FANDOM


Kiyamet Suresi/1-30-Kiyamet Suresi/Elmalı//1-30 Kiyamet Suresi/31-40 İnsan Suresi/1-22-İnsan Suresi/Elmalı/1-22
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.
For he neither trusted, nor prayed
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı
Fakat yalanladı ve döndü.
But he denied and flouted.
Ve lâkin yalan dedi ve döndü
Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.
Then went he to his folk with glee.
Sonra da gerneşe gerneşe ehline gitti
Gerektir o bela sana, gerek.
Nearer unto thee and nearer,
Gerektir sana o belâ gerek
Evet, gerektir o bela sana gerek.
Again nearer unto thee and nearer (is the doom).
Evet, gerektir sana o belâ gerek
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
Thinketh man that he is to be left aimless?
Sanır mı insan muhmel bırakıla
O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi?
Was he not a drop of fluid which gushed forth?
Değilmiydi bir nutfe dökülen menîden?
Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi.
Then he became a clot; then (Allah) shaped and fashioned
Sonra bir aleka, oldu derken biçimine koydu, derken tesviye etti de
Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.
And made of him a pair, the male and female.
Yapdı ondan da iki eşi: erkek ve dişi
Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Is not He (who doeth so) able to bring the dead to life?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.