FANDOM


Fil Kureyş

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Maun
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
İylâfı için Kureyşin
(Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,
For the taming of Qureysh
Sefere iylâfları yazın, kışın
Onlara qış və yay səfərini müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri) xatirinə.
For their taming (We cause) the caravans to set forth in winter and summer.
Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler rabbine bu Beytin
Bu evin Rəbbinə (Kə'bənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!
So let them worship the Lord of this House,
Ki onları açlıktan doyurdu, ve korkudan emîn buyurdu
O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.
Who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri