yola ulaştıran ve onunla adalat yapan bir ümmet de var.

Sizden yarattığımız bir ümmet de var. Hakka eriştirirler. Ve onunla adalet gösterirler.

 

181

7

75

…O halde (onlar) ondan sonra hangi söze iman edecekler?

…Artık bu sözden sonra neye iman edeceksiniz?

185

7

76

NOT:A'râf  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir.Buraya almadığımız şu ayetlerdeki  yanlışlara  da  bakılabilir:12, 29, 30, 37, 48, 63, 66, 67, 82, 91, 101, 143, 144, 146, 156, 164, 169, 187, 189, 198

                                 ENFÂL SÛRESİ

Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır

   • Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu vakit İmanlarını ziyadetleştirdik

2

8

77

Ki mücrimler hoşlanmasalar da hakkı hâkim kılıp, batılı ortadan kaldırsın.

Hakkı hak olarak tanıtıp batılı (hakkın gücü ile) yok eder bundan mücrimler hoşlanmasalar bile.

8

8

78

…Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlamlaştırmak için, üzerinize gökten su indiriyordu.

…Üzerinize semadan su indiriyordu, onunla sizi temizliyordu ve üzerinizden şeytanın pisliğini gideriyordu. Kalplerinize cesaret veriyordu onunla ayaklarınıza sebat veriyordu.

11

8

79

…Mü’minleri güzel bir imtihanla sınamak için(bunu yaptı)

…Bununla mü'minleri imtihan ettim, güzel bir imtihanla.

17

8

80

…Onlara işittirseydi bile, onlar yine yüz çevirip dönerlerdi.

…Velev onlar işitseler de yüz çevirirler. Ve onlar dönektirler.

23

8

81

Ve onların kalplerinin arasına sevgi bağı koydu…

Kalplerinizin arasına sevgi bağı koydu…

63

8

82

Onlar hicret edinceye kadar

Ancak hicret edenler müstesna…

72

8

83

NOT: Enfâl Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:7, 21, 25, 44, 53.

                                           TEVBE SÛRESİ        

Sonra Allah, peygamberinin ve mü'minlerin üzerine sekinetini indirdi…

   • Sonra Allah sükûnet indirdi peygamberinin ve mü'minlerin üzerine…

26

9

84

…Müşrikler pisliktir, artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar

…Müşrikler ancak pisliktir. Bu yıldan sonra onları Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın

28

9

85

…Dini bütün dinlere üstün kılmak için, Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen o'dur.

O,Resulünü hidayet ile gönderdi ve hak din ile. O dini bütün dinlerden üstün tutacaktır

33

9

86

…Kâfirler, iki kişiden biri olarak onu (Mekke'den)çıkardıklarında, ikisi mağarada iken arkadaşına:

   • …Kâfir olanlar onu Mekke'den çıkardıkları vakit ikinin ikincisi o zaman mağaranın içindelerdi. O zaman arkadaşı ona diyordu ki:

40

9

87

…Allah'a inanır, mü’minlere inanır. Sizden iman edenler için de bir rahmettir…

…O Allah'a da inanır ve mü'minlere de. Mü’minler için bir rahmettir sizden iman edenlere de…

61

9

88

…Allah çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

...Muhakkak Allah o çekindikleri şeyleri açığa çıkarandır.

64

9

89

Artık kazandıkları işlere karşılık az gülsünler çok ağlasınlar.

Artık onlar az gülsünler ve çok ağlasınlar yapmış olduklarınızın cezası olarak.

82

9

90

…Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler oturdular…

…Allah'ı ve O'nun Resulünü yalanlayanlar ile oturdular…

90

9

91

…Sonra da Allah tevbe etmeleri için onların tevbesini kabul etmişti…

…Sonra tövbelerini kabul etti, onlar da tövbekârlardan oldular

118

9

92

NOT: Tevbe Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:12, 16, 18, 31, 49, 74, 87, 100, 121, 122.

                                     YÛNUS SÛRESİ 

…İşte aşırı gidenlere, yapmış oldukları şeyler böylece güzel gösterilmiştir.

…Böylece israf edenlere yaptıkları amelleri süsleriz.

12

10

93

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi…

Peygamberlerimiz onlara mucizelerle geldiler,

13

10

94

…Elçilerimiz, sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.

…Şüphesiz elçilerimiz ne hile kurmuşlarsa yazıyorlar.

21

10

95

Allah, sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır

Allah hak olduğu kelimeleri gerçekleştirdi

 

82

10

96

…Firavun ve adamlarının, kendilerine kötülük yapmasından korktukları için…

Onlar fitneye düşmek, Firavun ve yakınlarının korkusundan iman etmediler…

 

83

10

97

Musa:"Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına, dünya hayatında süs ve mal verdin… Dedi.

Musa "Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatının malını ve zinetini verdin."dedi…

88

10

98

Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen...

Eğer sana indirdiğimiz şeylerden şüpheye düşersen…

94

10

99

(Allah) pisliği, akıllarını kullanmayanların üzerine kor…

Akıllarını kullanmayanları o pislik üzerine bırakır…

100

10

100

Sonra, elçilerimizi ve inananları kurtarırız…

Sonra peygamberimizi kurtarırız böylece iman edenleri de…

103

10

101

NOT: Yûnus Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:1, 3, 10, 13, 18, 22, 23, 24, 45, 70, 71, 75, 81, 85, 92, 93, 96.

                                      HÛD SÛRESİ

…Ve Arş'ı su üzerinde idi. Ki hanginizin amelinin daha güzel olduğunu denesin

…Ve arş suyun üstünde idi. Sizi imtihan ederiz hanginizin ameli daha güzel diye…

7

11

102

Onlar dünyada Allah'ı âciz bırakacak değillerdir…

İşte bunlar arzın içindekileri aciz bırakamazlar

20

11

103

…Ve seninle birlikte bulunan ümmetlere…

…Ve seninle beraber bulunan ümmetinin üzerine de…

48

11

104

…Onun peygamberlerine karşı geldiler…

…O'nun peygamberine isyan ettiler…

59

11

105

…Şimdi sen bizi, babalarımızın ibadet ettikleri şeye ibadet etmekten men mi ediyorsun?

…Bizi men etmek mi istiyorsun? Bizim ve babalarımızın kulluk ettiklerinden

62

11

106

Dediler ki:"Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinizedir ey ev halkı!"

   • "Siz Allah'ın emrine de mi şaşıyorsunuz?"dediler. Allah’ın Rahmeti ve bereketi Ehli Beytin üzerinedir

73

11

107

Onlar bu dünyada da lanete uğramışlardır, ahiret gününde de.(lanete uğrayacaklardır.)…

Onlar bu lanetleriyle kıyamet gününe kadar takip edilirler...

99

11

108

…Namaz kıl

   • Namazı dosdoğru kılınız

114

11

109

…Rabbinin :"Andolsun, cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım."sözü tam yerine gelmiştir.

…Rabbinin kelimeleri tamam oldu, Mutlaka cehennemi dolduracağız, cinlerle ve insanların tamamıyla.

119

11

110

…O'na kulluk et ve O'na tevekkül et

…Yalnız O'na kulluk edin ve O'na tevekkül edin

123

11

111

NOT: Hûd Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:1, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 43, 46, 61, 81, 82, 87, 88, 101, 109, 120

                                          YÛSUF SÛRESİ      

… Daha önce ataların İbrahim ve İshak’a (nimetini) tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna nimetini tamamlayacaktır

Senin üzerindeki nimetini tamamlayacak bundan önce Yakup soyuna ve ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi…

6

12

112

(Kardeşleri )demişlerdi ki: Yusuf ve (öz) kardeşi, babamıza bizden daha sevgilidir…

O vakit kardeşleri Yusuf için dediler ki: O babamıza bizden daha sevimli…

8

12

113

"Müjde! Bu bir oğlan! Dedi…

"Müjde! Burada bir erkek çocuğu!" dedi…

19

12

114

(Kadının kocası):Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce(kadına):Bu sizin düzeninizdendir… Dedi.

Vaktaki baktılar gömleği arkadan yırtılmış ."Gerçekten bu kadınların hilelerindendir."dedi…

28

12

115

…Herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmamız bize yaraşmaz…

…Bizim Allah'a şirk koşmamız olacak bir şey değildir…

38

12

116

O yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirir…

…Daha önce biriktirdiklerinizi yeyip bitirecek…

48

12

117

…Cezası,(tas) kimin yükünde bulunursa işte o (tası çalan kişi),onun karşılığıdır

…Dediler ki: Onun cezası kimin yükünün içinde bulunursa artık ceza onundur…

75

12

118

…Sonra onu(tası)kardeşinin kabından çıkardı

…Sonra kardeşinin kabından tas çıkarıldı

76

12

119

Ne zaman ki, elçiler umutlarını kestiler ve kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandılar…

Hatta peygamberlerimiz ümit kestikleri ve yalanlandıklarını anladıkları vakit…

110

12

120

NOT: Yûsuf Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:4, 15, 18, 21, 23, 30, 35, 38, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 68, 78, 83, 84

                                         RÂD SÛRESİ  

… Bütün işleri idare eder, ayetleri açıklar ki

…Bütün işleri O idare ediyor. Ayetleri açıklıyoruz

2

13

121

...Ve O,azabı pek şiddetli olandır

Ve O'nun bu şiddeti karşısında durulmaz.

13

13

122

(Ve onlar)Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler

Allah'ın emrettiği o şeyin devamını sağlarlar, o da sağlanmış olur

21

13

123

…Ve inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım…

…Sonra ben küfredenlere mühlet veririm. Sonra da onları yakaladım…

32

13

124

NOT: Râd  Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:16, 24, 28, 31, 34

                                           İBRÂHİM SÛRESİ   

Biz her elçiyi, kendilerine (ayetlerimizi)açıklaması için, ancak halkının diliyle gönderdik…

Biz hiçbir peygamber göndermedik ki kendi kavminin lisanı ile onlara açıkça anlatmasın

4

14

125

Ve kendisinden istediğiniz her şeyden verdi…

Ve size o istediğiniz her şeyi de vermiştik

34

14

126

İnsanları, kendilerine azabın geleceği güne karşı uyar ki(o gün)

İnsanları o azabın onların geleceği günden uyar…

44

14

127

O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma…

O halde Allah peygamberine olan vadinden sakın döner sanma…

47

14

128

NOT: İbrâhim Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:1, 6, 9, 10, 14, 22, 23, 26, 27, 37

                                         HİCR SÛRESİ   

Rüzgârları, aşılayıcı olarak gönderdik

Onu (yağmuru) depolayan siz değilsiniz.

Ve aşılayıcı rüzgâr gönderdik

…Ve onun hazinelerini tutanlar siz değilsiniz.

22

15

129

…bir insan yaratacağım

…Şüphesiz ben bir beşer yaratanım,

28

15

130

…Kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım…

…onlara yeryüzünü muhakkak zinetlendireceğim ve süslü gösterip…

39

15

131

…Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarım getirdik.

…Hayır! Bizim sana getirdiğimiz onların kendisinden şüphe edip durdukları azaptır.

63

15

132

Sakın onlardan bazı sınıfları faydalandırmış olduğumuz şeylere gözlerini dikme…

Gözlerini sakın dikme! Onların zevk sürerek faydalandıkları zevcelere

88

15

133

NOT: Hicr Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:27, 29, 47, 63, 74

                                     NAHL SÛRESİ

Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy (ruh) ile

Melekleri ve ruhu kendi emir ile indiriyor…

2

16

134

…Gerçekten rabbiniz çok şefkatli ve merhametlidir…

…Gerçekten senin rabbin çok şefkatli ve merhametlidir…

7

16

135

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

…Velev Allah dileseydi hepsini hidayete erdirirdi

9

16

136

Onlardan öncekiler, tuzaklar kurmuşlardı

Kesinlikle o kimseler daha önce hile kurmuşlardı...

26

16

137

muhakkak ki Allah dalalete sapanı hidayete erdirmez…

…Muhakkak Allah bir kişiyi delalette bırakacaksa, onu kimse hidayete erdiremez

37

16

138

Allah'a kızlar isnad ediyorlar, (hâşâ) O yücedir. Hoşlandıkları (erkek çocuklar) da kendilerinindir.

Kızları Allah’a isnad ediyorlar, o bundan münezzehtir. Onların nefisleri bunları istediğinden.

57

16

139

bildikten sonra bir şey bilmesin diye…

…Ta ki bildiğiniz şeyleri bilmez olursunuz

70

16

140

Allah, rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı

Allah rızık hususunda bazısını bazısından üstün tuttu…

71

16

141

Her ümmetten birer şahit göndereceğimiz gün…

Ve o gün bütün ümmetlere şahit göndereceğiz…

84

16

142

Kast ettikleri kimsenin dili yabancıdır

…Ona öğrettiği isnat edilen yabancı kişinin lisanı mülhem ve hatalıdır

103

16

143

Allahın âyetlerine inanmıyanları

Şüphesiz o kimseler Allahın ayetlerine inanmazlar

104

16

144

O(İbrahim) Allah'a ortak koşanlardan değildi

…Ve “müşriklerden olma” diye.

123

16

145

NOT: Nahl Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:25, 54, 57, 61, 62, 69, 73, 81, 88, 107

                                      İSRÂ SÛRESİ 

…Oranın varlık sahiplerine emir veririz  (onlarsa emrimizi dinlemeyip) orada yoldan çıkarlar…

…Oranın zevk sahiplerine emir ederiz oradakiler yoldan çıkarlar…

16

17

146

Kullarının günahlarını haber alıcı, görücü olarak Rabbin yeter.

Kulların günahlarına rabbin kâfidir, her şeyden haberi vardır her şeyi görür

17

17

147

Doğru terazi ile tartın

Tarttığınızda da adaletli ve doğru olarak tartın…

35

17

148

Bizi, âyetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu âyetleri yalanlamış olmasıdır

O ayetleri göndermekten bizi kimse men edemedi. Ancak o mucizeleri evvelkiler yalanladı.

59

17

149

… Çünkü sabah Kur'an'ı şahitlidir.

…Çünkü sabah kuranın okunuşuna şahittir

78

17

150

Kur'an'da mü'minler için şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz.

Kuranı biz indirdik. Müminler için onda şifa ve rahmet vardır…

82

17

151

…Başına bir kötülük gelince de umutsuzluğa kapılır

…O vakit ona bir şey dokunsa meyus olur.

83

17

152

Ben sadece elçi olan bir insandan başka bir şey miyim?

…Ben ancak beşer bir peygamberim.

93

17

153

…Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?

…Allah beşer bir peygamber gönderdi…

94

17

154

NOT: İsrâ Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:3, 5, 6, 18, 36, 38, 79, 86, 87, 100, 102

                                          KEHF SÛRESİ      

Yüzleri kavuran…

…Onların yüzlerini kavurur…

29

18

155

… Biz, güzel işler yapanların ecrini zâyi etmeyiz

…Şüphesiz biz onların ecrini zayi etmeyiz, güzel amel işleyenlerin de.

30

18

156

… Ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz (putları) çağırın…

…“Nida edin ortak saydığınız putlarınıza”…

52

18

157

Küfredenler ise hakkı batılla kaydırmak için mücadele ediyorlar…

Kâfirler batılı hakka kaydırarak hakmış gibi mücadele ediyor…

56

18

158

Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir?

En büyük zalim kimdir? Rabbinin ayetleri ona anlatıldığında ondan yüz çeviren ve daha önce yaptığı günahı unutandır

57

18

159

Helakları için de bir zaman belirlemiştik

Helaklerini vaat edilen vakitte yaptık

59

18

160

Masum bir cana kıydın?

Dedi ki sen öldürdün temiz günahsız bir kişiyi

74

18

161

Sana bir vergi verelim mi?*

Sana harç versek olmaz mı?

94

18

162

Onu (demiri) bir ateş haline getirince

Nihayet demir ateş haline geldiği vakit…

96

18

163

Onu ne aşabildiler ve ne de delip geçebildiler

Artık o sûru aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye güçleri yetmez

97

18

164

NOT: Kehf Sûresinde  tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:4, 9, 34, 39, 55, 79, 84, 91, 104

                                MERYEM SÛRESİ 

…benim kemik (im) gevşedi, baş (ım) bembeyaz alev aldı (Saçlarım ağardı)*

Yaşlandım, başım bembeyaz olup tutuştu

4

19

165

Derken, Mihrab’dan(mabed’ten) kavminin karşısına çıkıp onlara: «Sabah ve akşam tesbih edin!» diye işaret verdi.

Böylece mihrapta kavminin karşısına çıktı. Onlara ilham yolu ile sabah ve akşam tesbih ediniz diye işaret buyurdu

11

19

166

Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet kılmak için

Bunu tarafımızdan insanlara bir ayet ve rahmet olarak yapacağız

21

19

167

…Senin baban kötü bir adam değildi

…Senin baban İmran kötü bir adam değildi

28

19

168

İşte hakkında şüphe etmekte oldukları…

O hakkında şek etmekte olduğunuz…

34

19

169

Şüphesiz Biz bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara varis olacağız

Muhakkak arzın ve üzerinde bulunanların varisi biziz

40

19

170

…ve Nuh ile beraber (gemide) taşıdıklarımızdan

…  Nuh ve beraber gemiye binenlerden

58

19

171

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe ( bunlardan) daha üstündüler.

Onlardan önce nice karyeleri helak ettik. Onların eşyaları gösterişçe daha güzeldi.

74

19

172

Hakikaten, pek çirkin bir şey ortaya attınız.

Gerçekten korkunç bir şey ortaya attılar

89

19

173

NOT: Meryem Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:12, 30, 46, 50, 76, 83

                                  TÂHA SÛRESİ

Hani annene vahyedilmesi gerekeni vahyetmiştik.

O vakit annene vahiy yolu ile ilham etmiştik

38

20

174

Bu ikisi muhakkak ki sihirbazdır; büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de üstün olan dininizi yok etmek istiyorlar.

Eğer bu ikisi sihirbazsa, ikisi de, sizi yerinizden çıkarmak istiyor ve ikisi en üstün tarikatınızı da sihirleri ile yok etmek istiyor

63

20

175

 …yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan…

…Arkalarına yetişilmekten korkmasın ve haşye duymasın diye…

77

20

176

Sizleri düşmanınızdan kurtardık

Sizi gerçekten düşmanlarınızdan kurtardık

80

20

177

Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyiniz

Size rızık olarak verdiklerimin temizlerinden yeyiniz…

81

20

178

Rabbinizden size bir gazab inmesini arzu ettiniz de mi? Bana olan vaadinizden caydınız

…Bana verdiğiniz ahdinizden caydınız ?

86

20

179

Onlar ise, bilgi bakımından O'nu kavrayıp kuşatmazlar.

Onun ilmini onlar kavrayamazlar

110

20

180

…Kim benim hidayetime uyarsa…

…Her kim hidayetçime uyarsa…

123

20

181

 Onlardan bazı gruplara, kendilerini onunla denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme…

Sakın onlardan bazılarına, dünya hayatının zineti olarak verilen zevcelere ve kendisiyle faydalandırdığım şeylere gözlerini dikme…

131

20

182

NOT: Tâha Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:5, 10, 51, 55, 69, 75, 87, 100,113, 117, 135

                                   ENBİYA SÛRESİ

…dönün o içinde şımartıldığınız şeylere  ve meskenlerinize ki sorguya çekileceksiniz

…İçinde niğmetlendirildiğiniz meskenlerinize dönünüz. Umulur ki nimetlerden sorguya çekileceksiniz…

13

21

183

Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık.

Eğer bir eğlence yapmak isteseydik onu kendi katımızda edinirdik. Biz katiyen böyle yapanlardan değiliz…

17

21

184

Yoksa ondan başka ilâhlar mı edindiler?

Yoksa Allah’tan başka ilah mı edindiniz?

24

21

185

…Kendisine İbrahim deniliyor

… Onun isminin İbrahim olduğunu söylediler

60

21

186

Eğer (bir şey) yapacak kimseler iseniz O'nu yakınız ve ilâhlarınıza yardım ediniz dediler.

Eğer ilahlarımıza yardım edecekseniz onu yakın dediler

68

21

187

…Kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti

…Kendisinin asla sıkıştırılmayacağını sanmıştı

87

21

188

Şüphesiz bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir.

Şüphesiz bu sizin ümmetiniz tek bir ümmeti.

92

21

189

…Biz zalim kimselerdik

…Gerçek şu ki biz zalimlerden olduk

97

21

190

NOT: Enbiya Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:11, 23, 31, 46, 63, 90, 104

                                             HÂC SÛRESİ    

İnsanlardan kimileri de Allah hakkında bilgisizce tartışır da…

İnsanlardan öyle kimseler var ki ilimleri olmadığı halde Allah ile mücadele ederler

3

22

191

…size açıklamak için

…Sonra güçlü(olgunluk) çağınıza ulaşmanız için

…Sizin için açıklıyoruz

…Sonra siz buluğ çağına eriştiriliyorsunuz

5

22

192

Allah'ı bırakıp, kendisine fayda da zarar da veremeyen şeylere yalvarır.

Allahtan başka kendilerine zarar ve fayda vermeyen şeylere ibadet ederler

12

22

193

…Hem hamîdin yoluna hidayet edilmişlerdir*

…Ve onlar hamd övgü yoluna hidayet edilmişlerdir

24

22

194

 Kıyama duranlar için

Oturanlar için

26

22

195

Biz, her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah’ın adını ansınlar.

Her ümmet için bir kurban yeri yapmışız, kendilerine rızık olarak verdiğimiz davarların kurban edilecekleri üzerine Allahın ismini zikir edin

34

22

196

…Yıkılıp giderdi

…Harabeye çevirirlerdi

40

22

197

…Lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur.

…Lakin göğüs latayiflerinde bulunan kalpler kördür

 

46

22

198

(Allah, böyle yapar ki) Şeytanın attığını, kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için bir imtihan(fitne) yapsın

Şeytanın bırakacağı fitne ancak kalplerinde hastalık olan ve kalpleri katı olanların üzerinde etki yapar

53

22

199

…Ki peygamber size şahit olsun…

…Bu konuda peygamberler size şahit olsun…

78

22

200

NOT: Hâc Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:2, 6, 13, 17, 25, 28, 31, 37, 41, 45, 50, 67

                            MU’MİNUN SÛRESİ

Yemin olsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık.

Yemin olsun ki, biz insanın öz hulasasını çamurdan yarattık

12

23

201

O peygamber: “ Rabbim! Beni yalancı saymalarına karşılık bana yardım et” dedi.

 • Nuh “Ya rab beni yalanlamalarından dolayı bana yardım et” dedi

39

23

202

Sonra birbiri peşinden peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe…

Sonra biz peygamberleri peş peşe gönderdik. Her ümmete peygamber geldikçe…

44

23

203

Nihayet üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman…

Hatta üzerlerine şiddetli azap kapılarını açtığımız zaman…

77

23

204

Hakikaten, gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaad’te bulunuldu;

Gerçekten bize vaat olundu, bizim atalarımıza da bundan önce vaat olunan

83

23

205

… “Ey Rabbim! Beni geri döndürün” der*

… “Ey Rabbim! Beni geri döndür” der

99

23

206

"Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi?"

Siz değil miydiniz size ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar

105

23

207

…Ta ki size beni anmayı unutturdular

…Hatta bu size beni hatırlatmayı unutturdu…

110

23

208

NOT: Mu’minun Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:18, 31, 39, 45, 55, 56, 60, 75, 91, 101

                                   NÛR SÛRESİ

Namuslu kadınları zinâ ile suçlayıp da…

İffetli namuslu bir kadına zina iftirasında bulunup…

4

24

209

Eşlerini zina ile suçlayıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayan kimselere gelince: Onlardan her birinin şahitliği, kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna, dört defa Allah’ı şahit tutmasıdır.

O kimseler ki karılarına zina isnat ederlerse kendilerinden başka onların şahitleri olmazsa Dört defa ve her bir şehadetinde  Şehadeti billahi diyerek gerçekten o doğru söylediğine şehadet etmelidir

6

24

210

…Aksine o sizin için bir hayırdır…*

Belki de o sizin için hayırdır

11

24

211

Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.

Şüphesiz Allah yaptığınız bütün işlerden haberdardır

30  

24

212

Yahut engin bir denizdeki karanlıklar gibidir

Yahut derin karanlık bir deniz gibidir…

40

24

213

Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.

…Hepsi de gerçekten duayı ve tesbihi bilmiştir. Allah bütün yaptıklarınızı bilicidir

41

24

214

Elçinin, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Elçisine çağırıldıkları zaman…

Allaha ve onun resulüne çağrıldıkları vakit aralarında hüküm verilmesi için…

48

24

215

…Eğer dönerlerse o peygambere düşen ancak ona yükletilendir

…Eğer dönerseniz o peygambere düşen ancak ona yükletilendir

54

24

216

Bana kulluk edecekler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar

…Bana hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin

55

24

217

…Yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerden...

…Yahut anahtarları teslim edilen koruyucularınızla

61

24

218

NOT: Nûr Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:8, 16, 22, 23,25,  29, 31, 35, 36, 39, 43, 45, 51, 53, 63

FURKAN SÛRESİ

O'ndan başka bir takım ilahlar edindiler ki…

Ondan başka ilahlar edinenler

3

25

219

Artık ne (azabı geri) çevirmeğe gücünüz yeter, ne de (kendinize) bir yardım bulabilirsiniz!

…Artık sizden azabı savmaya ve yardım etmeye güçleri yetmez

19

25

220

Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.

Biz onu senin kalbine yerleşip sabitleşsin diye böyle indirdik. Ve onu ağır ağır okuttuk

32

25

221

…onunla yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu sulayalım.

…Yarattığımız hayvanları ve insan topluluklarını sulayalım

49

25

222

O, sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıhr (akraba) kıldı.

O ki insanı sudan yaratmış sonra da onlara soy ve akrabalık vermiştir

54

25

223

De ki: Duanız(Kulluğunuz) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?

De ki:”Eğer sizin duanız olmasaydı rabbim size ehemmiyet vermezdi

77

25

224

NOT: Furkan Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:1, 25, 31, 39, 44, 46, 48, 52, 53, 57,61

ŞUARA SÛRESİ

Harun’a da elçilik ver

…Onun için Harun’u da gönder

13

26

225

Ve sonunda o yaptığını da yaptın

Ve sen o yapacağın işi de yaptın

19

26

226

Sizin ve önceki atalarınızın

Sizlerin, babalarınız ve daha öncekilerin

76

26

227

Dirilecekleri gün, beni mahcup etme.

Dirileceğimiz gün beni rezil etme

87

26

228

Ve azap onları yakaladı. Muhakkak ki bunda bir ibret vardır

Onları hemen bir azap yakalayıverdi. Gerçekten bunda bir ibret vardır

158

26

229

Doğru terazi ile tartın

Ve teraziyi de doğru eşit tartın

182

26

230

Onu bir takım yabancılara indirseydik,*

Eğer onu Arap olmayanlardan birine indirseydik

198

26

231

Gördün mü; biz onları yıllarca yararlandırsak

Söyleyin bana, onları senelerce faydalandırmış olsak da mı?

205

26

232

Sonra azap edilenlerden olursun!

Azap edilenlerden olursunuz

213

26

233

 En yakın akrabalarını uyar

Aşiretinden akrabalarından olanları uyar

214

26

234

Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar.

Şairler ise o şeytanların sapıklarına tabi olur

224

26

235

NOT: Şuara Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:57, 58, 59, 82, 133, 134, 221

NEML SÛRESİ

…Allah’ın bana verdiği, size verdiğinden daha iyidir. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz.

…Allahın bana verdiği sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Doğrusu siz hediyelerinizle övünüyorsunuz

36

27

236

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin…

Sen delalet içinde olanları, o âmâları hidayete erdirecek değilsin…

81

27

237

O gün her ümmet içinde ayetlerimizi yalanlayanlardan bir cemaat toplarız…

Her ümmetten bizim ayetlerimizi yalanlayan kimseleri bölük bölük topladığımız gün…

83

27

238

…biz içinde sükûn bulsunlar diye geceyi yaptık…

…İçinde sukunet bulasınız diye geceyi yarattık…

86

27

239

                    …Ona daha iyisi verilir

…Ona bundan bir hayır vardır

89

27

240

…"Yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?"

…Sizler ancak yaptığınız amellerle cezalandırılırsınız

90

27

241

Rabbin, yaptıklarınızdan gafil değildir

…Senin rabbin yaptıklarından gafil değildir

93

27

242

NOT: Neml  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:5, 7, 32, 35, 37, 65, 76

KASAS SÛRESİ

…düzelticilerden olmak istemiyor da…

Neden ıslah edicilerden olmak istemiyorsun

19

28

243

Ayetlerimiz sayesinde onlar size asla erişemeyecekler

Onlar size ve bizim ayetlerimize erişemeyecekler

35

28

244

…Rabbim, kendi katından kimin hidayet getirdiğini…

…En iyi rabbim bilir kendi tarafından hidayete getirdiğini…

37

28

245

…İnsanlar için basiretler(apaçık belgeler), hidayet ve rahmet olmak üzere Kitap verdik

…İnsanlar bunları basiret gözleri ile görüp hidayete ve rahmete (erişirler) diye

43

28

246

…Onların üzerlerine ömür uzadı*

…Onların üzerinden çok uzun ömürler geçti

45

28

247

Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir!

En sapık kimse o ki, Allahtan hidayete ermediği halde hevayı nefsinin peşinden gidendir…

 

50

28

248

(Allah’ın) onlara seslenerek Diyeceği gün

O gün onlara nida edilecek…

62

28

249

Şayet Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de batırırdı

Eğer Allah bize lutuf etmeseydi mutlaka bizde batmıştık

82

28

250

NOT: Kasas Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:8, 14, 34, 49, 54, 59, 65, 66, 67, 82, 83

ANKEBÜT SÛRESİ

"Siz, daha önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşa gidiyorsunuz."

…Âlemler içinde hiçbiri bu hayâsızlığı geçmişte yapmamıştır

28

29

251

Vaktaki elçilerimiz İbrahim’e müjde ile vardılar*

Vaktaki elçilerimiz İbrahim’e müjdeyi getirdik(lerin)de

31

29

252

Aklını kullanan bir toplum için ondan, (harab ettiğimiz o ülkeden) açık bir işaret bırakmışızdır.

Bir beyyine ve orada onların başına gelenleri ibret olarak bıraktık

35

29

253

Allah, kullarından dilediğine rızkı genişletir…

Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir…

62

29

254

Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir?

En zalim kimdir? Allah’a karşı yalan iftira eden yahut hak gelince “yalan diyen kimsedir”

68

29

255

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz

Bizim uğrumuzda mücadele edenlere gelince biz yollarını mutlaka gösteririz

69

29

256

NOT: Ankebut  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:12, 20, 38, 39, 40, 48, 55, 62, 67

RUM SÛRESİ

…Peygamberleri, onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi

…Peygamberlerimiz onlara açık delillerle gelmişti… Allah onlara zulüm etmiyordu

9

30

257

…Onlar bir bahçede neşe’lendirilirler.

…Onlar bir bahçede neşelenirler

15

30

258

O halde yüzünü hanif olarak dine çevir, o Allah fıtratına ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez

O halde yüzünü onun hanif olan dinine döndür. Allah’ın fıtratına çevir. O ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratılışını değiştiremezler

30

30

259

İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz…

İnsanlara mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz…

39

30

260

Bu da, inanıp iyi işler yapanları fazlından mükâfatlandırması içindir

İman edip Salih amel işleyenleri kendi fazlından mükâfatlandıracaktır

45

30

261

…nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün

…Derken yağmuru bulutların arkasından çıkar görürsün

48

30

262

Kendilerine bilgi ve iman verilenler dediler ki…

Kendilerine ilim verilenler ve iman edenler diyecek ki...

56

30

263

NOT: Rum Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:12, 28, 38, 46, 55, 59

 

LOKMAN SÛRESİ

…Sen onu acıklı bir azap ile müjdele.

…Sen onları acıklı bir azap ile müjdele

7

31

264

İnsanlardan bazıları ne bilgisi ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir Kitabı olmadan Allah hakkında tartışır

…İlme dayanmaksızın, Allah ile mücadele eder

20

31

265

…Dini yalnız kendisine has kılarak (tam teslim olmuş bir şekilde) Allah'a yalvarırlar. Fakat O, onları kurtarıp karaya çıkarınca…

…Allah’ın dinine uygun ihlâs ile ona dua ederler.  Vaktaki onları kurtarıp karaya çıkardığımızda…

32

31

266

Yağmuru O yağdırır…

Yağmur bulutunu nasıl, ne şekilde indireceğini de…

34

31

267

NOT: Lokman Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:28, 31, 33

 

SECDE SÛRESİ

Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar?

Yoksa ona “Bu uydurma” mı diyorlar

3

32

268

(Allah) Emri gökten yere tedbir eder (gökten yere işleri düzene koyacak buyruğu indirir).

Göklerde ve yerde bütün işleri o idare eder…

5

32

269

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir!

En büyük zalim o kimse ki, ona rabbinin ayetleri ile öğüt verilir de sonra ondan yüz çevirir

22

32

270

…*     Yemin olsun biz Musa’ya Kitabı verdik

Yemin olsun ki biz Musa’ya kitap verdik…

23

32

271

Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman

Sabrettiklerinden dolayı...

24

32

272

                     Görmediler mi ki…

Görmediniz mi?

27

32

273

NOT: Secde Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:4, 8, 9, 12, 13, 17

 

AHZAB SÛRESİ

…Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok…

…Bununla beraber hata ettiklerinde üzerinize bir günah yoktur

5

33

274

…"Allah size kötülük istese veya size rahmet dilese, sizi O'ndan kim korur? (Allah’ın azabından sizi kim kurtarır, O'nun rahmetine kim engel olur?) Kendilerine Allah'tan başka bir dost ve de bir yardımcı bulamazlar.

…Siz kime sarılıp korunacaksınız. Allah size bir fenalık veya rahmet dilerse Allah’tan başka onlara hiçbir dost ve yardımcı bulamazsınız

17

33

275

… “Bu Allah’ın ve Resulünün, bize va'dettiğidir…

… “İşte Allah ve o’nun resulünün vaat ettiği budur” derler

22

33

276

Ki Allah doğruları, doğrulukları sebebi ile mükâfatlandırsın

Allah doğruları, doğrulukları sebebi ile mükâfatlandıracaktır

24

33

277

Allah, inkâr edenleri öfkeleriyle geri çevirdi; hiçbir hayra eremediler

Allah kâfirlerin öfkelerini def etti… Onları hayra eriştirmeden.

25

33

278

Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz… Kalbinde hastalık bulunan kimse

…Sizler diğer kadınlardan biri değilsiniz… Kalplerinde maraz olan kimse…

32

33

279

Ey '''''Ehl-i Beyt (ey peygamberin ev halkı), Allah sizden, kiri gidermek…

Allah Ehl-i beyt’ten sadece kiri gidermek istiyor

33

33

280

Evlerinizde okunan Allah ayetlerini ve hikmeti hatırlayın

Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerinin hikmetini düşünün

34

33

281

      …Oysa Allah’tan çekinmen daha uygundu…

Hâlbuki Allah kendisinden korkulmaya daha layık…

37

33

282

Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur.

Allah’ın takdir ettiği bir hükümde peygambere hiçbir darlık yok…

38

33

283

örtülerini üstlerine salsınlar; onların tanınıp incitilmemesi için en elverişli olan budur

…Çarşaflı olmaları onların tanınıp eziyet edilmemelerine en uygun durumdur

59

33

284

…Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

…Allah’ın sünnetlerinde asla bir değişme bulamazsın

62

33

285

…bizi yoldan saptırdılar

Onlar bizi delalet yoluna götürdüler

67

33

286

NOT: Ahzab Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:6, 11, 19, 21, 23, 30, 35, 50, 53, 58, 69

SEBE’ SÛRESİ

De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir

De ki “Hayır! Gaybı bilen rabbim mutlaka onu size getirecektir

3

34

287

Ki, inanıp iyi işler yapanları mükâfatlandırsın

İman edip Salih amel işleyenleri mükâfatlandıracaktır

4

34

288

Mutlak galip ve övgüye lâyık olan (Allah'ın) yoluna ilettiğini görürler.

“Güçlü ve övülmeye layık olanın hidayet yolunu göstereyim mi?” de

6

34

289

Kendisinin izin verdiği kimseden başkası için şefaat yarar sağlamaz…*

…Ancak o’nun izin verdiği müstesna…

23

34

290

De ki: "O'na kattığınız ortakları bana gösterin…

De ki:” Bana hak olduğunu kabul ettiğiniz ortaklarınızı gösterin…

27

34

291

…Yalnız yaptıklarıyla cezalanmıyorlar ?

Onlar ancak yaptıklarının cezasını çekerler

33

34

292

"Ben sizden bir ücret istemişsem

…Ben sizden bir ücret istemem

47

34

293

Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi

…Bundan önce emsallerine de böyle yapılmıştı

54

34

294

NOT: Sebe’ Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:14, 18, 21, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 44, 51, 52

FÂTIR SÛRESİ

Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme), onlardan öncekiler de yalanlamışlardıNurlu kitap ile…

Eğer seni yalanlıyorlarsa kesinlikle onlardan öncekilerde yalanlanmıştı… Nurlu kitaplarla

25

35

295

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar.

İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan böyle muhtelif renkler var. Allah’tan hakkı ile ancak kullarından âlimler korkar

28

35

296

…Asla batmayacak bir ticaret umarlar.

…Asla zarar etmeyecekleri bir ticareti ümit edebilirler

29

35

297

Ki (Allah), onlara ücretlerini tam ödesin ve lütfünden onlara fazlasını da versin.

Onlara ecirleri tamamen ödendikten başka, lütfundan ziyadesini de verir

30

35

298

…Hâlbuki onlar, bunlardan kuvvetçe daha şiddetli idiler

…Hâlbuki onlar bunlardan daha şedit ve daha kuvvetli idiler

44

35

299

…Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar)…

…Lakin onlar belli bir müddete kadar geciktirilir. Nihayet ecellerinin gelme vaktini bekler

45

35

300

NOT: Fâtır Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 9, 10, 11, 18, 31, 33, 36, 40, 42, 43

YÂSİN SÛRESİ

Ölü toprak, onlar için bir ayettir…

Arzın ölmesi, onlar için bir ayettir…

33

36

301

Ellerinin yetiştirdiklerinden yesinler

Ve kendi ellerinizin yetiştirdiklerinden de

35

36

302

…Bütün çiftleri yaratmıştır

…Onların hepsinden çiftler yaratmış…

36

36

303

…Birden onlar karanlıkta kalıverirler.

…O vakit onlar karanlıkta kalmışlardı

37

36

304

…Bir iş içinde eğlenirler

…Pek güzel bir zevk içinde meşgullerdir

55

36

305

Onların bazısını binek olarak kullanırlar

Ondan bazısına biniyorlar

72

36

306

O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz.

O ki size yeşil ağacı kurutup ateş yaptı. Şimdi siz onu yakıp duruyorsunuz

80

36

307

NOT: Yâsin Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 28, 31, 40, 43, 62, 68, 69, 70, 71

SÂFFÂT SÛRESİ

Biz en yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik.

Gerçekten biz dünya semasını yıldızlar ile ziynetledik ve süsledik

6

37

308

…(Onun ne halde olduğunu) görmek ister misiniz?

“Sen bu işe muttali olanlardan mısın?” derdi

54

37

309

Ve biz azaba da uğratılmayacağız ha

Ve biz azap görmeyenlerden miymişiz?

59

37

310

Yemin olsun, onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı.

Yemin olsun,  onlardan öncekiler ve eskilerin çoğu delalette idi

71

37

311

Biz onların içine de uyarıcılar göndermiştik.

Yemin olsun, onlara içlerinden uyarıcılar gönderdik

72

37

312

Allah'ın ihlâslı kulları müstesna.

Ancak ihlâslı kullarım müstesna

74

37

313

"Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?"

Size ne oldu konuşmuyor musunuz?

92

37

314

Onun için bir bina yapın ve derhal onu(ibrahim’i) ateşe atın!

Onu hemen cehenneme atın

97

37

315

Gerçekten bu, apaçık bir sınav idi.

Muhakkak bu onlar için açık bir imtihandı

106

37

316

NOT: Sâffât Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 22, 23, 32, 35, 38, 55, 61, 64, 77, 86, 98, 113, 118, 140, 151, 158, 166, 172

SÂD SÛRESİ

İlahları bir tek ilah mı yaptı?

İlahları tek bir ilah mı yapacak

5

38

317

…Hepsi O'na (Davud’a) yönelmekteydi...

Hepsi Allah’a yöneliyorlardı

19

38

318

konuşmada bana ağır bastı

Ve konuşması ile beni ikna etti

23

38

319

 Yemin olsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur.

Gerçekten sana zulüm etmiş. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemiş

24

38

320

"Ben, dedi, mal sevgisini, Rabbimi anmaktan (ötürü) tercih ettim." Nihayet bu atlar( güneş) perde ile gizlendi

Süleyman: “Şüphesiz ben mal sevgisine rabbimin zikri ile muhabbet ettim” dedi. Nihayet güneşin ziyası bir perdenin arkasına gizlenmişti

32

38

321

Tahtının üstüne bir ceset bıraktık, sonra (bize) yöneldi.

Ve biz onu tahtının üzerine ona benzeyen bir ceset koyduk. Sonra Süleyman oraya rucu etti

34

38

322

Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık.

Tarafımızdan bir rahmet olmak üzere ona, ailesine ve beraberinde olanlara bir mislini hibe ettik. Akıl sahipleri öğüt alırlar diye

43

38

323

Ve daha başka çeşit çeşit (azap) vardır.

O azap şeklinden başkası da var, çifte acılar

58

38

324

NOT: Sâd Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 3, 4, 18, 21, 26, 35, 37, 41, 46, 49, 63, 69, 77

ZÜMER SÛRESİ

Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler

… “Biz onlara ancak Allah’a yakınlık mertebesine yaklaşmak için ibadet ediyoruz” derler

3

39

325

De ki: “Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim.”

“Ben dinimde ihlâs ile Allah’a ibadet ederim” de

14

39

326

Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın!

Onu ateşin içinden sen mi kurtaracaksın?

19

39

327

Rabbinden bir nur üzerinde değil midir?

…Artık rabbinin nuru onun üzerindedir

22

39

328

Allah, sözün en güzelini, (Kur'an'ın ayetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri ürperir

Allah kitabını en güzel kelamla, en güzel benzetmelerle ve en güzel misallerle indirdi. Rablerinin haşyesinden onların derileri ürperir…

 

23

39

329

Ki Allah onların yaptıklarının en kötülerini onlardan örtsün ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükâfatlandırsın.

Allah onların önceden işledikleri en kötü günahlarını bile kefaretle örtecek, onların yapmakta oldukları amellerin karşılığını en güzeli ile mükâfatlandıracaktır

35

39

330

Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler(ayetler) vardır.

…Gerçekten bunlar Allah’ın ayetleridir düşünen bir kavim için.

42

39

331

Hayır, sana ayetlerim geldi de

Hayır! Sana benim ayetim gelmişti

59

39

332

NOT: Zümer Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 2, 7, 11, 21, 28, 36, 38, 43, 45, 47, 51

MÜ’MİN SÛRESİ

Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, Rablerini överek tesbih ederler. ..."Rabbimiz, Sen rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladın…

Arşı taşıyan melekler onun etrafında rablerini hamd ile tesbihte bulunurlar… Ey rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır

7

40

333

…Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz(olan Allâh)a sığındım."

…Şüphesiz ben, benim ve sizin rabbinize sığınırım

27

40

334

Sebeplere (yollara) erişeyim:"

…Belki istenen yola ulaşırım

36

40

335

Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz!

Görmeyen ile gören bir olur mu? İman edip Salih amel işleyenler ile kötülük yapan bir olur mu? Siz çok az düşünüyorsunuz

58

40

336

…Ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi

…Ve peygamberimizle gönderdiğimiz

70

40

337

"Bu durum, sizin yeryüzünde haksız olarak sevinmenizden ve şımarmanızdan ötürüdür."

Çünkü siz yeryüzünde haksızlıkla seviniyordunuz ve siz şımarıklık yapanlardandınız

75

40

338

Peygamberleri, apaçık delillerle onlara gelince

Vaktaki peygamberlerimiz onlara mucizeler getirince

83

40

339

NOT: Mü’min  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 5, 14, 15, 18, 22, 29, 30, 31, 45, 47, 60, 65, 67, 74, 79, 85

FUSSİLET SÛRESİ

…Her göğe emrini (kanunlarını) vahyetti.

…Ve bütün semaların içinde olanlara emirleri vahiy etti

12

41

340

…Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz

…Sizler sakınmıyordunuz, kulaklarınız, gözleriniz ve derileriniz sizin aleyhinize şahitlik eder diye

22

41

341

Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de

Ve onlara bir takım arkadaşlar musallat ederiz

25

41

342

Arap olana, A'cemi (Arapça olmayan bir kitap) (geliyor)?

Bu Arapça da mı yabancı?

44

41

343

NOT: Fussilet  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 11, 15, 16, 47, 50

ŞURÂ SÛRESİ

O'na benzer hiçbir şey yoktur…

O’nun misline benzeyen bir şey yoktur…

11

42

344

Dilediğine rızkı aça

Dilediği kimsenin rızkını genişletir

12

42

345

…Kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer

…Müşriklere kendilerini davet ettiğin din büyük geldi. Allah dilediği kimseleri seçecek…

13

42

346

…Allah, dilese senin kalbine mühür basar; batılı mahveder, hakkı sözleriyle yerleştirir

…Eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürlerdi. Allah batılı mahveder ve hak olan kelimeleri ıspat eder.

24

42

347

Yahut izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir

Yahut bir elçi göndererek kendi izni ile dilediğine ilham buyurmasıyla…

51

42

348

Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık

Onunla dilediğimiz kulumuza hidayet veriyoruz

52

42

349

NOT: Şurâ Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir: 3, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 46, 49

 

ZUHRUF SÛRESİ

Gerçekten insan apaçık bir nankördür.

Gerçekten insanın küfrü açıktır

15

43

350

…bizler atalarımızı bir ümmet(din) üzerinde bulduk

…Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet olarak bulduk

23

43

351

Doğrusu bunları da atalarını da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim.

Doğrusu ben bunları ve atalarını faydalandırırım. Hatta onlara hakkı açıklayıcı bir peygamber gelinceye kadar

29

43

352

Rahman’ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar

Rahmanı inkâr eden kimselerin evlerini gümüşten tavan yapardık

33

43

353

Evlerine kapılar

Onların evlerinin kapılarını

34

43

354

Kim Rahman’ın zikrine karşı kör olursa ona bir şeytanı sardırırız…

Kim Rahman’ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz de…

36

43

355

Onlara gösterdiğimiz her bir mucize, mutlaka kız kardeşinden (ötekinden) büyüktü

Onlara gösterdiğimiz mucize mutlaka o diğerlerinden daha büyüktür

48

43

356

Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendileri zalim idiler.

Ve onlara zulüm etmedik. Lakin onlar kendileri zalimdirler

76

43

357

NOT: Zuhruf  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:5, 13, 16, 18, 35, 38, 43, 50, 51, 57, 65, 70, 75, 78, 80

DUHÂN SÛRESİ

Onlara değerli bir peygamber geldi

…Onlara çok kıymetli peygamberimiz gelmişti

17

44

358

Biz gökleri, yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.*

Biz semaları, arzı ve ikisinin arasındakileri oyuncular olarak yaratmadık

38

44

359

"Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün!"

Sonra başının üstünden dökülür

48

44

360

Ve (Allah) onları cehennem azabından korumuştur.

Onlar cehennem azabından korunmuştur

56

44

361

Rabbinden bir lütuf olarak

Rabbinizden fazlı ihsan olarak…

57

44

362

NOT: Duhân  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:10, 20, 25, 33, 49, 58

CASİYE SÛRESİ

Göklerde ve yerde bulunan şeyleri kendisinden (bir lütuf olarak) size boyun eğdirdi.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından musahhar kılmıştır

13

45

363

Ki (Allah), bir toplumu, yaptıklarıyla cezalandırsın

(O) her kavmi yaptıkları ile cezalandıracaktır

14

45

364

Bu (Kur'an), insanlara basiret (yollarını aydınlatma); kesin olarak inananlara yol gösterici ve rahmettir.

Bu, kalp basireti açılmış insanlar için bir hidayet ve rahmettir

20

45

365

Ki her can, kazandığıyla cezalandırılsın,

…Her nefis kendi kazandığının karşılığını görecektir

22

45

366

Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız

O gün yaptığınız amellerin cezası size verilecektir

28

45

367

… “Biz yalnızca bir zan (ve tahmin) da bulunup zannediyoruz; biz, kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz”  demiştiniz.

Zannımız ancak kabul edemediğimiz bir zandır

32

45

368

Bunun böyle olmasının sebebi şudur: Siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız,

Böylece siz Allah’ın ayetlerini gerçekten alaya aldınız…

35

45

369

NOT: Casiye  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:8, 16, 18, 23, 26, 31, 34

AHKÂF SÛRESİ

…O küfredenler kendilerine gelmiş olan hak için dediler ki:

…Küfredenler kendilerine hak geldiğinde dedi…

7

46

370

De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim.

Ben peygamberliği icat etmiş değilim

9

46

371

(Okuma) Bitirilince de

…Okumayı bitirince

29

46

372

NOT: Ahkâf  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:4, 27, 30, 32

MUHAMMED SÛRESİ

Muhakkak ki Allah, inanıp iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar

Şüphesiz Allah iman edip Salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetine koyacaktır…

12

47

373

Keyiflerine uyan kimseler gibi olur mu?

Hevasının peşine düşmüş kimse gibi olur mu?

14

47

374

…İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları,

...Orada vasfı bozulmamış sudan nehirler var. Tadı değişmemiş sütten nehirler

15

47

375

Çünkü onlar, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara

Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlar müşriklere demişlerdi

26

47

376

Bunun sebebi, onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri

Böylece onlar Allah’ın gazabına sebeb olacak şeylere tabi oldular…

28

47

377

İnkâr edip Allah yolundan alıkoyanları ve sonra da kâfir olarak ölenleri Allah asla bağışlamaz.

Muhakkak küfredenleri ve Allah yolundan çevirenleri, sonra kâfir olarak ölenleri Allah onları asla bağışlamayacaktır

34

47

378

NOT: Muhammed Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:8, 9, 11, 13, 20, 22, 24, 31, 35

FETİH SÛRESİ

İmanlarına iman katsınlar diye

…Onlar imanlarını ziyadeleştiriyorlar

4

48

379

…Sizi acıklı bir azaba uğratır.

…Sizi elim bir azapla azaplandırırız

16

48

380

(Size) Başka (ganimetler) de söz vermiştir ki henüz onları ele geçiremediniz

Size henüz takdir edilmemiş başka verilecek şeylerde var…

21

48

381

Eğer orada, kendilerini bilmediğiniz için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü, kınanacağınız inanmış erkekler ve inanmış kadınlar olmasaydı

…Eğer bir takım erkek ve kadın mü’minlerin içinde, tanımadığınız kişileri çiğnemiş olsaydınız

25

48

382

Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı.

Gerçekten Allah peygamberin rüyasını hak olarak gösterdi, tasdik etti

27

48

383

NOT: Fetih Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 20, 24, 26, 29

HUCÛRÂT SÛRESİ

Zannın çoğundan kaçının.

Zandan çokça sakının

12

49

384

Siz henüz iman etmediniz

Onlar daha iman etmediler

14

49

385

NOT: Hucûrât Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:9

KÂF SÛRESİ

Bunların hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da

…Bunların hepsi peygamberlerini yalanladı

14

50

386

O ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi

Allah ile beraber başka bir ilah tutmuştu? Hemen onu şiddetli azabın içine atın

26

50

387

Doğrusu bunda, kalbi olana veya şahit olarak kulak veren kimse için bir öğüt vardır.

Şüphesiz bunda öğüt vardır. O kimse ki kalbi tasdik edip

37

50

388

…Secde arkalarında

…Ve arkasından da secde et

40

50

389

…Tehdidimden korkanlara Kuran’la öğüt ver.

…Artık sen tehditten korkanlara Kur’an ile öğüt ver

45

50

390

NOT: Kâf Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:8, 12, 20, 29, 36, 41

ZARİYÂT SÛRESİ

Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı.*

Onlar geceleyin az uyurlardı

17

51

391

Dediler ki: "Rabbin böyle dedi*

Dediler, evet bu böyledir, rabbin buyurdu

30

51

392

Biz de onu ve askerlerini yakaladık, onları denize attık*

Nihayet onu ve ordularını yakalayıp denize atıverdik

40

51

393

Çetin kuvvet sahibi Allah’tır.*

O kuvvet sahibi ve metindir

58

51

394

NOT: Zariyât Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:4, 15, 25, 33, 42, 52, 53

TÛR SÛRESİ

Yayılmış ince deri üzerine,

Sayfaları açılmış

3

52

395

Bir büyü müdür bu*

Bu da sihir

15

52

396

Kendileri inanmış, zürriyetleri de imanda kendilerine uymuş olan kimselerin zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır; kendi ameller(inin sevab)inden de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendi kazandığına bağlıdır.

İman edenlere ve zürriyetinden iman edip kendilerine uyanlara zürriyetlerine de aynı denk nimetler vereceğiz ve amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyeceği, herkesin kazancı kendine rehin olacak

21

52

397

Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler.

O halde dinleyiciler açık bir delil getirsin

38

52

398

Yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et.

…Yıldızların battığı zamanda da

49

52

399

NOT: Tûr Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:2, 5, 17, 24, 45

NECM SÛRESİ

Yoksa insan, her arzu ettiğine sahip mi olacaktır?

…O halde insanın temenni ettiği nedir

24

53

400

Ki kötülük edenleri, yaptıklarıyla cezalandırsın

…Kötülük yapanları yaptıklarından dolayı cezalandıracak

31

53

401

O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun?

Artık Rabbinizin hangi nimetine karşı şüphe edersiniz

55

53

402

NOT: Necm  Sûresinde tesbit ettiğimiz yanlış çeviriler bunlarla sınırlı değildir. Buraya almadığımız şu ayetlerdeki yanlışlara da bakılabilir:11, 28, 29, 30, 36, 37, 52, 61

KAMER SÛRESİ

Gözleri düşkün düşkün (zillet ve dehşet içinde) kabirlerden çıkarlar; tıpkı yayılan çekirgeler gibidirler.

…Kabirlerinden çıkarılırlar etrafa dağılmış çekirgeler gibi

7

54

403

"Cinlenmiştir" dediler. Ve o(na çeşitli eziyetler yapılarak tebliğden) menedildi.

“Deli” dediler, tebliğden men ettiler

9

54

404

Andolsun biz, Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık.

Yemin olsun biz Kur’an’ı düşünüp anlasınlar diye kolaylaştırdık…

17

54

405

İleride bilecekler o şımarık yalancı kimdir?*

…Yarın bilecekler kimin yalancı ve şımarık olduğunu

26

54

406

Her biri kendi içme sırasında gelsin.

İçme sırasında hepsi hazır bulunmuş olsunlar

28

54