FANDOM


KURTULUŞA ERENLER

Kurtuluşa erenler, Kur'ân'da felâh, iflah, fevz ve mefâze kavramlarıyla ifade edilmiştir. Yeri zıraat için sürmek, hile yapmak, arzusuna nail olmak anlamındaki "f-l-h" kökünden gelen "iflâh" kelimesi istediğini elde etmek, kurtuluşa ermek, korktuğu şeyden, tasa ve zorluklardan kurtulmak, nimet ve rahatta daimî olmak, âhirette cennete kavuşmak; "fevz" ve "mefâz" bir şeyi elde etmek, şerden kurtulmak demektir. Kur'ân'da kurtuluşa eren kimseler, "müflih" (çoğulu müflihûn), "fâiz" (çoğulu fâizûn) olarak nitelenmişlerdir.

Bir insanın kurtuluşa erebilmesi için en başta mümin olması gerekir. Mümin olmak kurtuluşa ermenin ön şartıdır (Mü'minûn, 23/1; Bakara, 2/3-4; Â'raf, 7/157). Kur'ân'da "müflihûn" ve "fâizûn" (kurtuluşa erenler) olarak nitelenen insanlar; şirk, küfür ve nifaktan arınan (Â'lâ, 87/14; Şems, 91/9), Allah'a karşı gelmekten sakınan (muttaki) (Bakara, 2/189; Âl-i İmrân, 3/130, 200;), sabırlı (Âl-i İmrân, 3/200), mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda çalışan (Mâide, 5/35; Tevbe, 9/88), Allah'a yaklaşmaya yol arayan (Mâide, 5/35), içki, kumar, şans oyunları ve putlara tapmaktan sakınan (Mâide, 5/90), Allah'ın nimetlerini hatırlayan, nimetleri verenin Allah olduğunu bilen (Â'râf, 7/69), Allah'ı çok zikreden (Enfal, 8/45; Nur, 24/31), ibadet eden (Hac, 22/77), hayır işleyen (Hac, 22/77), tevbe edip Allah'a yönelen (Nur, 24/31), Allah'ın verdiği rızkı Allah yolunda harcayan (Bakara, 2/4), insanları hayra çağıran (Âl-i İmrân, 3/104), iyiliği emredip kötülüğü men eden (Âl-i İmrân, 3/104; Tevbe, 9/71-72), Peygamberi destekleyen ve dinine yardım eden (Â'râf, 7/157), Kur'ân'a uyan (Â'râf,7/157), Allah'a ve peygamberine itaat eden (Nisâ, 4/13; Tevbe, 9/71-72; Nur, 24/51-52), Allah'tan korkan (Â'râf, 7/157), güzel amelleri en iyi bir şekilde yapan (muhsin) (Lokman, 31/3-5), lağviyattan (dünya ve âhirette işe yaramayan, İslâm'ın hoş görmediği söz, fiil ve davranışlardan) yüz çeviren (Mü'minûn, 23/3), ırzlarını koruyan (zina etmeyen) (Mü'minûn, 23/5), nefsini cimrilikten arındıran (Haşr, 59/9), Allah yolunda savaşan (Tevbe, 9/100), farz, vacip, sünnet ve âdaplarına riâyet ederek ve hiç ara vermeden namazlarını kılan (Mü'minûn, 23/2, 9), zekatını veren (Lokman, 31/4-5; Tevbe, 9/71-72), emanetlere ve ahitlere (Allah'a ve insanlara verdiği sözlere, sözleşmelere) uyan (Mü'minûn, 23/8), Allah taraftarı olan (Mücadele, 58/22), ve mizanda (amellerin tartıldığı âhiret terazisinde) sevabı ağır gelen (Â'râf, 7/8, 23/102) müminler olarak tanıtılmıştır.

Özet olarak verdiğimiz bu nitelikler bütün olarak değerlendirildiğinde "kurtuluşa erenlerden" olabilmek için îmân edip sâlih ameller işlemek, Allah ve Peygambere itaat etmek, haram ve günahlardan kaçınmak gerektiği ortaya çıkar. (İ.K.)

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler YönetmeliğiEdit

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde şöyle geçer:

Madde 7 - Mahalli kurtuluş günleri aşağıdaki şekilde kutlanır:

a. Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile göndere bayrak çekilmesi,

b. (Değişik bent : 9/8/2010-2010/800 B.K.K. ) Mülki İdare Amirinin tebrikleri kabul töreni,

Mülki idare amiri, garnizon komutanı veya temsilcisi ve belediye başkanı ile birlikte ek (l)'deki listede gösterilen sıraya göre tebrikleri makamında kabul eder. Ancak tebriklerin kabulünde, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda bu kişiler tebrikatı mülki idare amiri ile birlikte kabul ederler ve mülki idare amirinden önce yer alırlar.

c. Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyaretinde bulunulması, Belediye Başkanı, yanında il genel meclisinin törenin yapıldığı ilçeden seçilmiş üyeleri ile belediye encümen üyeleri olduğu halde garnizon komutanlığını ziyaret ederek, garnizon komutanının şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine şehir halkının şükran duygularını iletir.

d. Kurtuluş gününün kutlanması, Mülki idare amiri yanında garnizon komutanı veya temsilcisi ve belediye başkanı olduğu halde tören geçişine katılanların ve halkın kurtuluş günlerini kutlar. Kutlama esnasında sağda mülki idare amiri, ortada garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur.

e. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Kutlama komitesince seçilecek bir kişi tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılır. Konuşma metni törenden üç gün önce kutlama komitesi başkanlığına verilir, kutlama komitesince uygun görülmesi halinde konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyasında saklanır.

f. (Değişik bent : 9/8/2010-2010/800 B.K.K.) Tören geçişinin yapılması,

Tören geçişi mülki idare amiri, garnizon komutanı veya temsilcisi ile belediye başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selamlanır. Ancak tören geçişinde TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, bu kişiler tören geçişini mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta kabul ederek selamlar.

Şeref tribününde, mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanından başka, ek (l)'deki listede yer alan kişilere, şeref tribününün durumuna göre, sıra ile yer verilir. Ancak TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda bu kişiler şeref tribününde mülki idare amirinden önce yer alırlar. Ek (l)'deki listede yer alan kişilere mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra şeref tribününün durumuna göre, sıra ile yer verilir.

g. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.