FANDOM


LÜTUF

Sözlükte "iyilik, başarı, yumuşak ve nazik davranma" gibi anlamlara gelen lütuf, dinî bir kavram olarak, Allah'ın kullarına olan yardımı, onları başarıya ulaştırması, koruması anlamında kullanılır. Lütuf sahibi anlamında latîf Allah'ın güzel isimlerinden biridir. (bk. Latîf) (M.C.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.