FANDOM


kutsal sf. 1. din b. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut: “Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım.” -H. E. Adıvar. 3. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: “Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur.” -N. Cumalı. 4. fel. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

Güncel Türkçe Sözlük


kutsal İng. saint, holy 1-Tanrı'ya adanmış olan. 2-Tanrısal olan, bütün var olanların, yeryüzüne ilişkin olanın üstünde yükselen, ondan bütünüyle başka olan. 3-Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı'ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975


kutsal İng. sacred Bir toplumda ya da bir toplumsal kümede dince yüceltilen ve "dünya işleri"nden ayrı nitelikte olduğuna, ayrı bir düzen içinde yer aldığına inanılan (şeyler).

BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975


Kutsal Köken: T. Cinsiyet: Kız 1. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran veya uyandırması gereken kimse.2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen. 3. Uğur getirdiğine inanılan.

Kişi Adları Sözlüğü


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.