FANDOM


Bakınız

D RNK - LEM'ALAR . Lemalar. RNK/English . The Flashes. Lem'alar.


Birinci Lem’a Birinci Lem’a/Linkli The First Flashes 2.Lem'a İkinci Lem'a Eyyub as duası 3.Lem'a 4.Lem'a 5. Lem'a Onuncu Lem’a Şevkat tokatları İkinci Lem’a Üçüncü Lem’a Dördüncü Lem’a Beşinci Lem’a Altıncı Lem’a Yedinci Lem’a Sekizinci Lem’a Dokuzuncu Lem’a Onuncu Lem’a On Birinci Lem’a On İkinci Lem’a On Üçüncü Lem’a On Dördüncü Lem’a On Beşinci Lem’a On Altıncı Lem’a On Yedinci Lem’a On Sekizinci Lem’a On Dokuzuncu Lem’a Yirminci Lem’a Yirmi Birinci Lem’a Yirmi İkinci Lem’a Yirmi Üçüncü Lem’a Yirmi Dördüncü Lem’a Yirmi Beşinci Lem’a Yirmi Altıncı Lem’a Yirmi Yedinci Lem’a Yirmi Sekizinci Lem’a Yirmi Dokuzuncu Lem’a Otuzuncu Lem’a Otuz Birinci Lem’a Otuz İkinci Lem’a Otuz Üçüncü Lem’a Münâcat (Lem’alar) Fihrist (Lem’alar) Dua (Lem’alar)

Bakınız.

D - Drive dan word olarak indirme linki http://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/Portal:RNK . RNK . BSN . Risale-i Nur Külliyatı: RNK/Tercümeleri. RNK/English . RNK/Arabi .RNK/Azerice
TARİHÇE-İ HAYAT. SÖZLER . Küçük Sözler. MEKTUBAT . LEM'ALAR . ŞUALAR . ASÂ-YI MUSA - HUTBE-İ ŞAMİYE . İŞARATÜ’L-İ’CAZ - SÜNUHAT - TULÛAT - MÜNAZARAT .MESNEVÎ-İ NURİYE .MEYVE RİSALESİ . GENÇLİK REHBERİ .HANIMLAR REHBERİ. HİZMET REHBERİ. SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBÎ . ZÜLFİKAR . İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİ
Lahikalar: Kastamonu Lâhikası .BARLA LÂHİKASI . Emirdağ Lahikası-I . Emirdağ Lahikası-II
Eski Said Dönemi Eserleri (Makalat; İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi; Nutuk; Bediüzzamanın Selanik'de Hürriyete Hitabı. Münazarat; Münazarat/İlk Baskı Hutbe-i Şamiye; Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli; Nokta; Hutuvat-ı Sitte; Sünuhat; Rumuz; Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi; Tuluat; İşarat; Hakikat Çekirdekleri I ve II; Lemaat)
RNK/Fihrist .
Fihriste-i Mektubat . Sözler/Fihrist.
RNK/MüddeiUmum/İddianamesi/Hata-Sevap Cetveli
WORDS. THE FIRST WORD/English&Turkish for students Nur Külliyatı Okuma Konu fihristli: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/ Risale-i Nur Cep/Web indir: http://www.nurunsozu.com/ Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı): http://www.youtube.com/user/nurvideosu Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/ Risale-i Nur Videoları Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari Risale-i Nur Külliyatı'nı mp3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3 RNK/Ekolleri RNK/Ansiklopedik bilgiler Necmettin Şahiner BSN/Matematik

Lem'alar (Osmanlı Türkçesi: لمعه‌لر), İslam alimi Said Nursî ait kitap, Lem'a adı verilen 33 başlık ve münacaattan oluşmaktadır.[1] Kur'an tefsiri Risale-i Nur külliyatını oluşturan önemli eserlerden biridir.

  • Risale adı:Lem'alar
  • Yazar:Said Nursi
  • Yayımcı:Envar Neşriyat, Sözler Neşriyat, RNK Neşriyat, Yeni Asya Neşriyat, Tenvir Neşriyat, Zehra Yayıncılık
  • ISBN: 978-605-9846-38-7 (Türkçe)
  • 'Risale-i Nur' serisi

Üstad bu eserinde Allah'ın varlığını ispat eder. Hz. Muhammed'in yaşamı, aile hayatının prensipleri, iman kardeşliğinin esasları, günahın psikolojik tahlili ve günahtan kurtuluş yolları gibi konular da ele alınmaktadır.

Birinci Lem'aEdit

İslam peygamberi Yunus'un kıssası anlatılır. Yunus peygamberin başına gelen musibetler ile insanoğlunun nefsin kötü arzu ve isteklerine uyması halinde başına gelebilecek musibetler arasında kıyas yapılmaktadır. Yunus peygamberin karşı karşıya kaldığı musibetin etki derecesinin dünya hayatı ile sınırlı olduğunu ifade eden yazar, insanın nefsin kötü arzularına uymasıyla ahiret hayatına zarar verebilecek daha büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği anlatılmaktadır. Yunus peygamberin çaresiz olduğu bir anda yaptığı münacatın kurtuluşuna vesile olduğu anlatılır. İnsanın dünya ve ahiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücadeleyi anlatır.[2]

İkinci Lem'aEdit

İkinci Lem'a Başlık Şeması İkinci Lem'a Birinci Nükte İkinci Nükte Birinci Vecih İkinci Vecih Üçüncü Vecih Üçüncü Nükte Dördüncü Nükte Beşinci Nükte Birinci Mesele İkinci Mesele Üçüncü Mesele

İslam peygamberi Eyyûb'un duasını anlatan âyet'in bir tefsiridir. Musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemine vurgu yapar ve asıl musibetin imansızlık olduğu anlatılır. Bu Lem'a 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Her alt başlık 'Nükte' ismiyle adlandırılmıştır. İkinci Nükte kendi içinde üç alt başlığa ayrılmış her alt başlık 'Vecih' ismiyle adlandırılmıştır. Beşinci Nükte 3 alt başlığa ayrılarak 'Mesele' ismiyle adlandırılmıştır.[3]

Birinci Nükte: Üstad, günahları insanın ahiret hayatına tesir eden manevi yaralar olarak tarif etmektedir. İslam peygamberi Eyyüb'un hastalıkları ile insanın ahiret hayatını etkileyen hastalıkların karşılaştırılması yapılmaktadır. İnsanların işlediği günahların ve o günahlardan gelen vesvese ve şüphelerin insanın kalp ve ruhunda derin yaralar açtığını ve bu hastalıkların dünyevi hastalıklardan daha tehlikeli olduğu anlatılmaktadır.

İkinci Nükte: Musibet ve hastalıklardan insanların şikayete hakkı olmadığını ifade eden yazar, 3 alt başlıkta konuyu izah etmektedir.

Üçüncü Nükte: İnsanın başına gelen musibetlerin son bulmasıyla yaratılışının bir gereği olarak şükrettiğini ifade eden yazar, bu musibetlerin uzun bir ömür gibi uhrevi neticeler verdiğini söylemektedir.

Dördüncü Nükte: Sabır kuvvetinin her musibete yetebildiği anlatılmaktadır. Her insana Allah tarafından sabır kuvveti verildiği ifade edilir. İnsan bu sabır kuvvetini evham yolunda gaflete girerek, fani hayatı baki zannederek sabır kuvvetini geçmiş geleceğe dağıtırsa halihazırdaki musibete karşı kafi gelmeyeceği izah edilmektedir.

Beşinci Nükte: Mesele adında üç alt başlıktan ibarettir. Musibet konusu işlenmektedir.

Birinci Mesele: İnsanın başına gelen asıl musibetin dine gelen musibet olduğu dini olmayan musibetlerin hakikat noktasında musibet olmadığı ifade edilmektedir. Yazar, bir kısım musibetleri ise İlahi bir ihtar ve ikaz olarak görmektedir.

Üçüncü Lem'a=Edit

Bu Lem'ada insanın beka için yaratıldığını ve insan ruhunun bekaya aşık olduğu anlatılmaktadır. Allah'a karşı hakiki görevini bilmekle hem dünyada hem ahirette huzur ve saadete kavuşulabileceğini açıklayan bir tefsirdir.[4]

Dördüncü Lem'aEdit

Sünniler ile Şii Alevîler arasındaki meseleleri açıklar.[5]

Yedinci Lem'aEdit

Fetih suresinin son üç ayeti olan 27, 28 ve 29. ayetlerin bir tefsiridir. Ayetlerin gelecekten haber verdiğini ve bunların Kuran'ın bir mucizesi olduğu ifade edilmektedir.

Onuncu Lem'aEdit

Şefkat Tokatları Risalesi olarak geçen bu Lem'a, Kur'an hizmetinde gevşeklik gösteren kişilerin başına gelen musibetleri konu edinmiştir.

Onbirinci Lem'aEdit

Peygamberin sünnetine ve ona uymanın önemine vurgu yapan bir Lem'adır. Toplam onbir "Nükte"den oluşur.

Birinci Nükte: "Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir." hadisini tefsir eder.

İkinci Nükte: İmamı Rabbani'nin sünnetin önemine vurgu yapan sözüne yer vermektedir. Üçüncü Nükte: Said Nursi, sünnetin kendi hayatındaki etkisini ve önemini anlatır.

Dördüncü Nükte: Yazarın rabıta-i mevt(ölümü ve dünyanın fani olduğunu düşünerek nefsin aldatmacalarından kurtulma yöntemi) ile alakalı tefekkürü yer almaktadır.

Beşinci Nükte: Allah'a olan sevgi ve muhabbetin bir şartının peygambere tâbi olmak olduğu anlatılmaktadır.

Altıncı Nükte: Sünnetin farklı mertebeleri olduğu ifade edilmektedir. Bunlar vacip, nafile, ibadete tabi olanlar, adab ve İslamiyet alameti olan sünnetler olarak sınıflandırılmıştır.

Yedinci Nükte: Edep ile sünnet arasındaki ilgiyi inceler. "Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş." hadisini tefsir edilir.

Sekizinci Nükte: Sünnetin maddi ve manevi faydaları olduğu anlatılmaktadır.

On birinci Nükte: Üç meseledir.

Birinci Mesele: İnsanın yaratılışındaki muhabbet ve bu muhabbetin gayesi işlenmiştir.

İkinci Mesele: Allah'a olan muhabbetin gereği olarak peygamberin sünnetine uymanın gerekli olduğu anlatılır.

Üçüncü Mesele: Peygamberin kişiliği konu edilmiştir. Peygamberin sözlerinde, fiillerinde, hal ve hareketlerinde istikamet üzere olduğu anlatılır.

On ikinci Lem'a Düzenle Said Nursi, bu Lem'ada Refet Barutçu'nun sorduğu soruları cevaplandırmaktadır. Rızık, semavat ve arz konusu işlenmektedir.

==On Üçüncü Lem'a== Düzenle Şeytana karşı Allah'a sığınmanın önemine vurgu yapılır. Yazar, bu Lem'ada şeytanların ve çirkinliklerin kainatta yaratılmasının hikmetini sorgulamaktadır. On üç alt başlık olan on üç İşaretten oluşur.

On üçüncü Lem'ada tefsir edilen ayetler Sure Ayet numarası Ayet Mü'minûn 97 وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِۙ Mü'minûn 98 وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ On Dördüncü Lem'a Düzenle İki Makam olan iki alt başlıktan oluşmaktadır.

Birinci Makam: عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ hadisine dair sorulan sorunun izahı yapılmaktadır. Üç Esas ve üç Vecihten oluşur.

İkinci Makam: Bismillahirrahmanirrahim'in pek çok sırrı olduğunu ifade eden yazar, bunlardan altı tanesini altı başlık altında izah etmektedir.

KaynakçaEdit

Taslak simgesi İslam ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. ^ "Fihrist". Lem'alar. ^ Said Nursî. "Birinci Lem'a". Lem'alar. ^ Said Nursî. "İkinci Lem'a". Lem'alar. ^ Said Nursi. "Üçüncü Lem'a". Lem'alar. ^ Said Nursî. "Dördüncü Lem'a". Lem'alar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.