FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Kur'an mealleri ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

D Şablon:Meal Meal/Örnek 70 surede çalışılmalı Bu sayfa düzeni surelerin toplu meallerinde uygulanmalıdır. Yani Felak Suresi/MEAL


Ayet ayet meal Ayet ayet meallerde TABLO olarak verilmelidir. Ayet ayet meal ve tefsirler Biz burada her ayete bir web sayfası açtık.Amacımız ve hedefimiz her ayetin web sayfasına meal ve tefsirleri eklemektir.
Türkçe mealler ve editörleri hakkında
Neden çeviri veya tercüme yerine meal denir?
Mütercim Mealci Mealciler
Tefsir Tefsirler
Meal Mealler
Meal çeşitleri Kelime mealleri Osmanlıca mealler Mini tefsirli mealler Sadece mealler
Meal-i Celili - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
Kur'an mealleri Ayrıntı bilgi güzel
Kuran mealleri Çalışma şekli öneri vesaire var, çalışılmalı
Türkçe mealler
Türkçe mealler ve editörleri hakkında (Telif konusu)
Osmanlıca Kur'an mealleri [1]
Meal web siteleri http://www.kuranmeali.com/ En iyi sûre sure mealcilere göre alıntılanabilir. http://www.kuranmeali.org/ En iyi sayfa dizaynı olan meal sitesi altında kısa kısa tefsirlerde verilmiş. Birinci sıraya MİHR konulmuş ama oradan İskender Evrenosoğlu meali çıkarılıp yerine orijinal elmalı meali konulmalıdır.
En iyi mealler En iyi mealler Bu mealleri aşacak Türkçe bilgisine sahip mealci yok: Muhammed Hamdi Yazır meali Hasan basri Çantay meali İsmail Hakkı İzmirli meali Ömer Rıza Doğrul/Meali
Muhammed Hamdi Yazır meali/ Dücane Cündioğlu tertibi Elmalının tefsirinde verdiği meali asıl alır. Köşeli parantez içerisinde açıklar . Muhammed Hamdi Yazır meali/ .... tertibi Ömer Nasuhi Bilmen meali Muhammed Esed meali Muhammed Esed Tefsiri
Orijinal mealler Orijinal mealler Suat Yıldırım meali ilk defa Kur'anı kur'anla meallendirme çalışması. İlk kez Kur'anda adı geçen yerler için bir harita verilmiş. İlk kez mealin yetmeyeceği belirtilerek kısa izahlar yapılmıştır.
Dilbilgisi bazlı meal Kelime Meali/Rayiha Rayiha yayınları ilk kez kelime meali yayınlayan yayınevi oldu. Akıl dolu çok orijinal bir meal. Daha sonra ticari kaygıyla saçma sapan pek çok kelime meali çıktı...
İlginç mealler
Ali Ünal meali [2] } ]
Ali Bulaç sosyolog meali

Vasat mealler
Vasat mealler
Süleyman Ateş meali

Yetersiz mealler
Yaşar Nuri Öztürk
Batı dillerinden Türkçeye kur'an çevileri

Elmalı meali Orijinal Elmalı Meali Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Kuran-ı Kerim/Diyanet meali
Besmele/Mealleri Meal-i Celili/4
Elmalı Orjinal Meali
Alak suresi/MEAL Fatiha suresi/MEAL Fatiha mealleri İnşirah suresi/MEAL Yusuf suresi/MEAL Fil suresi/MEALLER İhlas Suresi/MEAL Felak Suresi/MEAL Nas Suresi/MEAL
Meal linkleri Meal/PDF Şablon:Meal

Kur'an çevirileri dünyası dücane cündioğlu

Kuran meali , basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.

Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" olarak Türkçeleştirilmiştir. [1]

Çevirmenler, ayetlerin birebir tercümelerinde oluşan anlam kaybı ve/veya cümle düşüklükleri durumlarında parantez içi açıklamalar ve eklentiler ile ayete yorum katabilmekte ve bu yüzden Kur'an tercümesi yerine Kur'an meali ifadesi kullanılmaktadır.

Bir Kur'an meali katılan bu yorum ve eklentiler sebebiyle Kur'an değildir ve öyle anlaşılmamalıdır.

Tarihçe Edit

Kur'an Peygamber'e indirilirken, yakın ulus/kavimlere tebliğ amaçlı olarak çeviriler hazırlanıyor ve elçiler gönderiliyordu.

Aynı zamanda değişik dillere sahip uluslar Müslüman olduklarında onlar kendi dillerine çeviriyordu. Örneğin İranlı olanSelmanı Farisi Kur'an'ı Farsça'ya çevirmişti. İlk tercümeler Farsça ve Türkçe dillerindeydi. Batı'da Latince olarak tercümenin tarihi 1143'tür. Bu türcüme 1543'te basılmıştır.

Bugün bütün dünya dillerinde Kur'an tercümesi bulunmaktadır.

Bugüne ulaşan en eski elyazması Türkçe meal Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Muhammed'in istinsah ettiği (1333) mealdir ve Türk-İslam Eserleri Müzesi'ndedir. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir nüsha Harezm Türkçesi'nde yapılmıştır.

Mütercim Edit

Kur'an meali hazırlayan kişilere mütercim denir.

Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı anlamı açık, hüküm ihtiva eden ayetler olmakla beraber, bazı ayetler ise yoruma açık ayetlerdir. (Al-i İmran, 7. ayet) Bu yüzden bir mütercimin iyi derecede Arapça bilgisinin yanında iyi derecede ilmihal bilgisine sahip olması gerekir.

3/AL-İ İMRAN-7 : Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır" derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkur edebilir). [2]

Meal ve tefsir farkı Edit

Meal, Kur'an ayetlerinin tercümesi, tefsir ise ayrıntılı açıklamasıdır.

Türkiye'de basılan meallerin bir çoğunda sayfa orta alanı Arapça metin, sayfa kenarları ise ayet sırası ile Arapça metnin Türkçe okunuşu ve hemen altında Türkçe anlamı şeklindedir.

Tefsirler ise meale ilave olarak, ayetleri tek tek (örn. Bakara Suresi 45. ayeti) veya gruplandırarak (Bakara Suresi 45-46. ayetler) ilgili mealin/meallerin sonuna eklenen açıklama bölümünden oluşur.

Türkçe mealler Edit

Matbu meallerin bazıları sadece meal, bazıları ise meal ve tefsirdir). (bkz. Tefsir)

Kur'an Türkçe meâlleri Edit


Mütercim Meal adı Yayınevi Yayın yılı
A. Adnan Sütmen Kur’ân-ı Kerîm'in Meâlen Manzum Açıklaması 1984
Abdülbâkî Gölpınarlı Kur’ân-ı Kerîm'in Anlamı 1955
Abdullah Âtıf Tüzüner Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli 1970
Abdullah Aydın Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Celîlesi 1979
Abdurrahman Abdullahoğlu Âyetlerin iniş sırasına göre meâl Ozan Yayınları
Ahmed Dâvudoğlu Kur’ân Meâli
Ahmet Ağırakca – Beşir Eryarsoy Kur’ân Meâli Burç Yayınları 1995-1999
Ahmet Ağırakca – Beşir Eryarsoy Nüzul Sebepli Kur’ân Meâli
Ahmet Okutan Kur’ân-ı Kerîm'in konularına göre ayrılmış Türkçe anlamı 1967
Ali Bulaç Kur’ân-ı Kerîm'in Türkçe anlamı 1983
Ali Fikri Yavuz Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli Âlîsi 1967
Ali Özek-Hayreddin Karaman vd. Kur’ân-ı Kerîm Meâli 1982
Ali Rızâ Sağman Lafzen ve Meâlen Kur’ân-ı Kerîm'in Tercemesi 1980
Besim Atalay Kur’ân-ı Kerîm 1962
Cemil Said Kur’ân-ı Kerîm Tercemesi 1924
Diyânet İşleri Başkanlığı Diyânet İşleri Meâli Diyânet İşleri Başkanlığı
Diyânet Vakfı Kur’ân-ı Kerîm Meâli Diyânet Vakfı 1993
Edip Yüksel Edip Yüksel Meâli
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hak Dîni Kur’ân Dili 1935
Enver Baytan Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâl-i Âlîsi 1987
Hacı Murad Sertoğlu İslâm'ın mukaddes kitabı Kur’ân-ı Kerîm'in Türkçe tercüme ve tefsîri 1955
Halil Uysal Kelime Meâli Kitap Kent
Hasan Basri Çantay Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm 1952
Hikmet Taşkın Kur’ân bize ne diyor? Madve Yayınları 1989
Hüseyin Atay-Yaşar Kutluay Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe anlamı Diyânet İşleri Başkanlığı 1961
İmam İskender Ali Mihr Kur’ân-ı Kerîm Meâli 2004
İsmâil Hakkı Baltacıoğlu Kur’ân Meâli 1957
Mevdûdî Mevdûdî Meâli İnkılab Yayınları
Muhammed Esed Muhammed Esed Meâli
Muhammed Fuad Abdulbâkî
Muhammed Hamidullah Kitâb-ul Azîz Beyan Yayınları
Ömer Feyzi Mardin Kur’ân-ı Kerîm tefsirli ve fihristli 1950
Ömer Rızâ Doğrul Tanrı Buyruğu 1934, 1980
Osman Nebioğlu Türkçe Kur’ân-ı Kerîm 1957
Prof. Dr. Ömer Özsoy – Prof. Dr. İlhâmi Güler Konularına Göre Kur’ân Meâli Fecr Yayınları
Sadi Irmak Kutsal Kur’ân Türkçe Meâli 1962
Suat Yıldırım Suat Yıldırım Meâli
Süleyman Ateş Kur’ân-ı Kerîm Meâli 1975
Yaşar Nûri Öztürk Yaşar Nûri Öztürk Meâli
Ziyâ Kazıcı-Necip Taylan Kur’ân-ı Kerîm Meâli 1977

Kur'ân Türkçe Tefsirleri Edit

Türklerin yazdığı Arapca tefsirler Edit

Türkçe'ye tercüme edilmiş tefsirler Edit

Meal Tarzı Edit

Kur'an meallerinin ilk şekilleri satırarası kelime açıklamaları halindedir. Günümüzde kullanılan usul ise orijinal metnin yanında Türkçe metnin verilmesidir. Bazıları kelime kelime çeviri yapmakta, bazıları nüzul sebepleri ve tarihsel bilgileri sunmaktadır. Bir kısmı güncel fıkhi ve siyasi meseleleri dipnotlarla vermekte, bir kısmı şiir söyleyişiyle sunmaktadır. Bu meallerin dahi dili 1900'lerden beri değişen Türkçeye paralel olarak özleştirilmiştir.

Kaynakça Edit

DipnotlarEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.