FANDOM


Lütuf Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi.

Güzellik, hoşluk.

İyilik, iyi muâmele.

LÜTUF Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi. * Güzellik, hoşluk. * İyilik, iyi muâmele.

LÜTUF-DİDE Lütuf görmüş.

Edit

Lupa Eylem Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Hiçbir çıkar gözetmeden yardımda bulunmak.

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] iyilik etmek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.