FANDOM


7 Kasım 2009 CUMARTESİ


2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞEdit

Resmî Gazete Sayı : 27399

TEBLİĞEdit

Diyanet İşleri Başkanlığından:

MADDE 1 –28 Ekim 2009 tarihli ve 27390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(8)Trakya bölgesindeki illere (İstanbul ve Çanakkale’nin Trakya bölgesinde kalan kısmı dahil) kesim amacıyla mezbahalara sevk edilenler hariç olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkleri yapılmayacaktır. Ancak İstanbul İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun belirlediği 14 Kasım-28 Kasım 2009 tarihleri arasında Anadolu’daki illerden İstanbul ilinin Trakya yakasına kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen şartlara göre kontrollü ve süreli olarak müsaade edilecektir.”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ETCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.